Sátán modern háromszöge

Sátán három eszmét hozott létre a modernségben.

Az információ-energia-anyag hármas felosztás itt is tapintható.

Az első az információ, azaz a szellemi alap. Ez volt a protestantizmus. A sátánista reformerek – Luther, Calvin, s bűntársaik – alapozták meg.

A második az energia, a ható erő. Ez a liberalizmus.

A harmadik maga az anyag: a felvilágosodás.

A felvilágosodás tehát a bajok alapja mint a protestáns eretnek eszmék érett gyümölcse, melyet a liberális eszme tett késszé, ez lassan világrenddé nőtte ki magát a XIX. sz. elejére-közepére.

A reformáció elszakította a kereszténységet a hagyománytól, a liberalizmus elhozta a féktelen emberi ösztönök legitímitását, s a felvilágosodás végül bedobta Istent a sufniba.

A nyugati kereszténység eleve tévúton haladt, félig a hagyományban, félig az önelégült emberségben. A reformáció csírája tehát létezett már nyugaton. De a csíra kikelésére várni kellett ezer évet. Luther pedig ráült otromba fenekével és kikeltette.

Jött lassan egy álkereszténység, mely egyszerre mutat két ellentétes arcot: a hedonizmust és a puritanizmust. A jó itt vagy az anyagi habzsolás vagy az önkínzás.

Az eredeti keresztény eszme, mely keleten továbbélt, s mely sokban azonos a korai pogány természetes erkölccsel egész mást állít. Azt, hogy aki a jót követi, az valójában nem szenved, hanem ellenkezőleg: a saját érdekét nézi.

A nyugati álkeresztény erkölcs ehelyett végletekbe ment: mert vagy hedonista (azaz az a jó, ami anyagilag jó) vagy puritán (azaz kínozzuk magunkat, mutatva milyen jók vagyunk). Vagy taposoljuk a gazdagot, hogy Isten embere, hiszen Isten tette őt gazdaggá, vagy pedig járjunk direkt szakadt ruhában, éhezzünk, ne csináljunk semmi vidámat, a nőket öltöztessük férfinak, s legyünk baromira büszkék magunkra, hogy a “gonosz” anyagtól ily távol állunk.

Mindez megtisztította lassan a terepet az immár nyílt sátánizmus számára. Sok mai őszinte nyugati keresztény rémülten és őszintén szemléli az eredményeket, de nem veszik észre: a rendszeren belül nincs megoldás. Megoldásuk ugyanaz, mint plüssmackóval harcolni a terrorizmus ellen.

Ki kell kiküszöbölni a liberalizmus, a protestantizmus és a felvilágosodás sátáni hármas szövetségének hatását, s visszatérni a főútra. Ez a cél.

 • FF

  Szerintem az eredeti lutheri protestantizmussal nincs semmi gond. A protestantizmus véleményem szerinte csak később tért tévútra.
  Viszint abban sajnos egyet kell értenem, hogy a mai protestantizmus nagy része sajnos nyíltan gonosz érdekeket szolgál. Pl az amerikai (zömében protestáns) keresztények a legnagyobb pártolói a cionizmusnak, Izraelnek és az USA agresszív politikájának. Ők annyira szeretik Izraelt, hogy az sem érdekli őket ha ezért cserébe ártatlan ortodox keresztény arabok milliót gyilkolják le ez miatt.

  • Luther nyilván jó szándékú volt, el akarta takíratani a téveszméket, csak hamar a gyereket is kiöntötte a fürdővízzel együtt.

 • Krottendorf

  Korrekt.

 • bircanyeerow

  “A felvilágosodás tehát a bajok alapja”
  Tehát jobb lenne nem gondolkodni, csak tenni, amit az egyház megkövetel?
  Mitől jobb a katolikus egyház?

  • Ez nem vallási kérdés. A felvilágosodás is vallásos volt szinte 100 %-ban a kezdetekben.

   A kérdés az, hogy míg a felvilágosodás előtt Isten volt a kzöpontban, addig után az ember.

   • bircanyeerow

    Ettől, még mindig nem tudom, hogy mitől jobb a katolikus egyház?

    • Mert Isten központúságú világot hirdetett.

     • bircanyeerow

      És az miért jó?

      • Mert igaz.

       • bircanyeerow

        Mitől?

        • Attól, hogy helyes módon helyezi el az embert a világban.

         • bircanyeerow

          Isten szolgájaként?

          • Igen, viszont olyan szolgaként, aki istenesedhet.

