Ateista téveszmék I. – a Biblia

Megosztás:

Megindítjuk Ateista téveszmék sorozatunkat, melynek célja széles körben elterjedt, ateista gyökerű tévhitek megcáfolása a kereszténységgel kapcsolatban.

Ez az első rész, melynek témája a Biblia.

Lássuk az öt legfontosabb és leggyakoribb álérvet!

A Bibliát meghamisították, többször átírták, köztük Konstantin császár a niceai zsinaton.

A valóság: a Biblia szövege ugyanaz kanonizációja óta. Az egyes keresztény felekezetek között az eltérés csupán annyi, hogy nem ugyanazokat a könyveket tartják a Biblia részének. Röviden: a protestánsok csak azokat az ószövetségi könyveket fogadják el, melyek szerepelnek a zsidó kánonban is (ez eredetileg 24 könyv, melyet azonban a protestánsok 39 könyvre osztottak fel),míg az apostoli egyházak elfogadnak egyes, a zsidó kánonban nem szereplő könyveket is: a katolikusok 46, az ortodoxok és az asszírek pedig 47-51 könyvet fogadnak el, legtöbbet az etióp hagyományú ortodoxok.

Ami pedig az Újszövetséget illeti, szinte minden felekezet 27 könyvet fogad el, egyedül az etióp hagyományú kereszténységben van az Újszövetségben 35 könyv.

Az egyes korok verziói között nincsenek eltérések. A modern bibliafordítás igyekszik a legkorábbi anyagokból fordítani.

S Niceában nem is foglalkoztak a Bibliával.

A Bibliából kivettek részeket, sok evangélium hiányzik belőle.

A Biblia meghatározása az Egyház munkája volt, eleve az Egyház állapította meg mi a Biblia tartalma. Az került be a Bibliába, ami bele való.

Azt mondani, hogy valamit kivettek belőle kb. olyan, mint az állítani: a mosógép szervízkönyvét meghamisították, mert hiányzik belőle a hűtőszekrény használati utasítása.

A keresztények szemezgetnek a Bibliából, pl. esznek disznóhúst, viszont elutasítják a homoszexualizmust. Viszont tanítanak olyasmit is, ami meg nincs benne a Bibliában.

A Biblia egyes parancsolatai nincsenek már hatályban.

Nem található meg a keresztény tanítás teljessége a Bibliában, ezért nem érv az, hogy egy adott tanítás nincs meg a Bibliában.

A Bibliában vannak ellentmondások, sokféle értelmezése van.

Ez igaz, viszont az egyetlen érvényes értelmezés az apostoli tanítás szerinti értelmezés. Minden más értelmezés emberi tévtanítás.

A Biblia ezt és ezt írja, miért nem tartják be ezt szó szerint a keresztények.

A Biblia szószerinti értelmezése tévtanítás. Az apostoli hagyomány szerint a bibliai szöveg 3 féle jelentésű lehet: szószerinti, átvitt, jelképes.

Eleve ha a Bibliát az apostoli hagyományon kívül igyekszünk értelmezni, azzal a Bibliából egy egyszerű könyvet csinálunk. A Biblia része az apostoli hagyománynak, nélküle nem értelmezhető.