Miért NEM pravoszláv?

By | 2012-05-02
Megosztás:

A témával kapcsolatban Magyarországon, s főleg a magyar médiákban jelentős mennyiségű tévhit él, sajnos még a színvonalas magyar sajtóban is gyakran olvasni téves információkat. Nem azt akarom ezzel mondani, mintha Magyarországon kívül mindenki mindennel tisztában lenne a témát illetően, de meggyőződésem, hogy Magyarországon az átlagosnál több a tévhit, s sajnálatos módon a tévhitek egy része erős gyökeret vert. Célom ezért az, hogy a témát körüljárjam, s a tévgyökereket kihúzogassam a magyar talajból.

Először maga az elnevezés! Magyarul használjuk az ortodox kifejezést, s ne a pravoszláv szót, ami – bár a szláv nyelvű ortodoxok így nevezik magukat – magyarul számtalan tévedésre ad lehetőséget. A szláv nyelvekben a szláv népnév és a pravoszláv szó „szláv” része két különböző szó, az előbbi a szlovo (szó), az utóbbi a szlava (dicsőség) szóból ered, azaz az egyiknek a másikhoz semmi köze.

Sajnálatos módon azonban magyarul a kettő egybeesik, összefonódik, így arra a logikus, de teljesen hibás következtetésre ad lehetőséget, mintha a pravoszláv szónak valamilyen kapcsolata lenne a szlávokkal, mint néppel vagy nyelvvel. Aláhúzom: a pravoszláv szónak semmilyen kapcsolata nincs a szláv népnévvel vagy a szláv nyelvekkel.

A szláv nyelvekben használatos православ (pravoszláv) szó valójában a görög ορθός δόξα (ortosz doxa = helyes dicsőítés) kifejezés szláv nyelvű tükörfordítása, tehát a pravoszláv szó a szláv nyelvekben pontosan ugyanezt jelenti: helyesen dicsőít, azaz helyes módon dicsőíti Istent, fordítható akár „igaz hit” formában is.

Látható tehát, hogy a pravoszláv szónak így semmi köze a szlávokhoz. A magyar potenciális kavarodás miatt ezért az ortodox vagy ortodox keresztény kifejezés javaslandó.

Sajnos a kavarodás nem csak potenciális, már olvastam magyar cikket a pravoszlávok és az ortodoxok harcairól, a keleti szláv és a pravoszláv törzsek történelmi kapcsolatairól, stb.

Magyarországon használatos még a görögkeleti kifejezés. Egy részről ez hibás, mert sem nem feltétlenül görög, sem nem feltétlenül keleti az ortodox kereszténység. Más részről történelmileg ez egy sértő kifejezés, mely a Katolikus Egyház lenéző hozzáállásat testesítette meg az ortodox keresztények irányában. Bár ma már nem sértő cél van a kifejezés használata mögött, sőt egyes magyarországi ortodoxok magukra is használják, jobb a kifejezés kerülése.

A XIX. sz. végéig volt még egy magyar kifejezés az ortodoxokra: nem egyesült keleti, ami szerencsére azóta kihalt, ez egy teljesen katolikus terminológia volt, ma már a katolikusok sem használják.

További ok a görögkeleti szó mellőzésére, hogy erősen keverik a görögkatolikus szóval. A görögkatolikusok olyan katolikusok, akik a bizánci rítust használják és nem ortodoxok. A görögkatolikusok katolikusok, s semmi közük az ortodox kereszténységhez.

Természetesen az ortodox szóval is van gond, hiszen ortodox névvel a keleti kereszténység 3 ága közül kettő is nevezi magát. De ez legyen külön probléma, erről szintén lesz szó, viszont Magyarországon ez nem is annyira releváns probléma. Mindenesetre: az ortodox szó jó, mert elkerüli az összekeveredést mind a görögkatolikusokkal, mind a szláv népekkel/nyelvekkel.