          • bircanyeerow

           Miért kell mindig szolgálni valakit?

          • Miért kell mindig figyelembe venni a gravitációt?

          • bircanyeerow

           Mert van.

          • Ugyanaz Istennel.

          • bircanyeerow

           A gravitációra picit több a bizonyíték.

          • Eredete ugyanúgy tisztázatlan.

          • bircanyeerow

           Ha elengedek egy követ, az leesik a földre. Szimpla megfigyelés. Persze nálam sokkal okosabb emberek ezt tudományosan is el tudják magyarázni.
           Milyen megfigyelés vagy tudományos magyarázat tudja bizonyítani bármilyen isten létezését?

          • Honnan van maga a létezés? Miért nincs semmi a valami helyett?

          • bircanyeerow

           Miért hívják a kanalat kanálnak? Miért nem döpnek?

          • Ez Platón és Arisztotelész vitája. Bár Platón közelebb áll hozzám, ebben Arisztotelésznak adok igazat: ez csak definíció kérdése.

          • bircanyeerow

           Akkor hogyan definiálnál egy istent?

          • Az alapok, a létezés oka.

          • bircanyeerow

           És meg is tudod személyesíteni, mint pl Jézust?
           Vagy csak mint elvont fogalom?

          • A kettő nem mond ellen egymásnak.

          • bircanyeerow

           Hogyhogy?

          • Aki a mindent meg tudja teremteni, annak mi akadálya, hogy személyes is legyen?

          • bircanyeerow

           Ha aki, akkor mindenképpen személyes.
           Akkor viszont miben testesül meg?

          • Aki = ami. Az ősok lehet mindkettő és egyik se.

           Amiben csak akar.

          • bircanyeerow

           Mi az ősok?

          • A létezés megindítása.

          • bircanyeerow

           Ez így nagyon csak elméleti síkon létezik, és azt is csak akkor, ha hiszel benne.
           Hogyan tudod a gyakorlatban igazolni bármilyen isten létezését?

          • A gyakorlatban a természeti alaptörvények léte se igazolható.

          • bircanyeerow

           Lehet, bár nem vagyok biztos benne, de fizikailag manifesztálódnak.
           Hogy teszi mindezt egy isten?

          • Képes a mindenséget megteremteni, de a megtestesülés már neki is túl nagy feladat?

          • bircanyeerow

           Úgy tűnik. És amíg ez így van addig a teremtés is több mint kétséges.
           Számodra hogyan manifesztálódik(dott) isten?

          • S miért lenne így?

          • bircanyeerow

           Mert nem mondasz rá példát.

          • Ha nincs teremtés, honnan a teremtmény?

          • bircanyeerow

           Ki mondta, hogy teremtmény?

          • Akkor használd a “létező” szót “teremtmény” helyett. A kérdés ugyanaz marad.

          • bircanyeerow

           Ha nincs lét, honnan a létező?

          • Igen, ez a kérdés.

          • bircanyeerow

           Melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás?

          • Rossz párhuzam. Egyébként a darvinizmus szerint a tojás volt előbb.

           Esetünkben a kérdés: miért van bármi is?

          • bircanyeerow

           Igaz, semmi értelme az életnek. Fejezzük is be.
           Ajánlott vers: József Attila – A Dunánál.
           Miért ne lenne bármi? Azért mert valamit nem tudunk/értünk, még nincs szükség irreális magyarázatokra.

          • L’Oumo

           Gödelnek van nagyon logikus magyarázata. Sok hasonló van még. Csak azokról nem tanultál az iskolában.

          • bircanyeerow

           És ki teremtette istent?

          • Isten lényege éppen az, hogy ő a teremtő.

          • bircanyeerow

           És saját magát is megteremtette?

          • Ami örök, azt nem kell teremteni.

          • bircanyeerow

           Kezdetben vala az öröklét?
           Ez elég ellentmondásos.

          • Kezdetben nem volt még semmi se, sőt még kezdet se volt.

           Ahhoz, hogy legyen kezdet, kell idő és hely, de legalább idő. Mármint a teremtés hozta létre az időt is. Így az “előtte” szó értelmetlen.

          • bircanyeerow

           Ha nem volt hely és idő, akkor a semmiben létezett?
           Idő nélkül hogy tud örök lenni?

          • Az “örök” szó se jó pont ezért. Eleve a “létezés” szó se. Létezésről nem beszélhetünk a létezés megteremtése nélkül.

          • bircanyeerow

           Akkor isten sem létezik.

          • Igen, ha a létezést így definiálod.