Miért liberális a cenzúra?

By | 2020-06-17
Megosztás:

Miért van az, hogy manapság a leghevesebb cenzúrapárti ideológia a liberalizmus?

Az ok egyszerű: egyedül a modern liberalizmus hiszi magáról, hogy nem ideológia, hanem egyfajta, ideológiák feletti tudományos racionalitás. Márpedig aminek az alapja az értelem és a tudás, az nyilván nem eszmei áramlat, hanem szimplán a valóság igaz tudata. S nyilván az ami ellene van a valóságnak az vagy elmebaj vagy tudománytalanság.

A liberálisok számára ezért nem kirekesztés mindenki más kirekesztése, hiszen az nem másként gondolkodók elhallgattatása, hanem szimplán szellemi köztisztasági művelet: az elmebaj és a tudománytalan kipucolása az emberek életéből.

Egy őszintén hívő liberális ezért is sose gondolja, hogy rossz lenne más vélemények elhallgattatása.

Hasonló eszme volt a marxizmus is, de a kommunisták odáig azért sose jutottak el, hogy tagadták saját eszme mivoltukat. A kommunisták csak annyit állították, minden eszme mögött egy gazdasági-hatalmi érdek húzódik meg: azaz a marxista eszme mögött az elnyomottak érdeke áll, minden más eszme mögött pedig az elnyomók érdekei. Az eszmék harca tehát valós, s bár a harc a háttérben jó és rossz között zajlik, ez mégis eszmék harca, nem az igazság és a hazugság küzdelme.

S a vallási szekták is így állnak ezzel.

Csak a modern liberalizmus akar őszintén és nyíltan mindent letarolni.