Category Archives: nyelv

Suksükölés bolgárul

Sokan azt hiszik, hogy a nyelvi megbélyegzés, azaz az a jelenség, hogy anyenyelvi beszélőket megbélyegzünk azért mert „helytelenül” beszélnek anyanyelvükön magyar jelenség. Nem az. Lássuk mik a suksükölés és társai bolgár megfelelői. A bolgár nyelv érdekessége, hogy a sztenderd nyelv kialakításánal igyekeztek figyelembe venni mind a kelet-bolgár, mind a nyugat-bolgár nyelvjárásokat, a sztenderd így egyfajta keverék, melyet valójában… Read More »

Bolgár-magyar hangtani összehasonlítás I.

Magánhangzók: Magyar magánhangzók A köznyelvben 14 magánhangzó fonéma van, valamint 3 gyakori allofón. Leírásuk a fenti táblázat szerint: A0 első – ez a normál i hang, pl. az ivó szóban,A0 második – ez a normál í hang, pl. az író szóban az első magánhangzó,A6 első – ez a normál ü hang, pl. az üres szóban az első magánhangzó,A6… Read More »

Hivatalos nyelvek

Hivatalos nyelvek, a de facto helyzet alapján: * Összesítés: Országos nyelvek: Regionális nyelvek: Nyelcsaládok szerint: Rövidítések: 0 – elszigetelt nyelv A – altáji AÁ – afroázsiai AN – ausztronéziai AU – ausztroázsiai CH – chibchan DR – dravida EA – eszkimó-aleuti ÉK – észak-kaukázusi IE – indoeurópai K1 – kaukázusi (kartvéli) K2 – kecsua NK – niger-kongói ST… Read More »

Nyelvvesztés és identitás

A Határátkelő felkérésére írva. Ami a nyelvhasználatot illeti, az első nemzedék jellemzően sosincs nyelvvesztési veszélyben. Az persze természetes, hogy az idegen környezet hat mindenkire. Azonban ez a hatás nem érinti az anyanyelv lényegét, azaz csak szavak átvételében és esetleg idegen kifejezések anyanyelvre való átültetésében jelentkezik. Ez a jelenség nem csak emigránsok, vendégmunkások között figyelhető meg, hanem a határontúli… Read More »

Bolgár igeidők

A szláv nyelvek között a bolgár egyedi szerepet tölt be nyelvtana miatt. Míg az összes többi szláv nyelvre az jellemző, hogy az ősszláv névszóragozást megtartották és a bonyolult igeragozást pedig leegyszerűsítették, a bolgárban pont az ellenkezője zajlott le: a névszóragozás teljesen leegyszerűsödött (pl. a főnevek és melléknevek esetében de facto megszűnt), addig az igeragozás még bonyolultabb is lett… Read More »

Cirill nyert

Az euróbankjegyeken az EU hivatalos nyelvein szerepel az euró szó és az Európai Központi Bank rövidítése. Ez utóbbi miatt szerepel többek között az EKB magyar rövidítés is. Az EU-nak 23 hivatalos nyelve van, az EU-tagállamoknak viszont 25. A különbség onnan adódik, hogy Ciprus és Luxemburg nem kérte a török, ill. a luxemburgi nyelv EU-nyelvvé tételét. Így tehát az  Európai… Read More »

Brit-amerikai kiejtési különbségek

Brit-amerikai kiejtési különbségek (forrás: Wikipédia) Összegezve a legfontosabb eltéréseket a magánhangzókat illetően: brit ɪə = amerikai ɪ: (pl. a “here” szóban), brit eə = amerikai e (pl. a “hair” szóban), brit aɪə = amerikai aɪ (pl. a “hire” szóban), brit  ʊə = amerikai ʊ (pl. a “pure” szóban), brit əʊ = amerikai oʊ (pl. a “go” szóban), brit ɒ… Read More »

Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VII.

Rászántam magamat, hogy folytassam a latin táblázatokat. Ami kimaradt: az igék fennmaradó része. Mint említettem, a latin igék szótári alakja a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám, első személy cselekvő alakja. Utána még 3 alak van a szótárban. A második a főnévi igenév jelen idejű cselekvő alakja. A harmadik a főnévi igenév múlt idejű cselekvő alakja. A negyedik alak… Read More »