Bolgár igeidők

By | 2013-03-03
Megosztás:

A szláv nyelvek között a bolgár egyedi szerepet tölt be nyelvtana miatt. Míg az összes többi szláv nyelvre az jellemző, hogy az ősszláv névszóragozást megtartották és a bonyolult igeragozást pedig leegyszerűsítették, a bolgárban pont az ellenkezője zajlott le: a névszóragozás teljesen leegyszerűsödött (pl. a főnevek és melléknevek esetében de facto megszűnt), addig az igeragozás még bonyolultabb is lett az ősszlávhoz képest.

Hány igeidő van?

Természetesen definíció kérdése. Mert a magyarban hány igeidő van? A kérdésre kétféle alapválasz adható:
– 3: jelen, múlt, jövő.
– 6: kijelentő mód jelen, kijelentő mód múlt, kijelentő mód jövő, feltételes mód jelen, feltételes mód múlt, felszólító mód jelen.

Vagy a latin esetében:
– 6: jelen, befejezetlen múlt, egyszerű jövő, befejezett múlt, régmúlt, befejezett jövő.
– 12: kijelentő mód jelen, kijelentő mód befejezetlen múlt, kijelentő mód egyszerű jövő, kijelentő mód befejezett múlt, kijelentő mód régmúlt, kijelentő mód befejezett jövő.
kötőmód jelen, kötőmód befejezetlen múlt, kötőmód befejezett múlt, kötőmód régmúlt,
felszólító mód jelen, felszólító mód jövő.

A bolgár esetébem láthatjuk, hogy ez a szám sokféle lehet, a minimum 9, a maximum 25.

A 6 bolgár igemód közül mind a 9 idő csak kijelentő módban létezik. Feltételes és felszólító módban csak 1 igeidő van. Megállapító és elbeszélő-kijelentő módban 5 igeidő van, míg elbeszélő-megállapítű módban 4.

De maradjunk a 9-nél, szerintem ez a jó szám. Ráadásul mind a 9 ténylegesen is használatos a mai bolgár nyelvben.

Összesítő táblázat:

igek

Használat

Jelen idő (praesens):
– a beszéddel egyidejű cselekvés, történés,
– általános igazság,
– szokásos, ismetlődő cselekvés, történés,
– állandó cselekvés, történés, állapot,
– múltbéli esemény – történelmi jelen,
– közeli jövőbéli esemény,
– biztosan bekövetkező jövőbéli esemény,
– parancs,
– magyarázat.

Befejezett múlt idő (aoristus):
– a beszédet megelőzően megkezdődött és befejeződött múltbéli cselekvés, történés.

Befejezetlen múlt idő (imperfectum):
– a beszédet megelőzően megkezdődött és még nem befejeződött múltbéli cselekvés, történés,
– a beszédet megelőzően megkezdődött múltbéli cselekvés, történés, melyről a beszélő nem tudja, hogy befejeződött-e,
– ismétlődő múltbéli cselekvés, történés.

Határozatlan múlt idő (perfectum):
– múltbéli cselevés eredménye,
– múltbéli cselekvés, mely a jelent pillanathoz kapcsolódik eredményén keresztül,
– múltbéli cselekvés, melynek a beszélő nem volt tanúja, de ismeri az eredményét,

Régmúlt (előzetes múlt) idő (plusquamperfectum):
– múltbéli cselekvés előtti cselekvés,
– múltbéli cselekvés, mely egy múltbéli pillanathoz kapcsolódik eredményén keresztül.

Egyszerű jövő idő (jövő idő) (futurum):
– a beszédet követően elkezdődő cselekvés, történés.

Befejezett jövő idő (jövő idő a múltban) (futurum praeteriti):
– a beszédet megelőző múltbéli cselekvés, mely jövőbéli egy múltbéli pillanathoz képest.

Befejezetlen múlt idő a jövőben (előzetes jövő idő) (futurum exactum):
– a beszédet követő jövőbéli eredmény, mely egy jövőbeli cselekvésből ered.

Befejezett múlt idő a jövőben (előzetes jövő idő a múltban) (futurum exactum praeteriti):
– a beszédet követő cselekvés, mely múltbéli egy jövőbéli pillanathoz képest.