Category Archives: szellem

A beavatás

A beavatás iránti igény nem csökken a materializmus és a liberalizmus győzelme óta se. A beavatás azt jelenti, az ember részese valami nála nagyobbnak, mégpedig úgy, hogy kevesek nyerik el ezt a jogot. Írják, a késői pogány Rómában hatalmas piaca volt a beavatásoknak, a különböző titkos tanoknak. A talajt vesztett emberek menekültek a szellembe. A nagy világvallások jellegzetessége… Read More »

A kisember 3 célja

A kisemberek 3 fő célja, gyakorisági sorrendben, csökkenő felsorolásban: pénz, hírnév, bölcsesség. Valójában önmagában véve egyik cél se rossz, de minél előrébb van a fenti felsorolásban, annál károsabb, ha öncéllá válik. A világ egyetlem modern eszméje, mely szerint nem hogy nem rossz, de egyenesen pozitívum a pénz öncélú hajszolása – a liberalizmus. Romlott eszmeiség. Vele szemben született meg… Read More »

Szlavofilek

Kevés ország van Európában, ahol a baloldal/jobboldal ellentét teljesen másodlagos, mert van egy nála fontosabb megosztó szempont. Az egyik ilyen ország persze Magyarország a népi/urbánus ellentéttel. De most arról az országról írnék, ahol ez a megosztás még a magyarnál is fontosabb: ez Oroszország. Ami magyarul a népi az oroszul a szlav(jan)ofil, ami pedig magyarul az urbánus az oroszul… Read More »

Feminista igazság

Van egy eleme a feminista eszmének, mely igaz. A feminizmus azt állítja, a szex alapvetően elnyomó viszony, melyben a férfi uralkodik a nő felett. Na most, nyilván nem a szószerinti értelemről van, azaz hogy a hagyományos nemi közösülés póza azt jelenti, a nő alul van. Ez persze vicces megállapítás. Egyszer egy diák aranyköpés gyüjteményben olvastam: “a feminizmus azt… Read More »

Három gondolatforradalom

Három fontos műszaki forradalom zajlott le az emberiség történetében eddig a gondolatok továbbadásában. Az első az írás feltalálása. Amiről pl. Platón rossz véleménnyel volt, megjegyezve, hogy több benne a negatívum, mint a pozitívum. Egyébként az írást feltalálásakor nem is gondolatok átadására kezdték használni. A nagy ásatásoknál mindig visszatérő momentum, hogy amikor a kutatók írásos feljegyzésekre bukkannak, abban reménykednek,… Read More »

Pszichopátia?

A nyugati értelmezés jellemzően az, hogy az akarat lehet jó is és rossz is. Az értelem viszont mindig jó, hiszen a rosszakaratú ember is érzi belül, hogy rosszat tett, amikor kiélte rossz akaratát. Ez az értelmezés gyakorlatilag azt jelenti, hogy egyes elmebajos eseteket (pszichopátia) leszámítva mindenki aki rosszat tesz, tudja ezt. A következmény: az emberek akaratára kell hatni,… Read More »

Mi Ádám és Éva bűne?

A szóban forgó bűn leírása a Bibliában: “Az Úristen vette az embert és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Az Úristen parancsot adott az embernek: „A kert minden fájáról ehetsz. De a jó és rossz tudás fájáról ne egyél, mert amely napon eszel róla, meghalsz.” (…) A kígyó ravaszabb volt a föld minden állatánál, amit az Úristen teremtett. Ezt… Read More »

A filozófia “alapkérdése”

A szovjet, marxista ideológia uralma alatt létezett egy olyan dolog, hogy “a filozófia alapkérdése”. S ez se korábban, de azóta nem számít alapkérdésnek a filozófiában, szóval ez az egész egyfajta marxista sajátosság. Ez egyébként nem a szovjet ideológia találmánya volt hanem még Friedrich Engels ötlete, melyet 1886-ban fogalmazott meg a Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége… Read More »

A valóság

Adatok korábbi összefoglalómhoz. A valósághoz való viszony: racionalizmus: a valóság megismerésének eszköze a tudat, a tudat logikai, értelmező képessége, empiricizmus: a valóság megismerésének eszköze a tudat tapasztalati tevékenysége, pragmatizmus: az előbbi kettő szétválasztása értelmetlenség, szkepticizmus: a valóság nem ismerhető meg. Mi egyáltalán a valóság: realizmus: a valóság objektív módon létezik, idealizmus: a valóság tudatfüggő, transzcendetális idealizmus: a valóság… Read More »

Hitelesség és sarlatánság

A legfontosabb dolog az emberi létezésben a hitelesség, azaz tegyük azt, ami személyünkből következik. Ez eléggé közismert szabály. De két módon is félre szokták érteni. Az egyik a jóság. Azaz ha személyünk téveszmékben szenved, s emiatt a rosszat jónak hiszi, akkor a személyiséghez hű magatartás látszólag hiteles, de a valóságban nem az, ez olyan, mintha egy rosszul megszerkesztett… Read More »