A Szó megtestesülése

By | 2019-07-31
Megosztás:

Az olasz Anselmus (Anselmo) számít a skolaszti(ci)zmus egyik megalapítójának.

Az írás fő témája vita Roscellinusszal. Aki tagadta a lényeg valóságos létezését, az csupán nyelvi fordulatnak tartotta, továbbá azt mondta, ha a Szentháromség egy, abból következően nem csak a Fiú testesült meg Krisztusban, hanem a másik két személy is.

Hogyan érhető el igazság? Hittel és tudással. De hit nélkül a tudás félrevezethet minket. A tudás segíthet megérteni a hittételeket, de önmagában tehetetlen.

Isten egy vagy három? Lényegében egy, viszonyában három. De nem egy három részből összetett entitás, hanem egyetlen, egyszerű Isten, Az isteni lényeg egy, de önálló a viszony. Mint az embernél, ahol egy adott egyén lehet egyszerre atya és fiú, de nem ugyanabban a vönatkozásban,

A három személy olyan, mint a forrás, a belőle alakuló folyó, s a folyó által alakított tó. A forrás a folyó oka, míg a tó oka a forrás és a folyó.

Ez a katolikus tanítás. Az ortodox tanítás azt mondaná: a forrás mind a folyó, mind a tó okozója, de a tó okozását a forrás a folyón keresztól végzi.

Isten eleve csakis egy lehet, mert Isten a legnagyobb jó, amihez még azonos mértékű jó se lehet, ha ugyanis lenne, akkor nem lenne egyik se Isten.

Isten maga az örökkévalóság, ami csak egy lehet.

Amikor Isten megtestesült emberként, nem az isteni lényege változott meg, nem abban lett részes az ember, hanem egyik személye lett meg Krisztusban.

Ez a személy miért éppen a Fiú? Mert így Krisztus lehetett egyszerre emberfia és istenfia. Továbbá logikus, hogy a Fiú kéri az Atyát, s nem fordítva, az emberiség nevében.

Krisztus természete nem azonos a többi ember természetével, de részben közös: Krisztusban megvan mind a két természet, emberi és isteni, minden más emberben az emberi.

Pontosan mit takar a három isteni személy viszonya, ez nem fogható fel racionálisan.