Mit jelent magyarul a baloldal és a jobboldal fogalma

By | 2020-09-12
Megosztás:

Azt tudjuk mi a „baloldal” és „jobboldal” szó eredeti jelentése. A polgárosodással, a liberális demokráciával egyidős ez a két fogalom, s jelentésének lényege a tőke-munka ellentéthez való viszony: a jobboldal a tőke mellett van, a baloldal pedig a munka mellett.

Magyarországon viszont mára e két szó jelentése a labanc-kuruc, másképp urbánus-népi lett.

A két irány eredete 500 éves nagyjából: amióta Magyarország megszűnt független állam lenni Mohács után (az akadékoskodóknak: jogilag persze nem szűnt meg akkor se a független Magyarország, de a gyakorlatban igen):

  • a jobboldal szerint önállóknak kell maradnunk, a szuverenitás önmagában feltétlen érték, az identitásunk nélkül nem érdemes élni,
  • a baloldal szerint viszont először is jól kell lakni, mert éhes gyomorral nem lehet senki büszke semmire, s mivel a jólét letéteményes a nyugat, így a nyugatra kell figyelnünk, be kell oda tagozódnunk, hisz nincs úgyse erőnk szembeszálni vele.

Ma ezt nevezik jobboldalnak és baloldalnak becézik, ami persze abszurdum, hisz semmi köze az eredeti fogalomhoz. Sőt, a szó eredeti értelmében a magyar „jobboldal” balosabb a magyar „baloldalnál”.

S persze ez a logika megvolt már István idejében is, kezdetlegesen.

Hozzáteszem: egyik irányzatot se szabad eredendőnek gonosznak mondani, ezek inkább alternatívák. Ez szimpla értékválasztás kérdése. Nyilván a jobboldali válasz romantikusabb, míg a baloldali a gyakorlatiasabb, így az ember hajlamosabb a jobboldalt eleve jobbnak gondolni. Én viszont nem érzelmi, hanem gyakorlati alapon állok ehhez hozzá: a baloldali út egyszerűen járhatatlan szerintem, így még gyakorlatias szemmel se választandó.

Valójában minden ember életében kicsiben is lezajlik ilyen útelágazás. Próbáljak nagyon gazdag lenni, s majd aztán szabad lehetek vagyonom segítségével – ez a „baloldali” út. Vagy inkább próbáljak eleve szabad lenni szellemben, akkor is ha anyagi függőségben vagyok kénytelen élni – ez a „jobboldali” út. Miért járhatatlan a „baloldali” út? Mert kevesek lesznek igazán gazdagok, olyan gazdagok, hogy amiatt szabadok lehetnek, s akik el is érik ezt, addigra elfelejtik mi is a szabadság.

S a politikában is így van: a „baloldali” út, értsd, az urbánus, labanc, liberális út járhatatlan. Mert akihez a „baloldaliak” fel akarnak zárkózni, az nem akar felzárkózókat, már eleve széles az elitklub, tagságát nem növelni, hanem csökkenteni szeretnék. Kiszolgáló személyzetre persze mindig szükség van, különösen alkalmasak erre azok az ostobák, akik azt hiszik: ha bekerülnek az elitklubba takarítónak, akkor esélyes, hogy hamarosan törzstagok lesznek.