Epidamnosz

By | 2023-02-01
Megosztás:

Az ógörög Gleiwitz neve Epidamnosz volt. Persze átteles értelemben. De a lényeg ugyanaz: egy nagy háború hivatalos oka volt, pont ahogy a gleiwitzi rádióadó elleni állítólagos lengyel támadás volt megjelölve a II. világháború okaként, pedig a valódi okok mások voltak.

Ugyanez a II. peloponneszoszi háború esete, mely az ógörög világ legjelentősebb háborúja volt i. e. 431-404 között.

Epidamnosz azonos a mai Durrës albán várossal, a második legnagyobb albániai város jelenleg. Az i. e. VII. században lett alapítva korfui telepesek által.

a görög kor maradványai a mai Durrës központjában

Az ógörög világban nem léteztek gyarmatok, ill. nagyon ritkák voltak. Az újonnan alapított városállamok szinte minden esetben függetlenek voltak, a kapcsolat az „anyavárossal”, azzal a várossal, ahonnan az alapítók származtak, csakis érzelmi volt. Ez volt a helyzet Epidamnosszal is, teljesen független volt Korfutól mely tőle a legrövidebb tengeri úton kb. 190 km-re található.

Az események kezdete i. e. 436. Ekkor Epidamnoszban polgárháború tört ki. Az oligarchiát megdöntötték a demokrácia hívei, mire a megdöntött hatalom hívei elmenekültek, majd szövetkeztek a környező nem-görög illír törzsekkel, a várost ostromgyűrűbe vonva.

Ekkor az epidamnoszi demokraták anyavárosukhoz fordultak, Korfuhoz. Korfu azonban ekkor semleges állam volt, nem tartozott egyikhez se a két fő görög városállam – Athén és Spárta – szövetségi rendszere közül.

Az Athén és Spárta közti I. peloponneszoszi háború (i. e. 460-445) után vagyunk ebben az időben. Ez a háború döntetlennel végződött, a két fél megállapodott a jövőbeli nemzetközi jogi szabályokról. Többek között döntőbíróság felállítását rendelte el a m,egállapodás viszályok esetére, valamint megtiltotta bármely fél szövetségésének az átállását a másik félhez, s a másik ügyeibe való bevatkozást.

Az I. peloponneszoszi háború fő oka az volt, hogy a perzsák elleni görög sikerek után harc indult a dominanciáért a görög világban. A demokratikus Athén birodalmat kezdett építeni, míg az arisztrokratikus Spárta bezárkozó politikát folytatott, s tulajdonképpen csak az athéni fenyegetés késztette háborúra. Perzsia mindvégig Spárta oldalán állt, hiszen perzsa érdek volt, hogy maradjanak meg a kis független görög városállamok, ne legyen belőlük erős szövetségi rendszer.

A háborút lezáró békét mindkét fél fontosnak tartotta, s 15 éven keresztül működött is a béke.

Az epidamnoszi polgárháborút követő események lettek az új háború közvetlen oka. Epidamnosz semleges volt, azaz akár Athén, akár Spárta segíthetett volna az epidamnoszi felek bármelyikének a békeszerződés megsértése nélkül.

Viszont a helyzet teljesen megváltozott, miután az anyaváros, a szintén semleges Korfu megatagadta a segítséget az epidamnoszi demokratáktól. Ekkor ugyanis az epidamnoszi demokraták „nagymama-városukhoz” Korinthoszhoz fordultak – Korfut korinthoszi telepesek alapították az i. e. VIII. században. Korinthosz éppen rossz viszonyban volt Korfuval, így igent mondott a segélykérésre. Viszont Korinthosz nem volt semleges állam, hanem Spárta egyik fő szövetségese.

Az adott városállam politikai rendszere másodlagos szempont volt a korban. Ezt ez az eset is jól mutatja. Lám, az oligarchikus Korinthoszhoz fordultak a demokrata epidamnosziak, s a segítséget megkapták.

Valójában a görögök a 5 vagy 6 típusú politikai rendszer egyikét se tekintették feltétlenül jónak vagy feltétlenül rossznak. Az már a felvilágosodás hatása, hogy ma szinte kötelező Athén és rendszere mellett kiállni.

