A valóság

By | 2020-11-13
Megosztás:

Adatok korábbi összefoglalómhoz.

A valósághoz való viszony:

  • racionalizmus: a valóság megismerésének eszköze a tudat, a tudat logikai, értelmező képessége,
  • empiricizmus: a valóság megismerésének eszköze a tudat tapasztalati tevékenysége,
  • pragmatizmus: az előbbi kettő szétválasztása értelmetlenség,
  • szkepticizmus: a valóság nem ismerhető meg.

Mi egyáltalán a valóság:

  • realizmus: a valóság objektív módon létezik,
  • idealizmus: a valóság tudatfüggő,
  • transzcendetális idealizmus: a valóság objektív módon létezik, de egyes dolgok csak a tudaton keresztül adottak, s az objektív valóság kizárólag a tudat által meghatározott kereteken belül van jelen számunkra,
  • fenomenalizmus: az idealizmus egyfajta módosított változata, a tudat által befogadott érzési adattömeg valós, az ezen alapuló tudat által megállapatított következtetés a valóság,
  • nyelvi relativizmus: a valóság az, ahogy azt nyelvileg leírjuk.