Kései állapot

By | 2019-09-06
Megosztás:

Amikor a középkori rend kezdett szétbomlani, a fő jellemző az volt, hogy az elit parazitává lett.

Mi volt ugyanis a középkori feudális rend lényege? Az, hogy akkoriban az, ami ma állami feladatnak számít az szinte teljesen a nemességen, s leginkább a fő- és a középnemességen keresztül volt ellátva. Még Magyarországon is, ahol nem volt soha klasszikus feudalizmus. Azaz a nemes egy sor ma államinak tekintett funkciót köteles volt ellátni, pl. bíróságot fenntartani, finanszírozni a rendőrséget, felszerelni x számú katonát, óvni a közös földeket, utakat építeni, stb.

A kései nyugati feudális rend viszont már az volt, hogy a nemesek továbbra is élvezték az előnyeiket, de immár semmit se kellett adniuk cserébe. Már az állam csinálta mindazt helyettük, amit addig ők csináltak.

Dehát minek a nemes akkor, ha nem teljesíti nemesi feladatát? Kinek lenne érdeke, hogy egy réteg speciális helyzetet élvezzen a társadalomban, miközben nem ad semmit annak a társadalomnak? A társadalmakban az egyes embereknek helyük van, s felesleges emberekre nemigen van szükség, kükönösen nem, ha azok elvárják, hogy mások fizessék őket a semmiért.

A liberális, polgári társadalom alapja a kapitalizmus. A leghatékonyabb – gazdasági értelemben – a tőkés termelési mód. Ehhez pedig tőkések kellenek, akik közül a legfontosabb a nagytőkések szerepe.

Rendszer alapja az, hogy a tőkés masszív hasznot húz, de ezáltál jut a többségnek is, hiszen a gazdaság növekedik. Azaz egy kis elit ugyan nagyon jól jár, de mindenki más is jól jár, bár kisebb mértékben.

A mai kései polgári társadalomban ezzel szemben a nagytőkés már csak bezsebeli a profitot, sokszor nem is ott él, ahonnan van a haszna, az illető társadalomhoz nem köti semmi, s mindennek fejében semmivel se tartozik, tartozik senkinek, maximum esetleg adózik valami keveset, de ma már ez se jellemző, mert legális trükkökkel kikerülhető ez is (több országban párhuzamosan regisztrált, egymást látszólag tulajdonló kapcsolódó cégek ofsór övezetek beiktatásával).

A mi liberális, polgári elit, ahogy egykor a nemesség parazitává lett. Semmit se adnak vissza azoknak a társadalmakban, melyekből kapják a profitot. Akkor meg minek vannak?