Én, a neolítikus farmer

By | 2012-05-10
Megosztás:

Sajnos kevéssé népszerű Magyarországon a családfakutatás, s különösen annak genetikai ága.

Ennek oka persze nyilván az is, hogy azért ez nem filléres mulatság. Én elsők között csináltattam meg a genetikai térképemet, gyakorlatilag pár hónappal azután, hogy a vizsgálat elvégzése lehetővé vált szélesebb körben is, még 2004-ben, akkor összesen 130 amerikai dollárt fizettem érte. Ez csak az alap, 12-markeres vizsgálat ára, amiből a genetikai főcsoport, alcsoport tudható meg, de nem alkalmas pl. közelebbi rokonságok azonosítására, ehhez már 37 vagy méginkább 67-markeres vizsgálat kell, melyek ára jelenleg 200-300 dollár között mozog. Talán majd én is megrendelem még ezt pluszban, de most éppen nincs kedvem ennyit kiadni, meg célom nem is annyira tizenötödunokatestvéreim felkutatása volt, hanem a fő vérvonal beazonosítása.

Tudni kell a vizsgálatról, hogy férfiaknál csak az apai ágat, nőknél meg csak az anyai ágat mutatja ki. Tehát csak az apai ill. anyai „vérvonalról” ad információt, azaz apám apája apája … apája apájának apja.

Pár éve a biológia bizonyította, hogy az emberi faj egyetlen helyen jött létre, nagyon kis csoportnyi embertől származik minden ember (esetleg egyetlen emberpártól, de ez tudományosan persze nem bizonyítható). Az első embercsoport (emberpár) legkorábban 160 ezer éve, legkésőbb 60 ezer éve élt, valahol a mai Kenya-Tanzánia-Uganda határvidéken.

Az emberi faj fejlődése, széttelepülése során genetikai mutációk következtek meg, ezeket genetikai markereknek hívják, ezek öröklődnek MINDEN később utódon keresztül. A genetikai családfakutatás ezeket a markereket vizsgálja meg, s ezek alapján állapítja meg az egyes egyének genetikai hovatartozását.

A markerek alapján sok csoportot sikerült beazonosítani.

Alá kell húzni: a genetikai csoportok nem fajok, rasszok, nemzetiségek. Még az elszigeltségben élő népeknél is egynél több genetikai csoporthoz tartoznak az illető nemzetiséghez tartozók. Az olyan területeken pedig, ahol sokféle migráció volt az adott területen, szinte az összes genetikai csoportnak vannak tagjai. Viszont az arányok sokat elmondanak.

A legfőbb főcsoportok

Megemlítem a leggyakoribb elterjedését:

 • A főcsoport: a hotentotta (koiszan) népeknél elterjedtsége 65 %, Dél-Szudánban az elterjedtsége 50 %, szintén ide tartozik a falasa zsidók (néger zsidók) 40 %-a.
 • B főcsoport: sehol sem éri el a 40 %-ot, de Északkelet-Afrikában a leginkább elterjedt.
 • C főcsoport: Polinéziában 60 %-ot ér el, szintén nagyon jelentős Mongóliában és Kelet-Szibériában (50 %), valamint Kazahsztánban (40 %).
 • D főcsoport: Tibetben és Japánban a legelterjedtebb.
 • E főcsoport: az afrikai négerek több mint fele ide tartozik, szintén nagy az elterjedtsége a berberek között, Észak-Afrika lakosságának fele ide tartozik, úgyszintén jelentős (20-35 % közötti) az aránya a Balkán déli részén, s Dél-Olaszországban, s a zsidók között. Egy pár híres ember, akik ide tartozik: Albert Einstein, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, Nelson Mandela, Barack Obama, s a leghíresebb pedig személyesen Max Birca. Ha ezt Hitler tudta volna, valószínűleg azonnal öngyilkos lett volna – semmi nordikus árja vérvonal, még nyugati szláv-balti sem, hanem az a rohadt „alantas” afrikai-mediterrán vérvonal. (Bár azért ránézéssel is elég jól meg volt tippelhető Hitlerről, hogy nem egy tipikus viking-leszármazott…)
 • G főcsoport: a Kaukázusban 50 % feletti az eltrejedtsége.
 • H főcsoport: Közép- és Dél-Indiában a legelterjedtebb. Magyarországon szinte kizárólag cigányoknál fordul elő.
 • I főcsoport: Észak-Európában 60 % feletti az aránya, szintén jelentős a Nyugat-Balkánon.
 • J főcsoport: a csecsenek és az ingusok 70 %-a ide tartozik, 65 % körüli az elterjedtsége az Arab-félszigeten és a közel-keleti arabok között, ide tartozik a zsidók 55 %-a.
 • L főcsoport: az indiai dravida népek között 50 % a elterjedtsége, a drúzok 30 %-a is ide tartozik.
 • M főcsoport: Melanéziában és Pápua Új Guineában a többségi csoport.
 • N főcsoport: Finnországban és Észtországban a többségi csoport, szintén nagyon gyakori a finnugor nyelvű népeknél, a magyarokat leszámítva, ahol alig 1 % az előfordulása.
 • O főcsoport: Vietnámban, Malájziában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken a többségi csoport. A kínaiak 20 %-a is ide tartozik.
 • Q főcsoport: az amerikai indiánok túlnyomó többsége ide tartozik..
 • R főcsoport: a világ legelterjedtebb csoportja, az európai fehér emberek több, mint fele ide tartozik, úgyszintén a legnagyobb csoport Indiában.
 • S főcsoport: Pápua Új Guineában a lakosság 20 %-a tartozik ide.
 • T főcsoport: elszórt csoportok, 20 % körül Bangladesben.

