A 12 legmakacsabb ballib tévhit

Megosztás:

A következő tévhiteket ballib megmondóemberek, ballib médiák és egyszerű ballib hívek terjesztik az interneten, magam is internetes cikkekből, blogokból, kommentekből vettem őket.

Fel lehetne sorolni több száz ilyen tévhitet, én azonban kiválasztottam a 12 legmakacsabbat.

1.

A liberalizmus egy baloldali eszme, s a baloldal pedig lényegében azonos legnagyobb részében a liberalizmussal.

A liberalizmus mint eszme egyetlen pillanatban számított baloldalnak: megjelenésekor. Tudniiliik akkor, amikor fő ellenfele a premodernitás, a rendi társadalom, a feudális rendszer eszmeisége volt.

A későbbi modern politikában azonban a liberalizmus a jobboldal alapeszméje lett, aminek fő ellenfele a baloldal lett (elsősorban a marxizmuson alapuló eszmék formájában), ill. később a szélsőjobbnak elnevezett fasiszta-náci eszmeiség.

Ez megmaradt azután is, hogy a marxista áramlat kettévált a forradalmi marxistákra (kommunisták) és a reformista marxistákra (szocialisták), ettől kezdve e két eszme számított baloldalnak, míg a liberalizmus ezek fő jobboldali ellenfele lett.

A liberalizmus baloldali eszmének hazudása kelet-európai fantázia, lényege: magyarázatot adni arra a jelenségre, hogy volt kommunisták tömegesen lettek fanatikus liberálisok.

Sajnos Magyarországon a liberalizmus ellenfelei is hiszik, hogy liberalizmus=baloldal.

2.

A volt MSZMP azon volt politikusai, akik a rendszerváltozás után liberálisok lettek nem köpönyegforgatók, míg azon volt politikusai, akik a „nemzeti oldalra” mentek át gerinctelen köpönyegforgatók.

A valóságban a nacionalizmus picit közelebb áll a kommunizmushoz, mint a liberalizmus! Azaz aki kommunistából liberális lett annak kicsit nagyobb utat kellett bejárnia, mint annak aki kommunistából nacionalista lett.

Természetesen nem köpönyegforgatás az eszmei változás. A köpönyegforgatás csakis az érdekből történő eszmei változást jelenti.

3.

Kádár alatt is voltak ilyen szabad választások, mint most.

A valóság: nem voltak. Kádár alatt a választási törvény kimondta: csak a Hazafias Népfront nevű szervezetnek van joga jelölteket indítania. Ezen majd csak Grósz Károly változtatott, de az ő választási törvénye alapján már egyetlen választás sem lett megrendezve.

4.

A Fidesz bebetonozta magát, képtelenség békés úton leváltani.

A valóságban a választási rendszer szabad és demokratikus, s akár 2018-ban is elmozdítható a Fidesz. Ehhez EGYETLEN dolog kell: több szavazatot kapni, mint a Fidesz. Semmi más nem szükséges hozzá.

5.

A liberális demokrácia az egyetlen elfogadható államforma, minden más teljes vagy részleges diktatúra.

Nos, ez egy tipikus rasszista, nyugatcentrikus, a gyarmatosítási kort idéző állítás. A gyarmatosítás ideológiai alapja annak idején az volt – s a legfőbb gyarmatosító államok liberális országok voltak! -, hogy a világ „fejletlen” része tudatlanságban, primitívizmusban él, s ezen csak segít a fejlett államok általi gyarmatosítás. Azaz a gyarmatosítók ugyan anyagi hasznot realizálnak a gyarmatosítás során, de ez bőven megtérül: hiszen a gyarmatok lakossága így fejlődik, beletanul a modernitásba, elhagyja fejletlen, primitív szokásait.

6.

A Fidesz hatalma nem legitím, mert a többség nem rájuk szavazott.

Ha ezt komolyan vennénk, a világon kevés legitím kormányzatot találnánk. A választásokon részt nem vevőket sehol a világon nem számítják bele az eredménybe, s a túl kevés szavazat miatt a parlamentbe be nem jutottakra adott szavazatokat se. Minden választás eredménye a megszerzett parlamenti mandátumok száma, ehhez képest az egyes pártokra leadott szavazati arány legfeljebb egy érdekes adat.

7.

Hiába növekszik a GDP, az nem számít, mert az adat hamis. S ha nem is hamis, a pénzt ellopja a Fidesz.

A valóságban a GDP nem a jólétről szól, a kapcsolat a kettő között csak közvetett. De ez igaz minden ország minden kormányzatára.

8.

Hihetetlen mértékű támogatást kapott az ország az EU-tól, a baj, hogy ezt a pénzt ellopják, ezért nem érte az ország a nyugati életszínvonalát.

A valóságban az ország által megtermelt profit olyan mértékben megy ki nyugatra az országból a rendszerváltozás óta, hogy ahhoz képest minden bejövő támogatás nevetséges összeg. Az országnak a nyugattól való elmaraádásnak egyetlen oka: a megtermelt profit nem az országnak hoz hasznot. A jelenlegi korrupció ehhez képest bolhacsípés. Ha nulla lenne holnaptól a belső korrupció, az semmilyen érezhető változást nem hozna el az életszínvonalban.

9.

Erkölcstelen, hogy Magyarország nem tartja be az EU szabályait. Ha az ember belép egy klubba, annak szabályait köteles betartani.

Így igaz, a szabályokat be kell tartani, viszont az is szabály ebben a „klubban”, hogy a tagok felléphetnek a szabályok megváltoztatása érdekében. Sehol sincs olyan elve, hogy a 2004 előtt taggá lett államok valamiféle előjoggal bírnának, míg a későbbi tagok valamiféle másodrendű tagok.

10.

Orbánék alkotmányt sértettek az új alkotmány – az Alaptörvénynek elnevezett új alkotmány – megalkotásával, ráadásul ez erkölcsetelen is, hiszen előbb felesküdtek a korábbi alkotmányra, majd eltörölték azt.

A valóságban maga a korábbi alkotmány tartalmazta a lehetőséget annak megváltoztatására, vagy új alkotmány alkotására. Azaz nem történt esküszegés. S mivel az új alkotmány a régi szabályainak betartásával lett létrehozva, alkotmánysértés sem történt.

11.

Magyarország nem köztársaság 2012 óta, mert az ország hivatalos neve már nem Magyar Köztársaság.

Az ország hivatalos neve és az államforma között nincs közvetlen kapcsolatban. Magyarország köztársaság, mert ezt mondja ki a hatályos alkotmány. Egyébként a Magyarországgal határos országok között kettő is van, melynek hivatalos neve nem tartalmazza a „köztársaság” szót és mégis köztársaságok: Románia és Ukrajna.

12.

Nincs sajtószabadság.

A sajtószabadság egyetlen jelentése: nincs állami cenzúra, s az állam nem korlátozza sajtótermékek létrehozását, terjesztését.