Egyházi nyelv

By | 2022-01-23
Megosztás:

Míg a katolicizmusban – legalábbis a múltban – volt közös nyelv, a latin, ilyen az ortodoxiában sose volt.

Itt most „ortodox” alatt csak azokat értendő, akik 7 egyetemes zsinatot ismernek el. Ugyanis a csak 3 zsinatot elismerők magukat szintén ortodoxnak nevezik.

Történelmileg nyelvi szemszögből 2 nagy részre oszthatók az ortodoxok:

  • a görög ortodoxok: ahol az egyházi nyelv a koiné görög, azaz újszövetségi görög nyelv,
  • a szláv ortodoxok: ahol az egyházi nyelv az egyházi szláv, mely a középkori bolgár rögzített verziója.

Ma már azonban a helyzet sokkal bonyulultabb.

A görög ortodoxiát alkotó 7 mai független ortodox egyházból csak ott erős máig a koinégörög szerepe, ahol a hívek zöme görög nyelvű, de itt is keveredik az egyházi nyelvhasználat a modern göröggel: ez a konstantinápolyi, a görögországi, s a ciprusi egyház.

További 3 görög ortodox egyházban – jeruzsálemi, antiochiai, alexandriai – a görög ma már másodlagos szerepet játszik, a fő nyelv az arab, hiszen mind a 3 egyházban a hívek 95 %-a ma már arab. Különösen igaz ez az antiochiai egyházra, ahol már szinte csak jelképes a görög szerepe.

A hetedik görög ortodox egyház – az albán – helyzete speciális. Itt ugyanis a hívek egy része az albániai görög kisebbséghez tartozó. Maga az egyház igyekszik az albán nyelvet preferálni, a görög rovására, ennek oka politikai: a muszlim albánok hajlamosak „görög ügynökökként” tekinteni az ortodox albánokra.

A szláv ortodoxiát egykor alkotó 8 egyházból 1 ma már nem szláv: a román ortodox egyház. Ők a XIX. sz. végétől tudatosan mindent román nyelvűvé tettek, egykor azonban az egyházi szlávot használták.

A többi 7 egyház közül a kérdés az, mi a nyelv, az egyházi szláv vagy a helyi modern szláv nyelv. Az orosz és az ukrán egyházban egyértelműen az egyházi szláv élvez elsőbbséget. A bolgár és a szerb egyházban pedig a nemzeti nyelv.

A cseh-szlovák és a lengyel egyházban az egyházi szláv a gyakoribb, de a nemzeti nyelv is használatos. Mindhárom országban a hívők zöme kisebbségi etnikumú: a cseh-szlovák esetben ruszinok, a lengyel esetben pedig belaruszok.

Spciákis helyzetű az amerikai egyház, ahol egyházközségenként változó a helyzet, de ma már a többségi helyzet az angol nyelv használata.

Van még egy ortodox egyház, a grúz, mely azonban se nem görög, se nem szláv, egyházi nyelvként mindig a grúzt használták.

Itt csak azt a 16 ortodox egyházat soroltam fel,melyet legalábbis részlegesen elismer a ortodox közösség. A 16-ból 14 teljes elismerést élvez, 2 – az amerikai és az ukrán – részlegeset.

teljesen arab nyelvű istentisztelet (antiochiai egyház)