Most mi fehérek vagyunk a hülyegyerekek

By | 2020-03-01
Megosztás:

A fehér rasszizmus ideológiája nemcsak keresztényellenes, de téves is. Ami pl. a kereszténységet illeti, napjainkban éppen a fehér ember a fő forrása a keresztényellenességnek.

Nagyon meglepődne ezen egy 500, de akár 200 évvel ezelőtt élt ember. Akkor a képlet az volt, hogy fehér keresztények terjesztették a keresztény vallást, s az őslakosokat igyekeztek leszoktatni egy sor kereszténytelen szokásról: pl. ne szexeljenek a felnőttek gyerekekkel, ne legyen többnejűség, ne egyék meg a szomszéd törzs tagjait, ne temessék el élve az öregeket, s még lehetne sorolni. Persze most a legextrémebb dolgokat írtam le, de a kevésbé extrémebb ügyekben is volt mit tanulnia az őslakosnak a fehér hittérítőtől.

A minden emberben meglévő természetes vallás megvan természetesen minden emberi lényben, a bronzkorban élő legvadabb természeti népek között is. Sokszor egyszerűen a vad környezet olyan szokásokat alakított ki náluk, melyek nehezen foghatók fel ép európai ésszel. De a természetes jóság mindenkiben megvolt mint törekvés, így az új hit megerősítette ezeket a népeket. Eleve az új körülmények már magukban feleslegessé tettek nagyon sok kegyetlen szokást.

Aztán jött a felvilágosodás. Sátán lámpást tartott az emberek fölé, de fénye csak a fehér embert érte el, annak is elsősorban nyugati alfaját.

A lasssú erjedés eredménye a XX. sz. végére érett meg. A volt „vademberek” döbbenten látták: az európai fehérek és utódaik lassan kezdik elveszteni nemcsak hitüket, de immár a kapcsolatot a valósággal, sőt józan eszüket is.

Az európai kereszténység elkezdte magát modernizálni, ami alatt az értendő: lassan minden érték a földbe lett taposva. Jézus lassan Istenből valamiféle debil hippi lett náluk, aki semmit se mond, csak éjjel-nappal mosolyog, s megsimogatja mindenki buksiját, miközben természetesen mindenkit és mindent „tolerál”, egyedül arra lesz nagyon-nagyon mérges aki az eredeti krisztusi tanítást hirdeti.

A jelenség természetesen a protestantizmust érinti a legjobban, hiszen ott hiányzik leginkább a biztos alap, hiszen náluk minden az emberi képzelet műve. Az ortodoxiában a modernizmus teljesen ismeretlen, hiszen a vallás alapja szilárd. A katolicizmus valahol középúton van, sajnos jelenleg az egyház hidrafeje egy ateista eretnek, aki belülről rombol, de vele szemben az egyház nagy része máig passzív ellenállást tanusít.

A kedvenc esetem a 2000-ben megalakított Amerikai Anglikán Misszió nevű felekezet, melynek célja az USA-i és kanadai anglikanizmusban működú úgymevezett liberális irányzat elleni harc. Az anglikanizmus az a protestáns felekezet, mely a leginkább érintett jelenleg a vitában arról, hogy ragaszkodni kell-e a krisztusi erkölcsi elvelhez vagy inkább „modernizálni” kell. Mára a kb. 90 millió hívőt számláló anglikanizmus elsősorban harmadik világbeli vallás, alig kb. 40 millió híve van a „fehér” világban, s legnagyobb a súlya Afrikában. Míg a fehér anglikánok zöme „toleráns” krisztustagadó, 2003-ben az USA.ban pl. ki is nevezték az első nyíltan perverz – homoszexuális „házasságban” élő – püspököt, addig az ázsiaiak, s különösen az afrikaiak elvetik a modernizmust, s minden hasonló krisztustagadó életmódot.

Az Amerikai Anglikán Missziót egy kínai és egy kongói anglikán püspök alapította, a szervezet Észak-Amerikában evengelizál a liberális kereszténység ellen.

Egyébként az USA-n belül a született amerikaiak körében is jellemző a faji elkülönülés e tekintetben. A többségben néger protestáns csoportok között sokkal kisebb arányú a „tolerancia”, mint a többségben fehér protestáns csoportok között.

Nem tudom mi az oka, de a fehérek között arányosan sokkal több az idióta, mint a négerek és a sárgák között.