Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz IV.

By | 2012-08-16
Megosztás:

Fokozás, számnevek, határozószók.

A határozószók jellemzően melléknevekből képződnek.

Az első/második ragozású mellékneveknél a tőhőz -ē járul, míg a harmadik ragozású mellékneveknél -ter. Az -ns végződésű mellékneveknél (melyek valójában igenevek), a végződés -ntter lenne, de ez rövidül -nter alakra.

Egyes melléknevékből és névmásokból úgy is képezhető határozószó, hogy a szó semlegesnemű tárgyesetét vagy határozói esetét használjuk.

Ennyit elég is tudni a képzésről, hisz úgyis külön tanuljuk meg az egyes szavakat.

A határozószók fokozásáról viszont érdemes tudni, hogy:

  • a középfok megegyezik az illető melléknév – melyből a határozószót képeztük – középfokú, semleges nemű alanyesetű alakjával,
  • a felsőfok pedig az illető melléknév – melyből a határozószót képeztük – felsőfokú alakjának tövéhez illesztett -ē végződéssel kapható meg.

A szabálytalan határozószókat nem sorolom, úgyis megtanulod őket külön.

A melléknevekről már szó volt, a ragozásnál. Így csak fokozásuk maradt:

  • a középfok a tőhőz adott -ior hím- és nőnemben, s -ius semlegesnemben,
  • a felsőfok a tőhöz adott -issimus, -issima, -issimum, viszont az alapfokban -er végű melléknevek felsőfoka -rimus, -rima, -rimum, mely az -er végződéshez adódik.

A ragozás ugyanazon szabályok alapján zajlik, mint az alapfokú mellékneveké.

Van egy pár szabálytalan alak (nem sok), ezeket a nyelvkönyvedből lesd ki!

Számnevek:

A táblázatokhoz nincs mit hozzáfűzni, világosan látható az egyes alakok logikája.

Ragozott alakok:

Az I ragozásáról már szó volt róla a speciális 9 melléknévnél.

Az egyéb, ritkábban használatos számnév-kategóriákat kihagytam, ezeknek nézz utána nyelvkönyvednek, amikor szükséged lesz rájuk.