Magyar országnevek

Megosztás:

Egyes országok hivatalos nevét a magyar fordítás hibásan vagy pontatlanul adja át.

A legtöbb országnak van egy rövid, nem-hivatalos neve és egy hosszú, hivatalos neve. Lásd pl. Magyarország – Magyar Köztársaság.

Sok ország esetében a magyar nyelv két melléknévi alakot ismer: egyrészt az ország nevéből képzett alakot, pl. magyarországi, más részt az országnak nevet adó nép nevéből képzett alakot, pl. magyar.

Egyes országok a hivatalos nevüket az ország nevéből alkotott melléknévvel képzik, pl. Oroszországi Föderáció, azaz nem Orosz Föderáció. Más országok viszont az országnak nevet adó nép nevéből képzik hivatalos nevüket, tehát Olasz Köztársaság, s nem Olaszországi Köztársaság.

A gond szerintem az, hogy sok esetben a magyar nyelv az eredeti alakokat pontatlanul fordítja.

Az amerikai Külügyminisztérium pl. pontosan adja át minden ország nevének az angol változatát. Tehát pl. náluk Bulgária az Republic of Bulgaria, viszont Franciország meg French Republic, mivel az eredetiben is így van.

A magyar gyakorlat azonban ingadozó: nem követi az eredeti változatot nagyon sok esetben. Kérdés, hogy ez baj-e vagy nem. Sokak szerint ez nem baj, egyszerűen a magyar nyelv szegényesebb ebben a tekintetben, így a két alakot ugyannak tekinti.

Bizonyos esetekben azonban az illető ország nehezményezi a szerintük hibás magyar alakot. A Szovjetúnió széthullása utáni Oroszország esetében pl. а magyar alak ingadozott az Orosz Föderáció és az Oroszországi Föderáció között, majd mivel az oroszok kifejezetten politikai okokból az oroszországi alakot használták, ez el is terjedt a hivatalos forrásokban, majd többnyire a médiákban is, bár még manapság is lehet hallani azOrosz Föderáció alakot.

A másik közismert eset Németország. Az elterjedt alak Német Szövetségi Köztársaság, míg a kommunizmus idejében a budapesti nyugatnémet követség következetesen csak a Németországi Szövetségi Köztársaság alakot használta, sőt kifejezetten tiltakozott a Német Szövetségi Köztársaság változat ellen. Ma már, bizonyára, hiszen már nincs NDK, ez nem ad okot tiltakozásra.

Hozzáteszem: létezik egy hivatalos szerv is, mely ezzel a kérdéssel foglalkozik. Ez a Földrajzinév Bizottság, mely jelenleg a Vidékfejlesztési Minisztérium egyik részlege. Én azonban úgy vélem, hogy nem következetesek a Bizottság döntései e tekintetben.

Vegyünk egy példát. Ausztriát. Az ország nevének – Republik Österreich – szó szerinti fordítása Köztársaság Ausztria, ami magyarul nyilván nem jó, hiszen ebben sorrendben ez magyarul értelmetlen. A magyar fordítás tehát Ausztria Köztársaság, azonban ez sem jó, mert magyarul kifejezetten rosszul hangzik, hiszen ez nem országelnevezésnek, hanem egy állításnak hangzik („Ausztria köztársaság, s nem királyság”). Mivel angolul sem mondható az, hogy Republic Austria, ezért az angol hivatalos változat Republic of Austria. Ennek mintájára az a magyar alak, mely legjobban adja vissza az eredetit, az Ausztriai Köztársaság lenne. Azonban ez az alak szinte sosem fordul elő, mind hivatalosan, mind mindenhol másutt az Osztrák Köztársaság alak használatos. Az osztrákokokat ez pedig nem zavarja, annyira nem, hogy a Burgenlandban hivatalos kisebbségi nyelvként elismert magyar nyelven kiadott hivatalos osztrák okmányok is az Osztrák Köztársaság alakot használják.