A korinthoszi magatartást látva Korfu úgy érezte, megalázta anyavárosa, s így bekapcsolódott a viszályba, az ellenoldalon, az epidamnoszi oligarchák oldalán.

Erre Korinthosz úgy reagált, hogy bevont a maga oldalán több spártai szövetségest, bár maga Spárta semleges pozíciót vett fel.

A nagy ellenerőket látva Korfu el akarta kerülni a további eszkalációt, de Korinthosz nem volt hajlandó kiegyezni.

Korfu ekkor megfenyegetette Korinthoszt, Athén segítségét fogja kérni. Ezt látva Spárta bevatkozott, megpróbálva rávenni – sikertelenül – Korinthoszt az egyeszségre. 435-ben a korfui és a korinthoszi flotta megütközött egymással Korfu partjainál, korfui győzelem lett a csata vége.

Korfu győzelmével visszatértek a hatalomba az oligarchák Epidamnoszon. Az eleve rossz korinthoszi-korfui viszony még rosszabb lett, Korinthosz tudatosan készült a bosszúra.

Korinthosz hatalmas katonai fejlesztésekbe kezdett, lassan a 3. erővé válva Athén és Spárta után. Ezt látva Korfu úgy döntött, képtelen lesz egyedül megbirkózni az ellenséggel. Ezért 433-ban Korfu csatlakozott az Athén vezette szövetséghez.

Athén azonban nem akart háborút Spártával. Így csak védelmi szövetséget biztosított Korfunak. A 433-as újabb korfui-korinthoszi csatában Athén csak jelképesen vett részt, 10 hajóval, eleve óvakodva a támadó műveletektől. De ez is elég volt ahhoz, hogy Korinthosz visszavonuljon: Korinthosz ugyanis azt hitte, hamarosan megérkezik egy sokkal komolyabb athéni flotta a csata helyszínére.

Ez után azonban Korinthosz immár Athén ellen akart bosszút állni. 432-ben megütköztek egymással, Athén nyert.

Korinthosz ezután azzal érvelt Spártának, hogy ha továbbra is semleges marad, nem segítve szövetségeseit, hamarosan szövetségesek nélkül marad, s Athén mindent maga alá söpör. Ez vette rá Spártát, hogy 431-ben megindítsa a háborút Athén ellen, bár a döntést a háborúról a spártai népgyűlés csak kis többséggel szavazta meg.

A spártai háborúellenes kisebbség – ennek része volt az egyik spártai király is – úgy látta, egyedül Athén érdeke a háború, hiszen vagy Athén nyer vagy Spárta, az előbbi esetben a már erős athéni birodalom még erősebb lesz, az utóbbiban meg Spárta nem lesz képes minden időkre eltörölni az athéni veszélyt, sőt csak a bosszú vágya lesz erősebb Athénben. Hiszen egészen más a végső cél: Spárta a statusquót akarta tartani, „nemzetállamban” gondolkodott, azaz legyenek önálló államok, s ezek egyike se legyen képes a többit leigázni. Míg Athén, mai szóval, „Görög Egyesült Államokat” akart, erős vezetéssel, autonóm részekkel, mert azt vallotta, jövőbeli idegen támadás ellen csak ez képes védelmet adni.

Természetesen volt még legalább 2 előzménye a háborúnak, de az epidamnoszi volt a legelső.

A II. vh. utáni hidegháború alatt népszerű volt Athén és Spárta viszonyát a szovjet-amerikai viszonnyal párhuzamba vonni: azaz sose harcoltak egymással közvetlenül, de mindig voltak proxy háborúk. Persze ma már a párhuzam nem népszerű, hiszen a hidegháború vége egészen más lett, mint ami az Athén-Spárta viszályé. Ami érdekes: a hidegháború alatt mind a szovjet, mind az amerikai fél magát képzelte Athénnek, míg a másikat Spártának.

a mai határokkal: 1- Epidamnosz, 2 – Korfu, 3 – Korinthosz, 4 – Spárta, 5 – Athén