Elméletek a tudatról

By | 2019-02-06

5 fő modern, materialista elmélet létezik a témáról, ezek rövid összefoglalása.

Annak mentén vannak az egyes elméletek, hogy ha materialisták vagyunk, azaz a világ anyagi, akkor mivel magyarázható a tudat, melyet nyilvánvalóan nem anyagi jelenségként élünk meg.

  • Eliminatívizmus (reduktív fizikalizmus): a tudat csupán mellékterméke az agy működésének, a valóságban nem létezik tudat. Következmény: a fizikailag nem leírható tudatállapotok szimplán tévesek.
  • Agy-tudat egyezés elmélet: az agy működésével párhuzamos a tudat működése, a két terület közt megfelelés van. Következmény: megfelelő tudás megléte esetében az agy fizikai befolyásolásával bármilyen tudatállapot elérhető.
  • Parallelizmus (nem-reduktív fizikalizmus): az agy egyszerre eredményez fizikai és tudatbeli jelenségeket, ezek között nincs közvetlen összefüggés, nem hatnak egymásra, azaz a tudat függ ugyan az agytól, de csak fizikai alapon nem írható le. Következmény: az agy és a tudat kapcsolatának problémája valójában nem is létezik.
  • Fukcionalizmus: a tudat az agy működésének módja, a kapcsolat agy és tudat között nem szükségszerú. Következmény: lehet emberi tudatot építeni ember nélkül is.
  • Nyelvi dualizmus: nem létezik tudat mint önálló valami, egyszerűen az ember kétféle nyelvezetet használ ugyanannak a leírására. Következmény: a tudat nyelvfüggő.