A gond szerintem itt az, hogy eléggé szubjektív szempont az, hogy egy illető országot „zavarja-e” vagy nem hivatalos nevének a magyar fordítása. Ennél objektívabb támpontot kellene találni!

Mint megállapítottuk, az Ausztria Köztársaság alak teljesen idegen a magyar nyelvtől, s így nem is használható. Érdekes azonban, hogy amennyiben az ország neve egynél több szóból áll, ez már nem áll fenn, tehát pl. teljesen jól hangzik magyarul a Sierra Leone Köztársaság vagy a San Marino Köztársaság, nem kell helyette Sierra Leonei Köztársaságot vagy San Marinói Köztársaságot mondani.

Most lássuk az egyes eseteket! Időhiány miatt nincs lehetőségem mind a 192 ENSZ-tagállamot végigvenni, így csak az európai ENSZ-tagokat venném végig. Európát a legtágabb értelemben figyelembe véve, 49 európai ENSZ-tagállam. Mivel értelemszerűen Magyarországot nem kell felsorolnom, marad 48.

Először is lássuk azokat, melynek NINCS hosszú nevük, azaz a rövid és hosszú név ugyanaz. Ezek, mivel nincs mit lefordítani, nem is jelentenek problémát. Pl. Románia, melynek hivatalos neve egyszerűen Románia. A teljes lista:

Bosznia-Hercegovina
Grúzia
Írország
Románia
Ukrajna

A következő csoportban azok vannak, melyeknek a nevük egynél több szóból áll, azaz fordítható nevükAusztria Köztársaság módra. Ezek a következők:

San Marino
Egyesült Királyság

A következő csoportban azok vannak, melyeknél magyarul az országnévből és a népnévből alkotott melléknév szerencsésen ugyanaz. A következőkről van szó:

Andorra
Belarusz
Ciprus
Izland
Liechtenstein
Luxemburg
Málta
Moldova
Monaco
Montenegró
Svájc

A fentiek közül Moldávia esete érdekes, mert itt a moldáv, moldován, moldvai szavak is léteznek, de az ország esetében szerencsésen a moldovai terjedt el, így ide soroltam be az országot, bár kétségtelenül ez egy határeset.

Egy különleges esetre a fentiek szintén külön kitérnek, ez Belarusz. A Bizottság szerint az ország magyar neve Fehéroroszország, hivatalos neve pedig Fehérorosz Köztársaság. Hála Istennek ez az alak nem terjedt el, a Bizottság döntéseit vakon követő, erősen dilettáns magyar Wikipédián kívül szinte sem használja, de még ott is vitatottnak van megjelölve a Fehéroroszország alak!

Ami pedig az ország hosszú nevét illeti, a Bizottság a Fehérorosz Köztársaság alakot szorgalmazza, ami meglehetősen furcsa, hiszen ha Oroszországnál az általuk is támogatott alak oroszországi, s nem orosz, akkor miért gondolják ezt másképp Belarusz esetében? Én nemigazán látok ebben logikát…

Szerencsére a fenti probléma álprobléma, mivel a Fehéroroszország nevet a Bizottságon és a magyar Wikipédián kívül szinte senki sem használja… :-)

Ami viszont Belarusz hosszú nevét illeti, itt történetesen magyarul az ország rövid neve (Belarusz) egybeesik a népnévből képzett melléknévvel (belarusz), azaz alkalmazható az Ausztria Köztársaság minta, mert ez esetben, a melléknévvel egybeesés miatt ez jól hangzik. Azaz ebben a konkrét esetben nem szükséges a logikusnak látszó Belaruszi Köztársaság alak. Tekinthető úgy a Belarusz Köztársaság fordítás, mintha ez egy egynél több szóból álló név lenne.

