Category Archives: nyelvek

Írás

Szinte hihetetlen, de a jelenlegi ismereteink szerint gyakorlatilag a világ jelenleg használt összes írásrendszere csupán 2 forrásra vezethető vissza. 1. A legtöbb írásrendszer az egyiptomi képírásra vezethető vissza.2. A másik forrás a kínai írás. Voltak ezeken kívül más források is, mint pl. a mezopotámiai ékírás és a középamerikai képírás, azonban ma már egyetlen nyelv sem használja ezeket. Típusait… Read More »

A nőnemű szláv nevek

Az eset spanyolországi. A spanyol névadási szabályok nagyon szigorúak. Az alapállás szerint mindenkinek van keresztneve (egy vagy több) és két családneve (ezek mindegyike állhat több tagból is). Mindenkinek az első családneve az apja első családneve, a második családneve pedig az anyja családneve. Változtatni nem lehet, házasságkor sem változik a spanyol nők neve. (A férj nevét persze fel lehet… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VI.

Igék. A latin igék szótári alakja a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám, első személy cselekvő alakja. Után még 3 alak van a szótárban. A második a főnévi igenév jelen idejű cselekvő alakja. A másik két alakkal egyelőre nem foglalkozom ebben a részben. Miért nem? Mert a 6 latin igeidőből egyelőre csak hármat tárgyalok, s e háromhoz csak az… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz IV.

Fokozás, számnevek, határozószók. A határozószók jellemzően melléknevekből képződnek. Az első/második ragozású mellékneveknél a tőhőz -ē járul, míg a harmadik ragozású mellékneveknél -ter. Az -ns végződésű mellékneveknél (melyek valójában igenevek), a végződés -ntter lenne, de ez rövidül -nter alakra. Egyes melléknevékből és névmásokból úgy is képezhető határozószó, hogy a szó semlegesnemű tárgyesetét vagy határozói esetét használjuk. Ennyit elég is… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz III.

Névmások. Először a személyes névmások, a visszaható névmás, a személyes névmásként is használatos mutató névmás, a birtokos névmások, s az egyik meghatározó névmás. Ezeknek a névmásoknak a használatáról pár szót: A személyes névmások használata a magyarhoz hasonló első és második személyben (ego, tū, nos, vos). Harmadik személyben azonban nincsenek a latinban személyes névmások, helyettük a személyes névmásként is funkcionáló is, ea,… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz II.

Főnevek és melléknevek ragozása A nyelvkönyvekben – különösen a régimódiakban – az a szokás, hogy egymás után veszik az 5 darab főnévragozást, majd a 3 melléknévragozást, aztán a többi szófaj ragozását is. Én egész másképp csináltam, mert mint egyszerű paraszt, igyekeztem saját dolgomat maximálisan megkönnyíteni. Így az első részben az I. és a II. főnévragozást, valamint az I.… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz I.

Kiejtési táblázatok. A latin írásban vannak nagybetűk és kisbetűk. Használatuk azonban egészen más volt, mint manapság. A klasszikus korban a feliratokat, ünnepélyes szövegeket, irodalmi műveket kizárólag nagybetűkkel írták. Tehát pl. azt, hogy Római Birodalom úgy írták, hogy IMPERIVM ROMANVM. A kisbetűket kizárólag kézírásban használták, mint a nagybetűk “gyors” változatát. Ugyanezt kézírással tehát imperivm romanvm formában írták. A kettőt sosem keverték.… Read More »

Kultúrnyelvek

A kultúrnyelv szó nem jelent felsőbbrendűséget. Csupán egy tényt jelent. Kultúrnyelv az a nyelv, mely a társadalmi élet minden területén használatos, nem csak a hétköznapokban, azaz pl. a tudományos, politikai életben is. Az a nyelv, mely csak a hétköznapokban használatos, nem kultúrnyelv. Nem alacsonyabbrendű nyelvek, nem is fejletlenebbek, egyszerűen csak nincs kialakítva a megfelelő szókincsük ezekre a nem-hétköznapi… Read More »