Isten ábrázolása

By | 2015-01-14
Megosztás:

A kereszténységben is megjelenik a probléma Isten ábrázolásáról.

A Tízparancsolat 2. pontja tiltja bálványok készítését, azonban magát az ábrázolást nem, ha annak nincs bálványként való felhasználása. Hiszen ellenkező esetben nem lehetnének ikonok, szobrok, stb.

A Szentháromság három tagját illetően a kérdés különbözik.

A Fiú emberként megtestesült. Jézussal tehát nincs gond, helyes az emberként való ábrázolása minden szempontból.

De mi a helyzet az Atyát és a Szentlelket illetően?

A legelterjedtebb ábrázolás a mindent látó szem, ill. a galamb. Ezek jelképek, hiszen se az Atyának, se a Szentléleknek nincs teste, nincs anyagi megnyilvánulásuk.

Az Orosz Egyházban teológiai vita alakult ki arról a XIX. század végén, hogy helyes-e az Atya emberként való ábrázolása (jellemzően öreg, szakállas ember alakban). Az ábrázolás ellenzői szerint ez teológiai hiba, hiszen az Atya sosem testesült meg emberként, így ez az ábrázolás tévtanokat terjeszt. Az ábrázolás hívei meg arra hivatkoznak: ez az ábrázolás ugyanolyan jelkép, mint a mindent látó szem, azaz nem értendő szó szerint úgy, mintha a kép azt állítaná, hogy az Atya megtestesült.

De a vita ádáz volt egy időben, még vicc is született róla:

Utazik a vonaton két ismeretlen. Az egyik észreveszi a másikon, hogy az egy ortodox könyvet olvas. Megkérdezi őt:
– Elnézést, de látom a könyvét. Maga ortodox?
– Természetesen.
– Nagyszerű. Én is az vagyok. Önök a juliánus vagy a gregoriánus naptárt használják?
– Természetesen a juliánust!
– Hála az Úrnak! Mi is.
– Az önök egyházmegyéje részt vesz ökumenikus találkozókon?
– Soha, soha!
– Az Isten áldja meg Önöket. Természetesen mi sem.
– Az Önök papja a templomon kívül utcai ruhában jár vagy reverendában, kereszttel a nyakában?
– Természetesen csakis reverendában, mindig kereszttel a nyakában!
– Hála az Úrnak, a miénk is.
– Az Önök papja borotválkozik vagy szakállas?
– Szakállas.
– Csodálatos! A miénk is.
– Az Önök templomában vannak ülőhelyek?
– Ülőhelyek? Ortodoxok vagyunk, nem frank-latin szakadár eretnekek! Természetesen semmilyen ülőhely nincs nálunk!
– Csodálatos, természetesen nálunk sincsenek istentelen ülőhelyek.
– Az önök temploma régiritualista vagy újritualista?
– Újritualista.
– Hála az Úrnak! Egy utolsó kérdés: van az Önök templomában olyan Szentháromság-ikon, mely az Atyát öregemberként ábrázolja?
– Igen, van.
– De hisz… maguk akkor eretnekek! A Pokol tüzében fognak mind perzselődni!

Hozzáteszem magyarázatként: valójában a felsorolt ellentétek egyike sem dogmatikai probléma, mindez csupán szokás, azaz valójában nem lesz senki sem eretnek azért, mert valamelyiket támogatja a kettő közül. A vicc azt az emberi tulajdonoságot neveti ki, hogy az emberek hajlamosak másodlagos kérdésekből életbevágó problémát kreálni.