Category Archives: politika (általános)

Baloldal és jobboldal

A baloldal és a jobboldal közti főbb különbségek vázlatosan a jelenkori politikai spektrum alapján. Az egyes irányzatok példaképei: Demokratikus baloldal: szociáldemokraták, szocialisták, szociálliberálisok, stb. Kollektivista baloldal: kommunisták, Demokratikus jobboldal: klasszikus liberálisok, konzervatívok, kereszténydemokraták, Kollektivista jobboldal: fasiszták, nemzetiszocialisták. Természetesen egyik forma sem vegytiszta. viszony: baloldal jobboldal demokratikus kollektivista demokratikus kollektivista politika demokrácia támogatja ellenzi támogatja ellenzi szabadságjogok támogatja ellenzi… Read More »

Észak és Dél

Az egyes népek és fajok között igenis vannak különbségek, elsősorban az élethez való viszonyban. Saját szemmel láttam Spanyolországban, hogy egy tárgyaláson a spanyol és a német fél mennyire másképpen viszonyult ugyanahhoz. Ebédet szerveztek, mire a németek megjelentek okmányokkal, s készültek, hogy ebéd közben a munkáról lesz szó. A spanyolok pedig csak nem voltak hajlandók arról beszélni. A németek… Read More »

Ki terrorista?

A “terrorista” nem más, mint nem-állami harcos. Nem csoda, hogy nincs is általános definíciója. Azért nincs mert képtelenség meghatározni. A jogban persze igyekeznek megkülönböztetni a partizánt a terroristától. A partizán/gerilla: nyí­ltan viseli fegyverét, hierarchikus szervezet tagja, megkülönböztető egyenruhát, jelvényt hord, betartja a háborús jogot. Míg a terrorista: szándékosan alaklmaz erőszakot, ill. azzal fenyeget, célja társadalmi, politikai, gazdasági vagy… Read More »

Homofóbia – igen!

A homoklobbi igyekszik a “homofób” szót valamiféle gyalázatos szóvá degradálni, nagyjából a “bűnöző” és a “rasszista” szintjére. Valójában azonban a “homofób” szó nem sértés, hanem a normalitás, az egészség igenlése. A homoszexualitás ugyanis egy genetikai eredetű megbetegedés. Egy betegséget ellenezni pedig nem szégyen, hanem a világ legtermészetesebb dolga. Amikor tehát homofóbiával vádolnak bennünket, fejünket emeljük fel büszkén és… Read More »

Önrendelkezés

Két alapelv a nemzetközi jogban: a szuverenitás joga és az önrendelkezés joga. Sajnos egymással nem egyeztethetők össze. Minden nép jogosult önrendelkezésre és minden ország pedig jogosult szuverenitásának megvédésére. Na most, ez a két elv egymást üti. Így kitalálták azt, hogy gyarmatok esetében az önrendelkezés a fő elv, míg független államok esetében meg a szuverenitás megvédése. Magyarul: az algériai… Read More »

Rövid eszmetörténeti önéletrajzom

A közélet mindig érdekelt, kisgyerek koromtól. Már 8-9 évesen volt politikai véleményem, persze, nyilvánvalóan nagyon kezdetleges formában. Alapbeállítottságom gyerekként a hagyományos antikommunizmus volt, nyugatimádattal kombinálva. Baloldali egyetlen egyszer voltam, 16-17 éves koromban, George Orwell hatására, ekkor is természetesen antileninista, de nem voltam ezzel együtt antimarxista is. Talán amolyan baloldali szociáldemokrata lehettem, de nem utasítottam el az eurokommunizmust sem… Read More »

Nacionalizmus

A kétféle, nyugati és keleti típusú nacionalizmus megismerése nélkül képtelenség megmagyarázni, hogy miért nem képesek egymást megérteni ebben a témában a nyugatiak és a keletiek. A nyugati nacionalizmus alaptípusa a francia, a keletié a német. A nyugati nacionalizmus valójában nem más, mint a nemzet azonosítása az állammal. Az állampolgárság a nemzethez tartozás egyetlen ismérve. Akinek az anyanyelve más,… Read More »

Politikai kereszténység és ateizmus

A mai európai kultúrában a kereszténység szerepe minimális. Az átlag európai nem is tudja, hogy valójában mi a kereszténység. Sajnos Magyarországon még az átlag európainál is rosszabb a helyzet. Felmérések szerint a magyar lakosság alig 14 %-a keresztény a szó szoros értelmében, ezen belül 8 % a katolikusok aránya, 4 % a hagyományos protestantizmushoz tartozó, s további 2… Read More »

Mai monarchiák

A világ 194 nemzetközileg elismert független államából jelenleg 44 államformája monarchia. A monarchikus államrendet két fő típusba szokás rendezni: alkotmányos monarchia és abszolút monarchia. Egyes szerzőknél öt típus létezik: alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, abszolút monarchia, rendi monarchia, hagyományos monarchia. Bár az utóbbi sokkal pontosabb felosztás, sajnos a szerzők többsége és a médiák nem használják: a parlamentáris monarchiát az alkotmányos monarchia kategóriájába teszik vagy egyenesen… Read More »

“Gyarmatok”

Előljáróban annyit, hogy a XX. sz. 70-es éveinek végén a dekolonizációs folyamat gyakorlatilag lezárult, nem maradtak „igazi” gyarmatok. Mi a gyarmat, illetve a szó pejoratív mellékjelentése miatt inkább nevezzük így, a külbirtok? Külbirtok minden olyan terület mely valamely ország főhatalma alá tartozik, anélkül, hogy része lenne az illető országnak. A gyarmat szó, amennyiben a külbirtok szó jelentéstartalma –… Read More »

A “nemlétező” országok – II/2.

Folytatás tegnapról! Szomáliföld / Soomaaliland / أرض الصومال‎ Szomáliföld egy nagyon különleges és egyben sajnálatos eset. Bevallom, hogy magam is részt vettem a Szomáliföld nemzetközi elismerését elősegítő mozgalomban, azaz ez kissé a „kedvencem”. Ennek ellenére igyekszem objektív maradni. Szomáliföld sajátossága, hogy míg az előző el nem ismert országok esetében egy sikeres szeparatista mozgalom áll szemben egy létező, működő, szervezett… Read More »