A következő csoportban azok vannak, melyeknél a magyarul elterjedt fordítás egyezik az eredeti alakkal. Ezek a következők:

AzerbajdzsánAzerbajdzsáni Köztársaság
CsehországCseh Köztársaság
ÉsztországÉszt Köztársaság
FranciaországFrancia Köztársaság
GörögországGörög Köztársaság
OlaszországOlasz Köztársaság
OroszországOroszországi Föderáció
PortugáliaPortugál Köztársaság
SzlovákiaSzlovák Köztársaság

S végül jöjjenek azok az alakok, ahol a megszokott magyar fordítás NEM tükrözi az eredetit:

rövid névszokásos magyar néveredeti név
AlbániaAlbán KöztársaságAlbániai Köztársaság
AusztriaOsztrák KöztársaságAusztriai Köztársaság
BelgiumBelga KirályságBelgiumi Királyság
BulgáriaBolgár KöztársaságBulgáriai Köztársaság
DániaDán KirályságDániai Királyság
FinnországFinn KöztársaságFinnországi Köztársaság
HollandiaHolland KirályságHollandiai Királyság
HorvátországHorvát KöztársaságHorvátországi Köztársaság
KazahsztánKazah KöztársaságKazahsztáni Köztársaság
LengyelországLengyel KöztársaságLengyelországi Köztársaság
LettországLett KöztársaságLettországi Köztársaság
LitvániaLitván KöztársaságLitvániai Köztársaság
MacedóniaMacedón KöztársaságMacedóniai Köztársaság
NémetországNémet Szövetségi KöztársaságNémetországi Szövetségi Köztársaság
NorvégiaNorvég KirályságNorvégiai Királyság
ÖrményországÖrmény KöztársaságÖrményországi Köztársaság
SpanyolországSpanyol KirályságSpanyolországi Királyság
SvédországSvéd KirályságSvédországi Királyság
SzerbiaSzerb KöztársaságSzerbiai Köztársaság
SzlovéniaSzlovén KöztársaságSzlovéniai Köztársaság
TörökországTörök KöztársaságTörökországi Köztársaság

A fentiek közül figyelemre méltó Szerbia esete, ahol a szokásos magyar Szerb Köztársaság helyett Szerbiában a hivatalos szervek a Vajdaságban – melynek egyik hivatalos nyelve a magyar – magyarul kizárólag a Szerbia Köztársaság nevet használják, s budapesti szerb követség is csak ezt az alakot használja.

Végül csattanóként jöjjön egy nyelvész (igazi, jelenleg is nyelvészként dolgozó) ismerősöm véleménye, aki szerint szélmalomkerekekkel harcolok. Szerinte egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a magyar nyelv az országnevek terén szegényebb az indoeurópai nyelveknél, s nem tesz különbséget ausztriai és osztrák között, azaz a magyar osztrák alakot felfoghatjuk úgy, hogy egyszerre jelenti azt, hogy ausztriai és azt, hogy osztrák.

Ismerősömnek is rámutattam arra, hogy ha az álláspontja helytálló is, akkor is marad az a probléma, hogy egyes országneveket miért fordítanak egyszer ausztriai, egyszer osztrák mintára. Hiszen ha így van, akkor miért mondunk Azerbajdzsáni Köztársaságot, Oroszországi Föderációt, s időnként Németországi Szövetségi Köztársaságot, ez esetben bátran mondjunk Azeri Köztársaságot, Orosz Föderációt és mindig csakis Német Szövetségi Köztársaságot! S a határeset Moldáviai Köztársaság helyett is legyen Moldáv Köztársaság!

Ismerősem válasza erre: hát ebben bizony igazam van, dehát ez a kő nehezedjen a Földrajzinév Bizottság lelkén…

Ínyenceknek:

A neveket mindig pontosan fordítani igyekvő amerikai Külügyminisztérium az 1989-ben megalakult második Magyar Köztársaság nevét természetesen Hungarian Republic formában fordította, egészen addig, míg 1990-ben a magyar Külügy hivatalosan tájékoztatta amerikai partnerét, hogy az ország hivatalos neve angolul Republic of Hungary.

*

Ezek után azt hiszem érthető, hogy nem-fideszesként miért támogatom a „Magyar Köztársaság” név megszüntetését.