A turbóMagyar

By | 2012-05-15
Megosztás:

Új jelenség a turbóMagyar.

Könnyebb beazonosítása céljából rövid listában közöljük ezen elmaradott populáció különös ismertetőjegyeit!

 1. Komolyan hiszi, hogy a magyar konyha a legjobb a világon, s magyar nők a legszebbek a világon, s a magyar kuvasz szarik a legnagyobbat.
 2. Meg van győződve róla, hogy a magyar az emberiség „ősnyelve” – az ősnyelv szó jelentését persze ő maga sem érti, de ez nem is fontos, hiszen ez egy jelképes, szakrális szó.
 3. Hiszi, hogy az uralisztikát és a finnugrisztikát a Habsburgok által pénzelt magyarellenes zsidók, pánszláv szabadkőművesek, s egyéb idegen elemek találták ki, majd pedig mindezt ávették a bolsevikok.
 4. Úgy tudja, hogy a trianoni békeszerződés fő felelőse Károlyi Mihály és Kun Béla.
 5. Meg van győződve róla, hogy a Kiegyezés-kori Magyarország példás kisebbségi politikát alkalmazott, szemben az utódállamokkal, melyek éjjel-nappal elnyomják a magyarokat.
 6. Hiszi, hogy a magyarság legfontosabb jelképe a nyilasok által a XX. sz. 30-as éveiben felélesztett árpádsávos zászló.
 7. Úgy tudja, hogy a XX. század legkiválóbb politikusa Horthy Miklós volt.
 8. Úgy tudja, hogy a magyarországi zsidó holokauszt felelősei kizárólag a németek, a magyarok, élükön Horthyval passzív ellenállást folytattak, sőt megmentettek nagyon sok zsidót. Esetleg még a nyilasok is felelősek, függetlenül, hogy a holokauszt főidejében éppenséggel ők egy ellenzéki párt voltak. Egyébként pedig valójában holokauszt nem is igazán volt, vagy ha mégis, a hivatalos számok fel vannak fújva.
 9. Meg van győződve, hogy a magyar királyi korona többezer éves, misztikus tárgy, a Szent Korona Tan pedig valamiféle ezoterikus hitelmélet.
 10. Úgy tudja, hogy Izrael a világ legvérengzőbb állama, mely az utóbbi 60 évben népirtást folytatott a palesztínok ellen, amihez képest a zsidó holokauszt a II. vh. alatt semmi volt.
 11. Szerinte a magyar irodalom csúcsa WaSS Albert, háborús bűnös, szabadidejében ponyvaíró.
 12. Azt hiszi, hogy a kereszténység magyar ősvallás volt, ami már Jézus előtt is létezett, de aztán Pál apostol elferdítette az egészét. Egyébként meg Jézus eleve magyar volt. Valójában pedig a magyarok ős vallása az igazi.
 13. A magyar helyesírás szabályaival ellentétben a magyar szót mindig nagybetűvel írja.
 14. Sajnálkozik a magyar nyelv változása miatt, sírva egyes nyelvi jelenségek eltűnése miatt, miközben ő maga sem érti, hogy mik is ezek a jelenségek.
 15. Elhiszi, hogy a dilettáns magyar őskutatók elismert tudósok.
*

A Képtelen Krónikából (sumérból modern magyarra adaptálta Bagyinyi Nyúlfarkas Zebulon Hitler Adolf, az alternatív áltudományok doktora):

„A magyarság egyik altörzse a nyilasmagyar törzs. Kedvenc népszokásuk a hőzöngés: pontosan nem ismerjük a hőzöngés szó pontos értelmét, de feltételezhető, hogy ez azt jelenti, hogy munkanélküli lumpenek bedrogozva és sok erjesztett kumisz elfogyasztása után artikulálatlan hangokat kiadva magukból telefonfülkéket rongálnak és szemetesvödröket borogatnak, majd alkotmányozó nemzetgyűlést rendeznek a Duna partjától nem messze Pest város központjában. Az alkotmányozó nemzetgyűlés fontos eleme, hogy a nyilasmagyarok letolják gatyájukat és minden közeli füvet összeszarnak, miközben hevesen zsidóznak és cigányoznak. A nyilasmagyarok másik fontos szokása a magyarkodás, melynek lényegi elemei:

 • misztikus hit abban, hogy a magyar konyha a legjobb a világon, s magyar nők a legszebbek a világon, s a magyar kuvasz szarik a legnagyobbat – aki ezt tagadja, azt a magyarkodó „finnugrista” szóval illeti, ami legnagyobb sértés a nyílasmagyar törzsben,
 • axioma, hogy a magyar az emberiség „ősnyelve” – az ősnyelv szó jelentését persze ő maga sem érti, de ez nem is fontos, hiszen ez egy jelképes, szakrális szó – aki ezt nem hiszi, azt a magyarkodás résztvevői „rohadt zsidó” névvel illetik, ami – nem ismerjük pontos jelentését – valami olyasmit jelent, hogy az illető édesanyja egy prostituált,
 • bizonyos WaSS Albert, XX. századi ponyvaíró és háborús bűnös szakrális tisztelete, melynek csúcsa a piros-fehér csíkos gatyában való hőzöngés WaSS szobra előtt.

A piros-fehér szín eleve alapvető a nyilasmagyarok életében. Okát nem ismerjük.”