Category Archives: nyelv

A magyar nyelvi népi mitológia butaságai

A magyar nyelvhez több népszerű tévhit is kapcsolódik a magyarság körében. Megdöbbentő, de kifejezetten nem nacionalista magyarok is tömegesen hisznek e mítoszok egyikében, másikában. E mítoszok közös nevezője, hogy mindegyik dilettáns butaság. Lássuk a legnépszerűbb 10 mítoszt! 1. A magyar nyelv a legszebb a világon. A szépség szubjektív, mindenkinek más tetszik. Még inkább igaz ez egy nyelv szépségére.… Read More »

Írás

Szinte hihetetlen, de a jelenlegi ismereteink szerint gyakorlatilag a világ jelenleg használt összes írásrendszere csupán 2 forrásra vezethető vissza. 1. A legtöbb írásrendszer az egyiptomi képírásra vezethető vissza.2. A másik forrás a kínai írás. Voltak ezeken kívül más források is, mint pl. a mezopotámiai ékírás és a középamerikai képírás, azonban ma már egyetlen nyelv sem használja ezeket. Típusait… Read More »

A nőnemű szláv nevek

Az eset spanyolországi. A spanyol névadási szabályok nagyon szigorúak. Az alapállás szerint mindenkinek van keresztneve (egy vagy több) és két családneve (ezek mindegyike állhat több tagból is). Mindenkinek az első családneve az apja első családneve, a második családneve pedig az anyja családneve. Változtatni nem lehet, házasságkor sem változik a spanyol nők neve. (A férj nevét persze fel lehet… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VI.

Igék. A latin igék szótári alakja a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám, első személy cselekvő alakja. Után még 3 alak van a szótárban. A második a főnévi igenév jelen idejű cselekvő alakja. A másik két alakkal egyelőre nem foglalkozom ebben a részben. Miért nem? Mert a 6 latin igeidőből egyelőre csak hármat tárgyalok, s e háromhoz csak az… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz V.

Elöljárószók:

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz IV.

Fokozás, számnevek, határozószók. A határozószók jellemzően melléknevekből képződnek. Az első/második ragozású mellékneveknél a tőhőz -ē járul, míg a harmadik ragozású mellékneveknél -ter. Az -ns végződésű mellékneveknél (melyek valójában igenevek), a végződés -ntter lenne, de ez rövidül -nter alakra. Egyes melléknevékből és névmásokból úgy is képezhető határozószó, hogy a szó semlegesnemű tárgyesetét vagy határozói esetét használjuk. Ennyit elég is… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz III.

Névmások. Először a személyes névmások, a visszaható névmás, a személyes névmásként is használatos mutató névmás, a birtokos névmások, s az egyik meghatározó névmás. Ezeknek a névmásoknak a használatáról pár szót: A személyes névmások használata a magyarhoz hasonló első és második személyben (ego, tū, nos, vos). Harmadik személyben azonban nincsenek a latinban személyes névmások, helyettük a személyes névmásként is funkcionáló is, ea,… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz II.

Főnevek és melléknevek ragozása A nyelvkönyvekben – különösen a régimódiakban – az a szokás, hogy egymás után veszik az 5 darab főnévragozást, majd a 3 melléknévragozást, aztán a többi szófaj ragozását is. Én egész másképp csináltam, mert mint egyszerű paraszt, igyekeztem saját dolgomat maximálisan megkönnyíteni. Így az első részben az I. és a II. főnévragozást, valamint az I.… Read More »