A kádárista elit gondolatai

By | 2016-10-04

Sok ideje meg akarom írni, de személyi jogi okokból folyton halasztgattam. Most már elmúltak ezek az okok, sajnos. Az összes ilyen véleményt ugyanis apám hivatali kapcsolatain keresztül tudtam meg, s amíg apám élt, nem akartam neki kellemetlenséget okozni.

Az MSZP liberálissá alakulása a 90-es évek első felében nem egy hirtelen jött valami volt. Ezt alaposan előkészítette maga az elit, a későkádári elit.

Kamaszként – a 80-as évek első felében – hosszú éveken keresztül lehetőségem volt hallani ennek az elitnek az őszinte véleményét: azaz nem azt a véleményt, amit hangoztatni volt kénytelen mindenki a Kádár-diktatúra írott és íratlan szabályai miatt, hanem azt, amit ezek az emberek ténylegesen gondoltak.

Természetesen ez a későkádári elit nem volt egységes. Nagy vonalakban 3 részre volt oszható:

 • technokraták – ez volt ezen elit 80-85 %-a,
 • óhitűek – a hagyományos kommunisták, akik valóban hittek a marxista eszmében, kb. 10-15 % volt ilyen,
 • reformerek – akik valamiféle változást akartak, a hivatalos eszme keretein belül, ez kb. 5 % volt.

Én természetesen most csak a többségről beszélnék, a technokratákról, mert ez cikkem lényege. Sem az óhitűek, sem a reformerek nem játszottak semmilyen szerepet ugyanis a rendszerváltozás utáni kor politikájában.

Lássuk most hát ezen későkádári elit valódi véleményét a közéletről!

Külpolitika. A szovjet függőség egy megváltoztathatatlan kötöttség, nem lehet tenni ellene semmit. Mindkét szélsőség súlyos hiba: azaz a szovjet politikai szolgai követése is az, meg az ellenállási próbálkozás is az. A lengyelek lázadása felelőtlenség, nem szabad őket támogatni. Az alapelvekben követni kell a szovjet utasításokat, így a Szovjetúnió szabad kezet ad nekünk a másodlagos kérdésekben. Lásd: támogatjuk a szovjet külpolitikát mindenben (pl. Afganisztán), közben meg Moszkva megengedi nekünk, hogy belépjünk a Nemzetközi Valutaalapba.

Jellemző mondat: “Addig ugrálnak ezek a lumpen lengyelek, míg a ruszkik bevonulnak”.

Belpolitika. Kádárnak nincs alternatívája. Ha le lenne cserélve, helyette mindenképpen egy óhitű kommunista jönne, aki lassítaná az ország közeledését a nyugathoz. Azaz minden eszközzel ki kell állni Kádár mellett.

Jellemző mondat: “Bárcsak élne Kádár 120 éves koráig!”.

Ideológia. A marxizmus egy vicc, régen megbukott. Lassan az egész szociális tábor titokban igyekszik lecserélni, még a szovjet vezetés is erre mozog. Az ideális a liberális, polgári demokrácia lenne, de erre nincs esély a nemzetközi feltételek és az ország geopolitikai helyzete miatt.

Jellemző mondat: “Hála Istennek, ma már a balosok nem dirigálnak nálunk”.

Gazdaság. Az állami tulajdon önmagában rossz, szükséges a magántulajdon erőteljes növelése. Mind a belföldi kisvállalkozók rétegének növelésével, mind – és ez a fontosabb – nyugati részvétellel létrehozott vegyesvállalatokkal. Margaret Thatcher és Ronald Reagan gazdaságpolitikája az, ami ideális lenne nekünk is, de sajnos mindez nem valósítható meg teljesen ideológiai okokból. A magyar ember lista és nem is akar dolgozni, ezért munkanélküliség pozitív dolog, hazánk legnagyobb hibája a széleskörű szociális rendszer, ezt le kell építeni, piaci alapra kell helyezni.

Jellemző mondat: “Hallottam, hogy államosítottak egy nyugatnémet céget, na most majd csődbe is mennek”.

8236943693_ae9687ed42_o

Kultúra. Az ország érdeke az óhitű kommunista rezsimek eltávolítása, ezért érdemes akár a magyar kisebbségek ügyét is felhasználni annak érdekében, hogy gyengüljön a csehszlovák és román vezetés. Kádár túlságosan fél a magyar nacionalizmustól, pedig ezt fel lehetne használni pozitívan is, korlátok közt tartja.

Jellemző mondat: “Ezek a ruszkik mikor fogják már leváltani Ceaușescut? A hülye nyugatiak is támogatják őt, nevetséges!”.

Látható a fentiekből, a technokrata későkádári elit nem mindenben azonos a később ballibnek nevezett iránnyal, de hozzá áll a legközelebb. Remélem mindenkinek érdekes volt ez a 30-35 évvel ezelőtti véleménykép.

Mi a személyes érintettségem, hiszen illene erről is beszámolni? 18 éves 1985-ben lettem, azaz a fentiek 12-18 éves korom között hangzottak el. Ebben az időszakban többnyire erősen nyugatpárti liberális voltam, a technokratákat gyáváknak tartottam, azaz nem tartottam őket eléggé nyugatpártiaknak. 16-17 évesne pedig rövid ideig marxista voltam, George Orwell hatott rám, ekkor a Tőke című művet is képes voltam végigolvasni. Ebben az időszakomban viszont túl nyugatoknak tekintettem a technokratákat.

 • ZorróAszter

  Kedves MaxVal!

  Akikről beszél, azok nem volt egy egységes, homogén csoport. Sem tehetségben, sem észben sem szándékban.

