Nagyranőtt utópiák

By | 2015-07-29
Megosztás:

A kommunista utópiában a társadalom minden tagja kizárólag a közösség érdekeit nézi, eszébe se jutna a saját érdekeit nézni, ill. ha nézi is saját érdekeit, azokat úgy értelmezi, hogy egyeznek a közösség érdekeivel.

A liberális utópiában a társadalom minden tagja kizárólag a saját érdekeit nézi, eszébe se jutna a közösség érdekeit nézni, ill. ha nézi is a közösség érdekeit, azokat úgy értelmezi, hogy egyeznek a társadalmat alkotó egyéni érdekek összességével.

A kommunista utópiában a terv vezérli a javak termelését, a terv alapja pedig az egyéni szükséglet.

A liberális utópiában a szabad piac láthatatlan keze irányítja a javak termelését.

A kommunista utópiában nem létezik pénz, mert okafogyottá válik, helyette erőforrás alapú gazdaság van.

A liberális utópiában mindent ural a pénz, mert a pénz az egyetlen univerzális értékmérő.

A kommunista utópiában elhal az állam, mert nincs szükség már rá: a társadalom önmagát igazgatja.

A liberális utópiában az állam minimálissá válik, mert a szabad piac szinte mindent képes megoldani.

A kommunista utópiában nincsenek osztályok, mivel mindenki egyenlő, s az osztályok kialakulásának alapja – a termelőeszközök feletti tulajdon  – nem létezik.

A liberális utópiában az osztályok egymást harmonikusan segítve léteznek a közös jólét elősegítéséért.

A liberális utópia plurális, azonban mindenki liberális, hiszen a liberalizmus az egyetlen racionális eszme, melyet gondolkodó ember magáénak vallhat.

A kommunista utópia bevallottan egy eszmét  vall, a kommunista eszmét, azonban ez mégsem elnyomás, mivel minden racionálisan gondolkodó ember kommunista, hiszen minden más eszme tudománytalan.

A liberális utópiában mindenki egyenlő, jogait és esélyeit illetően.

A kommunista utópiában mindenki egyenlő, mind jogilag, mind anyagilag.

A kommunista utópiában a nemzetiség, faj, vallás megszűnik.

A liberális utópiában a nemzetiség, faj, vallás megszűnik.

A kommunista utópia alapja a tudományos szükségszerűség és az emberi jogok.

A liberális utópia alapja a szabad tulajdon és az emberi jogok.

Nem szeretnék élni se az egyikben, se a másikban.