Miért nem igazítják a helyesírást?

By | 2022-12-21
Megosztás:

Amikor idegen nyelvet tanulunk, sokszor előkerül a kérdés: miért vannak ilyen abszurd írási szabályok, miért nem egyszerűsítik az egészet?

Nyilván ez hangot visszadó, elsősorban betűírások esetében téma csak.

Hiszen a betűírás célja az: egy hang csak egy betűvel legyen jelolve, s minden betű is csak egyetlen módon legyen olvasható. Jellemzően ez érvényesül is a klasszikus betűírások esetében, lásd latin, ógörög.

Alapvetően 3 ok szól a helyesírás-reform ellen: nemzedékbeli, etimolőgiai, nyelvváltozati.

A nemzedékbeli: kívánatos, hogy minden új nemzedék írása azonos legyen a korábbiéval, így nem vész el a kapocs köztük. Amikor változás áll be, az automatikusan egyfajta régi-új törést okoz. Gondoljunk csak bele: ha magyar szövegben „c” és „cs” helyett „cz” és „ts” alakot látunk, tudjuk azonnal, ez régi könyv.

Az etimológiai ok: ha mindig alkalmazkodnánk az aktuális ejtéshez, akkor sok esetében elvészne a szó eredete. Mondjuk a magyar „óvoda” szót a magyarok 99 %-a „ovoda” alakban ejti, de ha így is írnánk, elveszne annak tudata, hogy az „óv” szó az alap.

A nyelvváltozati ok a magyarban nincs meg, mert a magyar egységes nyelv, csak egy szabványa van. De többközpontú nyelvek esetében azonnal felmerülne, melyik ejtésváltozathoz igazítsuk az írást. Így a megoldás: nem igazítani, hagyni az eredetit.

Pl. az angolban számtalan eset van, amikor az „a” betű ejtése rövid magyar á-szerű a brit verzióban, míg az amerikaiban inkább a magyar e-hez közelít. A spanyolban a „ll” ejtése hasonló eset: lehet magyar „j”-szerű, lehet magyar „ly” (eredeti ejtés) féle, s lehet „zs”-szerű is, nyelvjárásfüggő: Dél-Amerika északnyugati részén és Spanyolország középső részén „ly”, Argentínában és Uruguayban „zs”, mindenhol máshol meg „j”. S ezek mind bevett szabványok.

A nagy helyesírási reformok oka jellemzően politikai. Az 1918-as orosz helyírási reform célja ez volt: az írásképben is elhatárolni a „régi”, „elmaradott”, „elavult” könyveket az „új”, „modern”, „haladó” könyvektől.

S ez hat. Rám is, aki tudatában vagyok ennek. Ha régi írású szöveget olvasok, eleinte kicsit zavar a helyzet.