Orosz monarchia

By | 2015-03-15
Megosztás:

Oroszországra a monarchia visszaállítása vár, még ebben az évtizedben.

Minden híresztelés ellenére Putyinból sosem lesz cár, a parlamentáris monarchia lesz visszálítva, valószínáleg még 2018-ban. S természetesen az orosz legitím uralkodócsalád lesz meghívva a trónra.

A bonyodalom ez ügyben az, hogy az orosz uralkodócsalád két frakcióra oszlik jelenleg. Mivel Putyin mindkét frakcióval jóban van, a dolog nem egyszerű. Szerencsére az egyik frakció vezetője egy gyermektelen 89 éves ember, szóval valószínűleg az idő fogja az egészet megoldani. A másik ágon viszont vannak gyerekek is.

1918-ban a véreskezű Lenin parancsára II. Nyikolaj cárral együtt összes gyereke is le lett gyilkolva. A trónöröklési listán következő Mihail nagyherceget (Nyikolaj öccsét) szintén megölték a kommunisták.

Így a trónörökös II. Nyikolaj unokatestvére lett, Kirill nagyherceg, akinek sikerült még időben elmenekülnie Finnországba, majd onnan Németországba.

Kirill egyetlen fia, Vlagyimir nagyherceg már Finnországban született. Apja 1938-as halálakor így ő lett az új trónörökös. 1930-ban Németországból Franciaországba költözött. Miután a németek megszállták Franciaországot, Hitler 1941-ben felszólította Vlagyimir nagyherceget adjon ki nyilatkozatot, melyben felszólítja az összes orosz hazafit, hogy támogassa a német erőket Sztálin ellen. A nagyherceg ekkor kijelentette, hogy bár természetesen nem ismeri el a kommunista rendszert Oroszországban, ennek ellenére hazaárulás lenne támogatni egy Oroszországot leigázni akaró idegen államot, s megtagadta a nyilatkozat kiadását. A németek bosszúból internálták a nagyherceget. 1945-ben ismét menekülnie kellett a nagyhercegnek, immár attól félt, hogy a szovjet csapatok kapják el őt. Végül sikerült eljutnia Ausztria amerikai megszállási övezetébe, majd onnan letepeledési engedélyt kapnia Spanyolországtól. Ezután haláláig (1992) Spanyolországban élt.

1992-ben kezdődött a vita, hogy ki a törvényes trónörökös. Míg Vlagyimir hívei elismerték Vlagyimir egyetlen gyermekének, Marija nagyhercegnőnek a jogát, a család egyes tagjai azon az állásponton voltak, hogy Marija nem törvényes trónörökös, ez a frakció 1992-től a jelenleg 89 éves Dmitrij nagyherceget tekinti a törvényes örökösnek, Dmitrij nagyherceg II. Nyikolaj cár negyedunokatestvére.

Mindkét frakció főemberei gyakran járnak Oroszországba, bár a Marija-csoportnak jelentősen nagyobb a támogatottsága mind Oroszországban, mind az orosz emigrációban.

Itt Dmitrij nagyherceg olaszországi lakásában tavaly éppen támogatását fejezi ki a Krím visszatéréséről az egyik orosz tévécsatornának: (a videó sajnos időközben elérhetetlen lett)

Itt pedig a jelenleg 61 éves Marija nagyhercegnő éppen Moszkvában kitüntetéseket ad át krími aktivistáknak, akik szegítették a Krím visszatérését, szintén tavalyi esemény:

Marija nagyhercegnő:

1998-ban a cári család újratemetése. Jelcin elismeri a saját felelősségét is: ő volt az, aki 1977-ben jekatyerinburgi párttitkárként leromboltatta a cári család kivégzésének helyét:

ek

A gyilkosság helyén jelenleg katedrális áll, melynek építése 2003-ban fejeződött be:

A katedrális honlapja.