Tag Archives: életszínvonal

A magyarországi szegénység

Ballib mítosz, hogy Magyarországon van 4 millió szegény, sőt éhező. Persze mindig csak akkor van, ha a kormány nem ballib. Mi  a valóság? Attól függ, hogy mit értünk szegénység alatt. Ha a nyugat-európai szinten nézzük mi a szegénység, akkor Magyarországon a szegények száma nem 4, hanem egyenesen 6 millió. De vajon van-e bármi értelme a szegénységet a leggazdagabbakhoz viszonyítva… Read More »

Életszínvonal – 2016

A 2016-os adatok. Ez az a statisztika, ami sokat mond, ezért sehol sem lehet megtalálni ebben az alakban, A havi súlyozott nettó bérek Európában. Havi alatt azt értem: az éves bér 12 részre osztva, ez azért szükséges, mert egyes országokban van 13., 14., stb. fizetés is. Kizárólag a bérek lettek figyelembe véve, azaz nem munkából származó jövedelmek nem,… Read More »

Felzárkózás

Érdekes adatok. Magyarország életszínvonala 1867-ben a nyugat-európai átlag 60 %-a volt. A hatalmas fejlődés ellenére ez a szám 55 %-ra csökkent 1913-ra, azaz az utolsó békeévre. Miért? Ausztria-Magyarország nem volt haszonelvezője a második gyarmatosítási hullámnak, melyben a nyugat-európai országok zöme részt vett. Azaz a fejlődés fő motorja nem az volt nyugaton, amit a liberálisok hangoztatnak, azaz nem a… Read More »

Mennyi a reális magyar átlagbér?

Az nyugatihoz képeset alacsony magyar bérek egyetlen oka: a profitot kisíbolja a nyugat. De lássuk, mennyit is vesz el minden magyar embertől a nyugati kizsákmányolás? Természetesen nem szabad a magyar béreket a legfejlettebb nyugati államokéhoz hasonlítani. Abszurdum azon panaszkodni, hogy a magyar átlagbér nem német szintű, azaz nem 700 ezer Ft nettó összeg körül van. Ez valóban gazdaságilag irreális,… Read More »

Életszínvonalbeli különbség

Régi tervem Magyarország és Bulgária életszínvonalának összehasonlítása az utóbbi 30 évre visszamenőleg. Nincs jobb adat, mint a havi nettó átlagbér. Bár ez önmagában is fontos adat, érdemes korrigálni ezt a pénz vásárlóértékével. Mit jelent ez? Azt, hogy egy adott összeg nem feltétlenül azonos értéket képvisel mindenhol. Ezt mindenki tudja, aki járt Magyarországon, valamint nála szegényebb és gazdagabb országban.… Read More »

Kelet esése

A talán legérdekesebb statisztika az egyes országok vásárlóerőn számított egy főre jutó GDP-jének változása. Utána néztem ezeknek az adatoknak az európai volt kommunista országok esetében. Az adatok a XIX. sz. utolsó évétől a XX. sz. utolsó évéig terjednek, 25 évenként. Az adatok az éppen létező világátlag GDP-hez képest számított országadatokat mutatják. Összehasonlításnak itt van pár nyugat-európai országa adata… Read More »

Társadalmi rétegek

Az egyes társadalmi rétegek aránya az egyes országtípusokban. * Gazdag országok: Sötétkék: nagyon gazdag, a világátlag több mint duplája. Sötétzöld: szerényen gazdag, a világátlag másfele körüli szint.. Középszint: Világoszöld – világátlag körüli szint. Szegény országok: Sárga – szegény, a világátlag fele körüli szint. Narancs – nagyon szegény, a világátlag negyede körüli szint. Piros – mélyszegény, a világátlag tizede körüli szint.

Életszínvonal, gazdaság, s más…

Három részre választottam a statisztikai adatokat. Az első kategória a kulturális-oktatási-egészségügyi szint. A második a gazdasági szint. A harmadik a szabadság szintje. Kizárólag hivatalos forrásból származó adatokat használtam. Azokban az esetekben, amikor nem volt elegendő adat, az illető országot nem kategorizáltam, ezek a térképen fehér színűek. Nem elegendőnek nyilvánítottam az adatokat, ha nem volt meg legalább az adott… Read More »

Gazdagok, szegények

Készítettem egy listát, a világ országairól (az ENSZ 192 tagállamat figyelembe véve, ez a tavalyi állapot), olyan magyarok kedvéért, akik nem akarták elhinni, hogy Magyarország nem a világ szegény országainak az egyike. 8 csoportot különítettem el, az egy főre jutó, vásárlóerőn számított GDP és a nettó átlagbért figyelembe véve. Csoportok: 1. Mélyszegénység szint – 28 ország, ebből 21… Read More »