Nézzünk a Marton-ügy mögé!

Megosztás:

Most az ügy elcsendesett, nézzünk az ügy mögé! Tisztán elméletileg, érzelemmentesen vizsgáljuk meg, hogy mi a téma lényege, mi is van valójában az ügy mögött. Kicsit hosszú lesz, egy hatalmas kitérővel, de másképp nem lenne érthető.

A férfi és a nő is ember, azaz emberként kell kezelni őket, egyformán minden olyan helyzetben, melyben emberként lépnek fel.

De ahol nem emberként, hanem férfiként/nőként lépnek fel, ott KÜLÖNFÉLEKÉPPEN kell kezelni őket, férfiként ill. nőként.

Ez 2 különböző dolog: A eset és B eset.

A homoklobbi célja ez utóbbi, a B eset megváltoztatása. S ha ez ellen felszólalsz, azt hazudják: te valójában az A eset ellensége vagy! Ez hatalmas csúsztatás.

Van egy jelentős marxista gondolkodó a XX. sz. elejéről, az olasz Antonio Gramsci, aki átlátta Marx talán egyik legnagyobb hibáját. Volt Marxnak több hibája is (miközben magát a problémát helyesen látta meg!), ezeket most nem vázolnám le részletesen, csak arra térnék ki, amit Gramsci meglátott, s ami miatt sokáig nem is igen szerette őt a hivatalos szovjet marxizmus: az a meglátás, hogy nem igaz Marx alapmegállapítása, hogy a lét határozza meg a tudatot, mert valójában a tudat határozza meg a létet, hiszen emberek vagyunk, nem állatok, s mint emberek sokszor irracionálisan cselekszünk. Egy farkas pl. mindig racionális, csak azt teszi, ami az érdeke, s mindig optimális módon, soha semmi mást nem tesz, míg az ember képes elemezni saját magát, visszafogni öszteneit, s akár tévesen is megítélni dolgokat, majd ez alapján cselekedni, sőt irracionális lenni.

A kérdés feltevésének a konkrét oka az volt: hogy a fenébe lehet, hogy pl. Olaszországban a legtöbb munkás fasiszta hívő lett, s nem kommunista, vagy hogy nyugaton a szocdemek sokkal sikeresebb lettek a kommunistáknál. Hiszen a kommunizmus áll az érdekükben, akkor meg miért fordulnak ellene?

Gramsci alapján – ő maga meghalt korán, a 30-as években – még azt is megjósolták egyes követői, hogy a szovjet rendszer össze fog omlani! Miért? Mert a lét nem határozza meg a tudatot, azaz hiába foglalták el a kommunisták az államot és a gazdaságot, ezzel nem lesznek sikeresek, mert a szovjet lakosok tudata maradt a régi. S persze ez teljesen igaznak bizonyult: amint csökkent az erőszak Sztálin halálával, lassan egyre nyíltabban jött vissza minden régi érték az emberekben, majd amikor a rendszer teljesen engedékeny lett a gorbacsovi időkben, kiderült: hiába telt el 3 nemzedéknyi idő a kommunizmusban, az orosz emberek nem lettek lélekben kommunisták, még a eszmében hívők is kulturálisan idegen értékeket követnek.

Gramsci ezt megmondta 90 éve! Azt mondta, a kommunista pártoknak fő célja nem a hatalom megkaparintása kell, hogy legyen, hanem a kultúra befolyásolása. Ugyanis hiába lesz meg a hatalom, a rendszer nem lesz stabil az emberek idegen kulturális eszméi miatt. Pont az ellenkezője szükséges: az embereket meggyőzni, hogy jók a kommunista eszmék, azokat sajátjukként fogadják el, s ezután a hatalom szinte magától is meglesz.

A vicc az, hogy Gramscit jobban megértették a liberálisok, mint a kommunisták. S Gramsci fő eszméjét a progresszív-liberálisok aktívan használják hosszú idő óta. Ezért szokás ezt „kulturális marxizmusnak” nevezni.

S talán a homoklobbi és a feminista lobbi azok, melyek a legjobbak ebben. Szívósan, lépésről lépésre tudatosítják saját perverz nézeteiket. Nem azt mondták, hogy „minden jogot a homokosoknak”, mert ez korai és kontraproduktív lett volna, hanem lassan építették ki az egészet. Nyugaton manapság már csúnyább dolog homofóbnak lenni, mint rasszistának. (Már megesik, hogy aktív homokosok tagjai pl. radikális, idegenellenes csoportoknak.)

Itt ugyanennek vagyunk tanúi: erőszak, udvarlás, lassan a szimpla udvarlás is erőszakgyanús lesz. S lassan aki azt mondja, hogy normális a férfiak a kezdeményezők, az a nemi erőszak apologétájának fog számítani.

A társadalom közös tudata áll csúnya támadás alatt. Mely el fog vezetni a nemek egyesítéhez, a heteroszexuális kapcsolat lenézéséhez, szégyenletesnek minősítéséhez.

S ez ellen az egyetlen módszer MOST nemet mondani minden „progresszív” értékre, s vállalni, hogy pocskondiázni fognak minket.

Tehát továbbra is: #JeSuisMartonLászló!