A legrosszabb időkben élünk

By | 2017-01-15

Mindig idők legrosszabb társadalmi rendjében élünk. Pár évvel ezelőtt magam is azt hittem, ez a lehető legjobb társadalmi berendezkedés, ezért ez számomra személyesen is keserű felismerés.

Az ősközösségben kombinálódott a magántulajdon és a közösségi tulajdon. Alapvetően a társadalom egyenlő emberekből állt, a vezetés konszenzusos alapú volt, melynek legitimítása a szakrális szférából eredt.

Az ősközösség felbomlása az államszervezet kialakulásának ideje. Sokféle irányba ment a folyamat. A nomád népeknél a katonai demokráciák domináltak, a letelepedett népeknél növekedett az egyenlőtlenség. De ez utóbbiaknál is mindig megmaradt a közösség tudata. Ennek talán legjellemzőbb példája az egyiptomi királyság, ahol a szakrális és világi teljhatalmat birtokló fáraó intézménye egyszerre létezett a kiterjedt szociális állammal és a rabszolgaság szinte teljes hiányával.

31533469140_497ba4a320_zA középkor sokféleképpen alakult. A feudalizmusnak nevezett rend gyakorlatilag csak Nyugat-Európában létezett teljes mértékben, már Magyarországon is ennek egy specifikus változata volt. Még keletebbre, pl. Oroszországban a feudális típusú rend sosem törte meg a közösségi alapú rendet. Az iszlám világban pedig a katonai demokrácia hagyományai tovább éltek a középkorban is. Érdekes az Új Világ helyzete is: az Azték Birodalom rendszere mintha egyfajta keverék lett volna a nyugat-európai és az iszlám modell között – szakrális uralkodó, kiterjedt magántulajdon, nagy vagyonok, a vezető réteg kiszolgáltatottsága a központi hatalomnak -, ezzel szemben a kontinens másik nagy állama, az Inka Birodalom az ókori Egyiptomra emlékeztetett, azaz az állam fokozott szerepe a gazdasági életben, a magántulajdon korlátozott jellege.

Növekedett szinte mindenhol a társadalom tagjai közti függőség, a közösség azonban minden saját elemét szükségesnek tartotta, ebből fakadóan megmarad a közösségi tudat.

A katasztrófa a liberalizmus győzelmével kezdődött. Az egyén szuverén jogaira támaszkodás a gyakorlatban azt jelentette: immár az elitnek nincs semmilyen felelőssége az alsóbb rétegek felett. Hiszen mindenki egyenjogú, szabad ember, mindenki csinál, amit akar. A társadalom lassan atomizálódott, kezdetben a vallás megmaradt még összekötő elemként, majd a szekularizáció előrehaladtával immár ez a kapocs is megszűnt. A nemzeti kereten kivül nem maradt semmilyen közösségi tudat, a liberalizmus direkt rá is épített erre a teljesen természetellenes nacionalista elvek kötelezővé tételével.

A mai modern liberalizmus rosszabbított a helyzeten, egyesek ezt egyenesen posztliberális államnak is nevezik, arra hivatakozva, hogy sok minden megváltozott a klasszikus liberalizmushoz képest. Én nem szeretem ezt az elkülönítést, szerintem az alapok megmaradtak. De mindegy hogyan nevezzük, a tartalom a lényeg! A klasszikus liberális társadalom legalább nem tagadta az elnyomott rétegeket kultúráját, abba nem próbált durván beavatkozni a nemzeti keretek erőltetését leszámítva. Pl. nem akarta az amerikai elit tiltani a néger rabszolgák saját kultúráját, azt elfogadta, sőt integrálni igyekezett az.

A liberalizmus mai, végső stádiumában már ez se igaz. A rendszerurak – a globálkulákok és médiáik – ma már nem tűrnek aitonóm szférákat, igyekeznek minden liberális kényszerzubbonyba parancsolni. Az elnyomottaknak – nevezzük őket posztproletároknak – ma már az is tilos, ami 200 éve engedélyezett volt az amerikai néger rabszolgáknak.

Egyetlen út: megteremteni az autonómia kis köreit.

 • ZorróAszter

  Mint említettem már, Ön akkor akkor a legiszonyatosabb, amikor marxizálni próbál.

