Bolgár-magyar hangtani összehasonlítás I.

Megosztás:

Magánhangzók:

Magyar magánhangzók

huncanipav

A köznyelvben 14 magánhangzó fonéma van, valamint 3 gyakori allofón. Leírásuk a fenti táblázat szerint:

A0 első – ez a normál i hang, pl. az ivó szóban,
A0 második – ez a normál í hang, pl. az író szóban az első magánhangzó,
A6 első – ez a normál ü hang, pl. az üres szóban az első magánhangzó,
A6 második – ez a normál ű hang, pl. az űr szóban,
A9 első – ez a normál u hang, pl. a busz szóban,
A9 második – ez a normál ú hang, pl. az úr szóban,
C0 – ez a normál é hang, pl. az él szóban,
C6 – ez a normál ő hang, pl. az őr szóban,
C9 – ez a normál ó hang, pl. az ól szóban,
D6 – ez a normál ö hang, pl. az örök szóban,
D9 – ez a normál o hang, pl. az ól szóban,
E0 első – ez a normál e hang, pl. az ember szóban,

  • E0 második – ez az előbbi allofónja, opcionális allofón, a magyar aanyanyelvűek egy része ejti pl. az európai szóban az első két szótag helyett (a másik gyakori ejtés: e-u),

F2 második – ez a normál á hang, pl. az áll szóban,

  • F2 első – ez az az előbbi és az F8 allofónja, opcionális allofón, a magyar anyanyelvűek egy része ejti pl. a svájci szóban (a másik gyakori ejtés: á, azaz F2 második),

F8 első – ez e normál a hang, pl. az alma szóban.

  • F8 második – ez az az előbbi allofónja, opcionális allofón, a magyar aanyanyelvűek egy része ejti pl. az augusztus szóban az első két szótag helyett (a másik gyakori ejtés: a-u).

*

Bolgár magánhangzók

bulcanipav

A köznyelvben 6 magánhangzó fonéma van, valamint 2 allofón. Leírásuk a fenti táblázat szerint:

A0 – ez a hangsúly alatt lévő, normál и hang, pl. a пиша szóban az első magánhangzó,

A9 – ez a hangsúly alatt lévő, normál у hang, pl. a бус szóban,

  • B9 – ez az előbbi és a D9 allofónja, mindig hangsúlytalan, kötelező allofón, pl. az унгарец szóban az első magánhangzó,

C3 – ez a hangsúly alatt lévő, normál ъ hang, pl. a лъч szóban,

  • E2 – ez az előbbi és az F2 allofónja, mindig hangsúlytalan, kötelező allofón, pl. a пиша szóban a második magánhangzó,

D0 – ez a hangsúly alatt lévő, normál е hang, pl. a мечка szóban az első magánhangzó,
D9 – ez a hangsúly alatt lévő, normál о hang, pl. a болест szóban az első magánhangzó,
F2 – ez a hangsúly alatt lévő, normál а hang, pl. az унгарец szóban a második magánhangzó.

*

Fonéma: olyan hang, mely jelentésmegkülönböztető szerepet játszik.

Allofón: olyan hang, mely jelentésmegkülönböztető szerepet nem játszik:
– kötelező allofón: a hangkörnyezet alapján kötelezően realizálódik,
– opcionális allofón: ejtése szabad választás függvénye.

*

Kiegészítés – az angol magánhangzók:

Kizárólag az egyeshangzókat sorolom fel itt. Az angolban 12 magánhangzó van, ez a szabványos brit angolra vonatkozik, az szabványos amerikai angolban csak 9 magánhangzó van. Ebbe az egyes allofónok nincsenek beleszámolva.

(Kiegészítés: a brit angolban van még 8 kettőshangzó és 5 hármashangzó, az amerikai angolban ezek közül 5 kettőshangzó van meg. Azaz a britben összesen 25 magánhangzó, míg az amerikaiban összesen 14 van.)

A0 második: pl. a free szóban,

  • AO első: az előbbi allofónja, pl. a city szó második magánhangzója,

A9: pl. a moon szóban,

  • A7: az előbbi allofónja egyes ejtésekben,

B1: pl. a city szó első magánhangzója,

B9: pl. a good szóban,

C2: pl. az open szó második magánhangzója,

  • B2: az előbbi allofónja egyes ejtésekben, pl. a roses szó második magánhangzója,

D0: pl. a men szóban,

  • CO: az előbbi allofónja egyes ejtésekben,
  • EO: az előbbi allofónja egyes ejtésekben,

D2: pl. a bird szóban, csak a brit ejtésben fordul elő, az amerikaiban C2 van helyette,

D9: pl. a war szóban, a magyar o-val egyezik,

E3: pl. a but szóban, csak a brit ejtésben fordul elő, az amerikaiban C2 van helyette,

F0: pl. a man szóban,

F3: pl. a father szóban,

F9: pl. a hot szóban, csak a brit ejtésben fordul elő, az amerikaiban F3 van helyette.

engcanipav