Arányok a magyar nemzetiségűek között

Lássuk az egyes csoportok elterjedését a magyarok között:

 • E – 9 %.
 • G – 5 %,
 • I – 19 %,
 • J – 4 %,
 • N – 1 %,
 • R – 62 %,

a többi csoport elterjedtsége 0 vagy majdnem nulla.

A magyar „alternatív” nyelvészek persze ezeknek az adatoknak nagyon megörültek. Hiszen szerintük ezzel megdőlt a finnugor elmélet, mivel a magukat magyar nemzetiségűnek vallók között alig 1 % a tipikusan finnugor vérvonal aránya.

Persze ez butaság. Egy részről: a finugor elmélet nem népek rokonságáról beszél, hanem nyelvrokonságról.

Egyébként pedig: mindez azt látszik bizonyítani, hogy a honfoglaló magyarok elődei nyelvcserén mentek keresztül, nem-finnugor eredetű népek felvettek egy finnugor nyelvet, esetleg egy finnugor vezető réteg alatt asszimálódtak a magyarokhoz csatlakozott idegenek. A régészeti adatok eddig is azt mutatták, hogy a honfoglaló magyarok kultúrája törökös jellegű volt. Ezen kívül: az adatok azt is mutatják, hogy a magyarok a Kárpát-medencében eltöltött 1100 év alatt genetikailag teljesen beolvadtak a környező népek közé.

Mamutvadászok és földművesek

Az európai fehér emberek gyakorlatilag két nagy csoportra oszthatók: a mamutvadászokra és a földművesekre. Az előbbi az R csoporttak asszociálható, az utóbbi az E csoporttal.

A legnagyobb csoport a világon az R, s az európai fehér emberek között pedig aránya 75 % körüli. Mint az előbb, említettem, a magyarok között is 62 % az elterjedtsége. Ez a csoport Közép-Ázsiában alakult ki, kb. 25 ezet évvel ezelőtt, majd onnan terjedt el először keletre, majd az utolsó jégkorszak vége után északra és nyugatra. Európai legősibb, ma is létező népei, mint pl. a kelták és a baszkok ide tartoznak. De ide tartozik szinte az összes európai nép zöme is. leszámítva Skandináviát. Tehát ez a csoport kb. 10-15 ezer éve lehet Európában.

A másik csoport pedig az E, akik az Afrikából való kivándorlás után a Közel-Keleten alakultak ki, majd benépesítették a Földközi tengert délről, északról és keletről. Az E csoport az mely az emberi faj számára meghódította Európát, megsemmisítve Európa addigi lakosságát, a neandervölgyieket. Innen erednek a korai civilizációk, mint az egyiptomi, a görög, a főníciai, a zsidó, a macedón.

Persze minden csoporton belül vannak alcsoportok, de ez most érdektelen, akit érdekel, az utána néz. Én pontosabban az E1b1b1 (M35.1) alcsoporthoz tartozom. Szóval neolítikus farmer családból származom. Mivel nincs meg a 67-markeres tesztem, pontosabbat nem tudok, de szinte biztos, hogy vagy berber vagy illír vagy zsidó vagy egyiptomi lehetett az ősapám.