Mi a baloldal?

By | 2015-11-15
Megosztás:

Természetesen a kérdés a szó eredeti értelmében értendő, nem magyar értelemben, ahol a baloldal ballibet jelent, ami egy gazdasági értelemben jobboldali eszme.

Gazdasági értelemben a baloldal és a jobboldal elhatárolásának alapja egyetlen kérdés: a tőke és a munka viszonya.

A jobboldal axiómája: a tőke a fontosabb. Ezt nem azért vallják a jobboldaliak, mert csúnya és gonosz alakok, hanem azért, mert abban hisznek, hogy a jólét alapja a gazdasági fejlődés, s a gazdasági fejlődés alapja pedig a tőkés termelésen alapuló gazdaság. A jobboldal tehát abban hisz, hogy azért kell a tőkét támogatni elsősorban, mert tőke nélkül az egész rendszer alapját veszti.

A legtisztább jobboldal a liberalizmus annak manapság leginkább neokonzervatívizmusnak nevezett alakjában, ez az eszmeiség azt vallja, hogy a tőkét nem szabad semmilyen módon korlátozni, az államnak ki kell teljesen vonulnia a gazdaságból teljes mértékben, az állam szerepe csak a keretek megteremtése, de ebben is minimalista módon szabad csak eljárnia. Azaz minél kisebb állam, annál szabadabb tőke, annál hatékonyabb gazdaság, annál nagyobb jólét.

A gazdasági értelemben mérsékeltebb jobboldal pedig – szélsőjobb, kereszténydemokrácia, keresztényszocializmus, konzervatívizmus, újjobb, populizmus, stb. – indokoltnak tartja az állam nagyobb szerepét a gazdaságban, de továbbra is a tőke szerepét tartja hangsúlyosnak.

A baloldal axiómája: a munka a fontosabb. A baloldaliak azt vallják, hogy a tőke és a szabad gazdaság önmagukban nem képesek jólétet teremteni, ehhez az állam bevatkozása szüksége.

A legtisztább baloldal a marxizmus, mely meg akarja szüntetni a tőkét és a tőkés termelést.

A gazdasági értelemben mérsékeltebb baloldal pedig – reformkommunizmus, szocializmus, szociáldemokrácia, szociálliberalizmus, újbal, zöldek, stb. – nem kívánja megszüntetni a tőkés termelést, de indokoltnak tartja az állam nagyobb szerepét a gazdaságban, miközben a tőke szerepét másodrendűnek véli.

A centrum közvetlen közelében lévő eszmék gyakorlatilag ugyanazt mondják mindkét oldalon. Pl. egy kereszténydemokrata, egy konzervatív, egy szociáldemokrata, egy szociálliberális gyakorlatilag AZONOS gazdasági programban hisznek. A különbség köztük jellemzően csak az, hogy egyes NEM-GAZDASÁGI kérdésekben ellentétes állásponton vannak.

A mai magyar ballibek a jobboldalon politizálnak, ez különösen igaz Gyurcsány vezető szerepe óta. Gyurcsány aktív politizálását azzal kezdte, hogy Tony Blair lelkes híve lett. Tony Blair pedig arról híres, hogy megalkotta és véghezvitte a brit Munkáspárt reformját, melynek célja az szociáldemokrata jellegű Munkáspárt liberális, jobboldali párttá való átalakítása. Időközben – éppen idén – a brit Munkáspárt szakított Tony Blair eszméivel, s mostanában megy vissza a baloldalra, de ez nem hatott ki magyar híveire, a ballibákra, akik most is ugyanazt gágogják. Talán csak az MSZP disszidensi viselkedésében – egyre gyakrabban mondanak ellent a ballib agytrösztnek – láthatóak ellenkező jelek.

Nem tértem ki a kulturális és társadalmi értelemben vett baloldalra és jobboldalra, mert az más kérdés. A gazdasági oldalokat ezzel keverni szimpla demagógia, mert ez egész más ügy.