Glosszák a Timaioszhoz

By | 2019-05-08
Megosztás:

Guilelmus de Conchis (Guillaume de Conches) (1080–1154) műve. Címe: Glosszák a Timaioszhoz (Glosae super Platonem). Kommentár Platón Timaiosz művéhez.

A világlélekről.

Azonos-e a Szentlélekkel, nem biztos. Ez az a lélek, ami a világot mozgatja. Isten teremtette, hiszen az anyagi világ mellé kellett egy másik, szellemi is. Ez a lélek mindenhol ott van az anyagban,

Nem lett az anyag előtt megteremtve, hanem vele együtt. De nyilván elsőbbsége van az anyaggal szemben,

Lényege kevert: egyrészt Isten lényege, másrészt teremtett. Így egyfajta harmadik, köztes dolog a teremtetlen és a terentett között.

Általa lettek a fajták. Általa lett az azonosság és a különbözőség. Az azonosságot a páratlan szám, a különbözőséget a páros szám írja le.

A világ leírható 7 számmal:

  • 1: az örök alap, Isten, a változatlanság,
  • 2, 3: a két legkisebb sorszám, ez adja a hosszat, örök és múlandó verzióban,
  • 4, 9: a két legkisebb négyzetszám, ez adja a síkot, örök és múlandó verzióban,
  • 8, 27: a két legkisebb köbszám, ez adja a teret örök és múlandó verzióban.

Az örök verzió az ideák, a formák világa, a múlandó világ a mi világunk,

A testünk a lelkünkkel is így áll össze, a testünk ezért, bár anyagi, képes élni a lélek képességével. A lélek egyrészt mozgatja a testet, másrészt saját magát, ez utóbbi a gondolkodás.

Az idő csak a múlandó világunkban létezik, mert az idő a mozgás mértéke. Mozgás nélkül így idő sincs. Így a formák világa ebben a tekintetben hasonlít Istenre.

Az alapanyagról.

Alapanyag az, aminek nincs önálló lényege.

Ezért a 4 alapelem – föld, víz, tűz, levegő – nem lehet alapanyag, Ezen 4 alapelem anyaga kell hogy legyen az igazi alapanyag. Ha nincs lényege, akkor járulák? Nyilván nem lehet az, hiszen nem anyag a szó szák értelmében. Valahol a 2 között van, ahogy létezés és nemlétezés között van.

Az alapelemeknek kell hogy legyen olyan összetevőjük, mely egyszerre tartalmazza, képes felvenni mind a 4 alapelem képességét.

A létezés hierarchiája:

  • Isten,
  • a formák világa,
  • az alapanyag,
  • az alapelemek.

A jelenlegi fősordú fizika szerint 6 féle lepton, 6 féle kvark, s 5 féle bozon (feltételeznek egy hatodikat) az alapelem a normál anyag esetében, míg a világ 85 %-át kitevő sötét anyag esetében nem lehet tudni miből áll. A kvarkok, leptonok, bozonok mérete 10-milliószor kisebb az atomokénál. Szóval máig nem találtuk meg mi az alapanyag, biztosra veszem, hogy Platón ezt jobban írta le.