A magyar nyelvi népi mitológia butaságai

Megosztás:

A magyar nyelvhez több népszerű tévhit is kapcsolódik a magyarság körében. Megdöbbentő, de kifejezetten nem nacionalista magyarok is tömegesen hisznek e mítoszok egyikében, másikában.

E mítoszok közös nevezője, hogy mindegyik dilettáns butaság.

Lássuk a legnépszerűbb 10 mítoszt!

1. A magyar nyelv a legszebb a világon.

A szépség szubjektív, mindenkinek más tetszik. Még inkább igaz ez egy nyelv szépségére. Mivel szubjektív, nem lehet általános megállapítást tenni. A közvéleménykutatásokon pedig nem a magyar szokott nyerni.

2. A magyar nyelv különleges és egyedi.

Milyen szempontból? Minden nyelv egyedi. Ha arról van szó, hogy Európában a magyar nyelv az EGYIK egyedi nyelv, akkor ez persze igaz. Ennek oka: a legtöbb európai nyelv az indoeurópai nyelvcsaládhoz tartozik, míg a magyar nem. Ettől azonban a magyar nyelv még nem különleges.

3. A magyar nyelv természetesen logikus.

Egyetlen nyelv sem logikus, a magyar sem az. Viszont minden nyelvben van valamilyen belső logika, a magyarban is.

4. A magyar nyelv tökéletes nyelvtanilag.

Ismét kérdés: mi ez a tökéletesség? Valójában minden nyelv „tökéletes”, hiszen tökéletesen képes kifejezni bármit. Mi a nyelvtani tökéletesség? Állítólag az, hogy a magyarban minden szükséges nyelvtani kategória megvan. Ez abszurd állítás, hiszen ebből az következik, hogy a magyarból hiányzó nyelvtani kategóriák feleslegesek, a magyarban meglévő nyelvtani kategóriákat nélkülöző nyelvek pedig valamiképpen hiányosak. Ebből semmi sem igaz. A világ nyelveiben a legváltozatosabb nyelvtani kategóriák vannak, s mindig az a „szükséges”, ami egy adott nyelvben szerepel. Nincs semmilyen általános ismérv, hogy mi szükséges és mi nem.

5. A magyar nyelv romlik, sőt ellenséges erők direkt rombolják.

Nyelvromlás nem létezik, mint ahogy nyelvjavulás sem. A nyelvi folyamatoknak nincs se pozitív, se negatív értékük. Kívülről változásokat indukálni pedig abszurd képtelenség.

6. A magyar nyelv szókincse a világon a legnagyobb.

Nem igaz. Az angol szókincs pl. nagyobb. Azonban ennek semmilyen jelentősége nincs. Önmagában a szókincs nagysága nem jelent semmilyen értéket.

7. A magyar nyelv a legnehezebb a világon, ezért megtanulhatatlan.

A nehézség ugyanaz, mint a szépség – szubjektív. Minden nyelv nagyon nehéz, hiszen az emberek 95 %-a sosem képes felnőttként egy idegen nyelvet anyanyelvi szinten elsajátítani. S minden nyelv nagyon könnyű, hiszen egy nyelvi környezetben nevelkedő csecsemő minden nyelvet ugyanannyi idő alatt képes anyanyelvi szinten megtanulni.

8. A magyar nyelv fantasztikusan kifejező.

Mint minden más nyelv – minden nyelv képes bármit tökéletesen kifejezni. A magyar nem kifejezőbb más nyelveknél. Így az az abszurd tévhit sem igaz, mely szerint a magyarra szinkronizált filmek és a magyarra fordított szépirodalmi művek „jobbak” az eredeti filmnél, műnél.

9. A magyar ősnyelv.

Mi az, hogy ősnyelv? Ilyen kifejezés a nyelvészetben nem is létezik. Ha a nyelv régiségére utalunk, nos, akkor a magyar semmiképpen sem régibb más nyelveknél.

10. A magyar nagyon keveset változott története során más nyelvekhez képest.

Tessék megnézni a legelső magyar nyelvemlékeket és olvasni azokat!

A legviccesebb: ugyanezek a mítoszok elterjedtek más országokban is, mindig a terjesztők anyanyelvéhez kapcsolódva. Az ok: a legtöbb ember csak saját anyanyelvét tudja igazán jól, így hajlamos azt hinni: az ő anyanyelv több, jobb, szebb, kifejezőbb a többi nyelvnél.