  Ennek a történelmi, gazdaságtörténeti elemzésnek se füle se fasza.

  A végén meg valami aktualizált Orbán-bölcsesség.

  Rémes.

 • dddoni

  “Az elnyomottaknak – nevezzük őket posztproletároknak – ma már az is tilos, ami 200 éve engedélyezett volt az amerikai néger rabszolgáknak.” Fejtsd már ki bővebben, hogy neked, mint lecsúszott prolinak mit tilos, amit a néger rabszolgának lehetett.

  • Saját kultúra.

   • dddoni

    Mesélj, milyen saját kultúrát szeretnél ami be van tiltva.

    • A hatalmasok kezében lévő médiák agymosást hajtanak végre, a liberális eszmék terjesztése céljából.

     • dddoni

      És ki kötelez rá, hogy mindenki azt a médiát nézze, olvassa? Ki tiltja meg, hogy saját médiát indíts? Hoppá, már meg is tetted, itt a bircamédia, mégse olvassa a kutya se a napi szintű hazudozásaidat és erkölcsi mélyrepüléseidet. Mégsincs akkor betiltva a saját kultúra, csak simán nem érdekel senkit? Tehát egy újabb ordas hazugságot sikerült leírnod.

      • Jogi tiltás minek, ha a hatalmasok másképp is el tudják érni alantas céljaikat?

       • dddoni

        Tehát mivel is tiltják be a hatalmasok a te “médiádat”?

        • Nem ez volt a kérdés.

         • dddoni

          Látom az agyad már kihagy, visszaolvasni meg nem tudsz.

          A te szavaid:
          “ma már az is tilos”
          “saját kultúra”
          Az én kérdésem:
          “Tehát mivel is tiltják be a hatalmasok a te “médiádat”?”

          Tehát továbbra is az én kérdésemre várom a választ, terelés nélkül.

          • maxval bircaman

           Szó se volt az én felületemről itt. A tömegkultúra nyomása és erőszakolása a téma, mely elnyomja az autonómiát.

          • dddoni

           Milyen autonómiát nyom el? Nincs lehetőséged kifejezni magad? Itt mit csinálsz?

          • Uniformizál, rátelepszik az emberekre.

          • dddoni

           Pff, mondja ezt egy vallásos ember. Undorító amikor másokra sütöd rá a saját vallásod bűneit.

          • A keresztény vallás nem uniformizál.

          • dddoni

           Egy újabb hazugság.

 • pietnik

  Maxi Birca!
  Azért élünk a legrosszabb korban,mert a szocializmus bukása óta a kapitalizmusnak,amit te úgy kívántál,hogy még több kapitalizmust!,elfogytak a tartalékai!A volt szocialista országok ma már nem piacok,ugyanis a tőke felfalta saját tartalékait ezekben az országokban,teljesen kifosztotta őket a tőke rablóhordája(rendszerváltók segítségével!)!Ugyanúgy jártunk,mint az afrikai gyarmatok!
  Azért élünk rosszabb időket,mert a tőke csak rablásból gyarapodhat,és már nincsenek kirabolható országok,területek!Ugyan még vannak,de azok nem hagyják magukat,és elég nekik a saját területük,de oda nem engednek senkit!(Oroszország,Kína!)
  Ezért próbálnak kirobbantani egy újabb világháborút,hogy az újjáépítés ,meg a fegyverek eladása stb.stb fellendítse a halódó kapitalizmust,de ennek útjában áll a emgerősödött Oroszország,Kína,valamint Szíria,Irán!!Ugyanakkor választáson vereséget szenvedett a héják tábora Killary Clintonnal az élen,csak azon csodálkozom,hogy mekkora Ámerikában a barmok tábora,akik Trump ellen fordultak,eddig példátlan módon!DEe ez nem meglepetés,hiszen ha nem nyerhetnek,akkor magukkal rántják,ránthatják az egész Földet a pokolba!
  Emiatt a vergődés miatt élünk nehéz időket,nem másért!
  Döglődik a kapitalizmus,de előtte felélte a helyébe lépők energiáit is,és nem fogunk tudni külső segítség nélkül talpra állni!De lehet,hogy az új gyarmati sorsot fog jelenteni!