Hasznos latin táblázatok nyelvtanuláshoz VI.

Megosztás:

Igék.

A latin igék szótári alakja a kijelentő mód, jelen idő, egyes szám, első személy cselekvő alakja. Után még 3 alak van a szótárban. A második a főnévi igenév jelen idejű cselekvő alakja. A másik két alakkal egyelőre nem foglalkozom ebben a részben. Miért nem? Mert a 6 latin igeidőből egyelőre csak hármat tárgyalok, s e háromhoz csak az első két alak szükséges a szótárból. (A többire ne is számíts a közeljövőben, nem fogok új táblázatokat csinálni pillanatnyilag.)

A latin ige jelegzetességei:

  • 3 mód: kijelentő, felszólító, kötő
  • 2 szám: egyes, többes
  • 3 személy: első, második, harmadik
  • 2 igeszemlélet: befejezett és befejezetlen
  • 2 igenem: cselekvő, szenvedő
  • 6 igeidő: jelen, befejezetlen múlt, egyszerű jövő, befejezett múlt, régmúlt, befejezett jövő

Az egyes kategóriák egymással részben összefüggnek. A következő táblázatokban jelzem, hogy mik az összefüggések.

latin

Néhány rendhagyó igét leszámítva (ezeket tanuld meg külön!), az összes latin ige öt igeragozási paradigmába tartozik: I., II., III., III./i., IV. Hogyan ismerhetőek fel? Így:

A fenti táblázatból látható, hogy a jelen idejű cselekvő főnévi igenév végződése az I., a II. és a IV. ragozásban -RE, míg a III. ragozásban -ERE. A végződés a szótő után következik közvetlenül, kivéve a III/i. ragozást, ahol a szótő utolsó -i- hangja kiesik az -ERE végződés előtt, a szótőből kieső hangot * jellel jelöltem.

Figyeljük meg, hogy az I., a II. és a IV. ragozásban a szótő mindig hosszú magánhangzóra végződik. Ezt megjegyezni különösen azért fontos, hogy ne keverjük össze a II. és a III. ragozás jelen idejű cselekvő főnévi igenevét: a II. ragozásban a végződés tehát nem -ĒRE, hanem -RE mely a szótő utolsó -Ē- hangja után áll, míg a III. ragozásban a végződés -ERE.

Figyeljük meg szintén, hogy a szótő utolsó hangja a II. és a IV. ragozásban rövidül, míg az I. ragozásban teljesen el is tűnik. A röviddé váló szótői magánhangzót ! jellel jelöltem.

Tehát összegezve:

Mindezt nagyon fontos jól megjegyezni, mert ezek után az egyes ragok megtanulása sokkal egyszerűbb lesz!

Lássuk most az első három igeidőt a hatból!

Kijelentő mód, jelen idő:

Kijelentő mód, befejezetlen múlt idő:

Kijelentő mód, egyszerű jövő idő:

Kötőmód, jelen idő:

Kötőmód, befejezetlen múlt idő:

Felszólító mód, jelen idő:

Felszólító mód, egyszerű jövő idő: