Emberi méltóság

By | 2019-07-17
Megosztás:

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494) műve.

Az ember a legtiszteletreméltóbb dolog, mert köztes elem az ég és a föld között. Isten azért teremtette, hogy legyen aki megérti a teremtést, annak értelmét. Szabad akaratot kapott, hogy független lehessen értékelése.

Ezért az ember félig égi, félig földi lény. Egyszerre halhatatlan és halandó. Két részünk harcban áll, ezt a konfliktust segít megoldani az erkölcsfilozófia és a teológia. Az előbbi előkészíti a lelke, azt megtisztítja, az utóbbi lehetőséget ad az isteni szemlélésére. A mértéktartás és önmagunk megismerése elvezet oda, hogy lelkünk isteni része egyesülhet Istennel.

Az ember képes lefelé és felfelé is haladni. Lehet állat, de akár növényi szintre is süllyedhet. A felsőbb, angyalokhoz közeli szinteken létezés a jobb. ennek eléréséhez fontos a filozófia mint tárgy.

A bűvös tudományok egy része fekete, démoni hatás, más része azonban fehér, ez az isteni lényeghez való közeledés. Maga a isteni parancsolat is ilyen, a Szentíráson kívül létezik titkos tanítás, amit Mózes megkapott, ez az írott szöveg értelmezését tartalmazza. Ugyanez a helyzet Jézussal, aki sok mindent szóban átadott az apostoloknak, akik nem mindent írtak le. A zsidóknál ez a Kabbala, ami szó szerint átvételt, hagyományt jelent, ez a zsidó hagyomány olyan dolgokat is tartalmaz, melyek hiányoznak a zsidó vallásból: Szentháromság, a Messiás isteni természete, stb, melyeket a kereszténység hirdet.