Oktatási nyelv

By | 2020-11-05
Megosztás:

Olyan ország bőven van, ahol a hivatalos nyelv nem anyanyelve a lakosság többségének. Ennek oka jellemzően az, hogy az adott ország lakossága soknemzetiségű, s a legnagyobb helyi nyelv kiválasztása hivatalos nyelvnek nem lenne a másnyelvűek tetszésére. Erre jó példa Nigéria. Az is megesik, hogy lenne abszolút többségi nyelv, de a máig él a gyarmati múlt, s a volt gyarmattartó nyelve számít máig az elit nyelvének. Erre drasztikus példa Burundi, ahol a lakosság majdnem 100 %-a egyetlen nemzetiséghez és nyelvhez tartozik, a tényleges hivatalos nyelv mégis a francia. Ezekről írtam már részletesebben.

A másik hasonlóan érdekes jelenség az idegen oktatási nyelv. Normál esetben minden országban az oktatás nyelve az illető ország hivatalos nyelve, ez alól csak nemzeti kisebbségek, bevándorló közösségek szoktak kivétel lenni. Persze a „nemzetközi iskola” mindenhol létező fogalom, de ez marginális jelenség.

Ellenben vannak országok, ahol tömeges jelenség, hogy a helyi oktatás nyelve nem a tanulók anyanyelve.

Afrikában – leszámítva az arab afrikai országokat- egyértelműen az a modell, hogy a volt gyarmattartó nyelvén zajlik az iskolai oktatás minden szinten, kivételt csak az alsó tagozat jelent, ahol megjelenhetnek helyi nyelvek is. A legdrasztikusabb példa Etiópia, mely sose volt angol gyarmat, ennek ellenére a közép- ás felsőoktatás nyelve az angol.

Ázsiában vannak nemzetállamot építő országok, ahol tudatosan szorítják ki a volt gyarmattartó nyelvét. Erre jó példa Malájzia és Pakisztán, ahol szisztmatikusan meg lett semmisítve az angol nyelvű oktatás, visszaszorítva azt a magániskolákba. A nemzetállamépítés másik példája Indonézia, ahol lakosság alig 17 %-ának ananyelve, az indonéz az oktatási nyelv gyakorlatilag a teljes oktatási rendszerben.

Persze olyan országok is vannak, ahol eleve sose volt szerepe az idegennyelvá oktatásnak, lásd Japán, Korea, Laosz, Thaiföld, Vietnám.

Az ellenpélda azok az országok, ahol tudatosan idegennyelvű oktatás van divatban. A Fülöp-szigetelen és Szingapúrban gyakorlatilag a teljes oktatási rendszer angolnyelvű.

Drasztikus eset India, ahol a helyi nyelvek szerepe marginális az alapfokú oktatáson kívül. A világ 10 legnagyobb nyelve közül 4 indiai, ennek ellenére ezek a nyelvek máig alárendelt szerepet játszanak a közép- és felsőfokú oktatásban.

Sokan azt gondolják, mi a gond azzal, hogy a diákok idegen nyelven tanulnak, azonban a kutatások sok problámára mutatnak rá:

  • az idegen nyelven tanuló diák mindig alulteljesít az anyanyelvén tanuló diákhoz képest,
  • az idegennyelvű oktatás nem idegennyelvű általános környezetben oda vezet, hogy a tanulók szép passzív tudást fejlesztenek ki az adott idegen nyelven, de aktív nyelvtudásuk jelentősen alacsonyabb marad,
  • hatalmas társadalmi különbségek alakulnak ki az idegen nyelven tanulók és mindenki más között, Indiában pl. aki nem tud angolul, az előtt a felsőoktatás gyakorlatilag el van zárva,

Hasonló jelenség van a volt szovjet Közép-Ázsiában is, csak ott az orosz játssza az angol szerepét.