Herüxiasz

By | 2018-04-04
Megosztás:

Vagyon és erény – ez a téma.

Az a vagyonos, akinek nagyobb értékei vannak. Jobb egészségesnek és gazdagnak lenni, mint betegnek és gazdagnak. De jobb szegénynek és egészségesnek lenni , mint betegnek és gazdagnak.

Van-e valami, ami értékesebb az egészségnél? Ha van, az aki birtokolja, lesz a leggazdagabb. Ez a boldogság. Aki boldog, az a lehető legkevesebb hibát követi el, mert ismeri mi a jó és mi a rossz. Ehhez bölcsesség az, azaz a legbölcsebbek a leggazdagabbak.

De hogyan lehet valaki a leggazdagabb, ha esetleg annyira híján van anyagiaknak, hogy koldulnia kell?

A gazdag gonosz ember rossz célokra használja vagyonát. A szegény gonosznak erre nincs lehetősége, tehát ebben az esetben jobb a szegénység. A gazdagság csak a jó embereknek van hasznára, mert tudják hogyan használják azt helyesen.

Mi a pénz? Az, amit az emberek egy adott közösségben értéknek tekintenek. Ez népenként változik. (Akkoriban ez legalábbis így volt.)

A vagyonnak hasznosnak kell lennie. A haszon szükségleteink kielégítése. Ha nem lennének szükségleteink, nem létezne vagyon se. Ha pedig szükségleteinket ki tudnánk elégíteni vagyon nélkül, ismét nem létezne vagyon. Abszurdum, hogy valami egyszerre hasznos és haszontalan ugyanabban a tekintetben, így a következtetés: a vagyon haszontalan.

Azonban lehetséges, hogy valami rossz útján jót érünk el? Pl. valaki aki beteg tisztességtelenül vagyont szerez, majd ezt felhasználva egészségessé válik? De ez nem lesz erényes, mert az erényes dologhoz erénytelen eszköz nem használható fel. A rossz nem lehet eszköze a jónak, viszont lehet előzménye, ez nem ellentmondás.

Ki a boldogabb ember, akinek sok szükséglete van, melyeket ki kell elégítenie, vagy az, akinek kevés szükséglete van? Az egészséges embernek pl. kevesebb szükséglete van, mint a betegnek. Az alkohilistának szüksége van sok italra, de vajon boldogabb-e ő annál, akinek nincsenek ilyen vágyai?

A szükséglet mindig arra irányul, amiben hiányt szenvedünk, márpedig a hiányérzet rossz dolog.

Minél gazdagabb valaki, annál több szükséglete van, azaz annál több dolog hiámyzik neki, tehát a leggazdagabb emberek a legboldogtalanabbak.