  Sok hülye, és sok karrierista divatból követte. Ez volt a trendi hozzáállás mai szóval.

  A 80-as évek elején voltak harmincasok, negyvenesek. Mára tehát 65-75 évesek vagy még idősebbek.

  A “nagy generáció”.

  Elmondható, hogy csúfosan megbuktak ezzel a trágyával, amit ránk hagytak.

  • maxval bircaman

   Akkor ez nem karrierizmus volt, hiszen nem ez volt a hivatalos eszme. Alapvetően komolyan gondolták, számtalan embertől hallottam, s sokkal kevesebbtől hallottam mást. Az volt a szokásom, hogy az összes vendégségbe jött hivatalos embert meghallgattam, s sokan jöttek, mert apám egyik feladata éppen az volt, hogy segítse a megérkező magyar hivatalos embereket, márment a külkereskedelem és a gazdaság szektorban persze csak. Így aztán havonta sokszor jöttek ilyen emberek vacsorára, én meg beültem mindig közéjük hallgatni mit beszélnek. Az esetek 95 %-ában érdekes volt, ha meg nem, hát elmentem a szobámba… 🙂

   • ZorróAszter

    Dehogynem volt karrierizmus. Ilyen cinikus duma nélkül nem lehetett bekerülni ebbe a brancsba. És akkor már jórészt ők osztották a pozíciókat.

    Nekem is voltak vitám velük néha. Mindig jól ki is akadtak a dumámtól.

    Ők rendszerint végül azzal próbáltak letorkolni, hogy miféle veresek “beszélték tele a fejed?” (Ha már idézeteknél tartunk.)

    Én meg az előbbieket vágtam erre a fejükhöz, amitől rendszerint végképp kiakadtak.

    Márpedig ha még egy élettapasztalat híján lévő kamasz dumájától is kiakadtak, akkor nem lehettek se túl okosak, se túl tehetségesek.

    Szimpla karrieristák voltak, és a cinikus dumát csak a karrierépítés eszközeként használták.

    Mint Ön például a kereszt medált a nyakláncán :o)

  • maxval bircaman

   Az én apám 1980-ban volt 40 éves. S a vendégek többsége idősebb volt nála, hiszen ezek már magasabb pozícióban klévp emberek voltak. Ritka volt az apámnál fiatalabb. Visszaemlékezve: 50 év lehetett az átlagkor.

   • ZorróAszter

    Én a generáció alső határát próbáltam behatárolni, akik még labdába tudtak rúgni.

 • Jakab.gipsz

  T. MaxVal! Helytálló és tényszerű a vissza emlékezésed. Valóban voltak abszolút normális emberek akik őszintén elhitték, hogy a marxizmus az egy alaposan kidolgozott tudományos elmélet, ami csak akkor működik jól, ha betartják,és betartatják a pl. néptömegekkel, a termelő eszközök birtoklásának a tilalmát. És mégsem bizonyult működő képes elgondolásnak, holott a párt engedélye , vagy jóváhagyása, semmit sem lehetett kezdeményezni. Tehát ha valamilyen karriert szerettél volna elérni, ezt csak a párt engedélyével hozzá járulásával volt elképzelhető. Viszont sem a technokrata, sem a hithűeknek sem a reformereknek, fogalmuk sem lehetett arról, hogy az irigyelt, gyűlölt, örök rivális kapitalista nyugat teoretikusait is éppen olyan kétségek gyötrik és megosztottak, mint a komcsik. Tehát amikor elérkezett a rendszer váltás, az úgy zajlott le magyar-országon, és zajlik a mai napig is, hogy nem vagyunk tisztába, ha hasznunkra fordítható és kiaknázható gyenge pontokkal.

 • pietnik

  Ja!Hát ez ,úgy ,ahogy van,nagy baromság!
  Gondoljunk csak bele!Hogyan is volt az új gazdasági mechanizmussal!?Gáncsolták a belső ellenállás csapatai,gáncsolták a párt ortodox kommunistái,gátolta a Nyugat,nem tetszett a SzU-nak sem,mert hát ki akarunk lépni a szoc táborból,stb!
  Be is bukott szépen,pedig erősen kapitalista alapokra épült úgy,hogy teljesítmény alapú bérezész tett volna lehetővé!Ez meg a dolgozóknak nem tetszett!Jahh!
  Mindenki arra húzta a gyeplőt,amerre ő szerette volna a szekeret irányítani,de a konkrét tervezet felé szinte senki!
  Azt senki nem vette.és nem veszi figyelembe senki sem,hogy a szocializmusban a termelés alapjai azonosak a kapitalizmus termelés alapjaival,csupán a keletkezett értéktöbblet kisajátításában van a különbség!Ha ma ezt figyelembe vennék a józanabbak,akkor ilyen sületlen postok nem születnének!
  És akkor lehetne koncentrálni a valódi problémákra,a megoldatlan kérdésekre,merőben más szemszögből,mint eddig az elmúlt 26 alatt,amelynek összességében annyiban kimerült a ténykedése,hogy a hatalom,és a közeli bagázs lopni tudjon,és ennek kendőzésére szidja vastagon a szocializmust,Kádárt,pedig a mai állapotokért a rendzszerváltó elit,a sok tolvaj a felelős,amelyet a külföld,az USA, a NSZK,és a mai EU elődje segítettek hatalomra ,csupán azért,hogy Mo.-t,és a szocialista tábort piacukká,lerabolható területté tegyék a szolgai vezetőség segedelmével!Ez ilyen egyszerű,csak ki kell húzni a homokból,azaz a hatalom seggéből a fejeket,és kitörölni a szemeket!