A nulladik bolgár állam

By | 2015-10-31
Megosztás:

A mai bolgár történelemszemlélet első bolgár államnak a 681-ben létrejöttet tekinti, a tényleges első államot külön számítja. Szóval ez a nulladik állam.

Tehát a bolgárok első (nulladik) állama 632-ben jött létre.

Az ezt megelőző másfél században a bolgár törzsek a Fekete-tenger keleti partvidékétől egészen Újguriáig terjedő Nyugati-Türk Kaganátus egyik népe voltak, a magyarokkal együtt. A bolgárok a Kaganátus legnyugatibb részén voltak, míg a magyarok északkeletebbre tőlük, nagyjából a mai Baskíria területén (ezt nevezi a magyar történetírás Magna Hungáriának).

A bolgárok fővárosa a Kaganátusan belül Fanagoria volt, ez a Taman-félsziget Krímmel szembeni csücskén volt található, eredetileg ógörög telepesek által az i.e. VI. században alapított görög város. (Fanagoriát a X. században megsemmisítik a besenyők, azóta a városnak csak a romjai léteznek.)

Amikor a Nyugat-Türk Kaganátuson belül harcok kezdődnek, a bolgárok függetlenítik magukat, így alakul meg 632-ben a Bolgár Kaganátus, Kubrát kán vezetése alatt. Az állam területe a Fekete-tenger északi partvidékét öleli fel, beleértve a Krím-félsziget északi felét, valamint a kaukázusi régió északnyugati részét. Az állam nyugati szomszédja Avária volt, a keleti szomszédja Kazária.

bg0

Kubrát (Kuvrát) kán utóda, legnagyobb fia, Batbaján kán alatt az országot kazár támadás éri, aminek következtében 668-ban a bolgár állam megszűnik, azaz alig 36 évig létezett ez az állam.

A bolgár lakosság ekkor 5 részre oszlik:

  • a lakosság egy része helyben marad, a már említett Batbaján kán vezetésével, s elfogadja a kazár uralmat, önálló identitásuk megmarad a X. sz. végéig, Kazária megszűnéséig (a kazár államot 969-ben semmisíti meg a kijevi állam szövetségben kaukázusi türk törzsekkel), majd lassan asszimilálódnak a helyi lakosságba,
  • Kubrát második fia, Kotrág kán vezetésével a lakosság egy része északkeleti irányba menekül, ott megalapítva Volgai Bulgáriát, melynek mai utódai a csuvasok és a tatárok, a csuvasok bolgár identitása máig létezik, míg a tatárok magukat önálló népnek tekintik, de elismerik egyik ősükként a bolgárokat, az ő nyelvük (a csuvas nyelv) tekinthető leginkább az eredeti bolgár nyelv mai változatának,
  • Kubrát harmadik fia, Aszparuh kán délnyugatra ment a nép legnagyobb részével, ott behatolva a Római Birodalom területére 681-ben megalapította ismét a Bolgár Kaganátust, Pliszka fővárossal (jelenleg kisváros a mai Északkelet-Bulgáriában), ez a ma is létező Bulgária állam, mely a IX. sz. közepén áttért a szláv nyelvre,
  • Kubrát negyedik fia, Kuver kán Aváriába ment, a mai magyar Dunántúlra, majd onnan – miután az avarok kiűzték őket – a mai Macedóniába, ahol egyesültek Aszparuh kán népével,
  • Kubrát legkisebb fia, Alcek kán még nyugatabbra ment, végül letelepedhetett népével a Beneventói Hercegségben (a mai Dél-Olaszországban), ahol 2 évszázad alatt a nép asszimilálódott a helyi lakossághoz.