Oroszország oroszpolitikája

By | 2018-03-20
Megosztás:

A Szovjetúnió szétbomlása miatt jelentős orosz kisebbségek maradtak a mai Oroszország határain kívül.

Ellentétben a kivándoroltakkal, ezek olyan emberek, akiken a határ ment át 1992-ben.

Egyébként az oroszok aránya erősen változó a volt-szovjet térségben.

Minimális orosz kisebbség (2 % alatt): Azerbajdzsán, Dél-Oszétia, Grúzia, Karabah, Örményország, Tadzsikisztán.

Kis orosz kisebbség (3-8 %): Abházia, Belarusz, Kirgizsztán, Litvánia, Türkemisztán, Üzbegisztán.

Jelentős orosz kisebbség (20 % feletti): Észtország, Kazahsztán, Lettország, Transznisztria, Ukrajna. (Anióta a Krím ismét orosz lett, Ukrajnában már 20 % alá esett az arány, de ma is közel van ehhez a számhoz.)

Speciális hely Transznisztria, ott a legnagyobb etnikai csoport az orosz, kb. 35 %.

Az a helyzet, hogy a jelenlegi orosz vezetés kettős mércét alkalmaz. Ha egy ország baráti, annak elnézi az oroszellenes intézkedéseket a belpolitikájában. Ha viszont ellenséges, akkor keményen kiáll a hyelyi oroszokért.

Ami a kivándorlókat illeti, a legtöbb orosz az USA-ban, Kanadában és Németországban van, de egyik helyen se éri el arányuk az 1 %-ot.

Történelmi okokból az orosz nemzetiség és az orosz anyanyelv egymástól elválnak. Németországban él kb. 3 millió orosz anyanyelvű zsidó és orosz anyanyelvű német (a volgai németek utódai), Izraelben pedig a lakosság kb. 12 %-a orosz anyanyelvű zsidó.

Ugyanez megvan az egyes ex-szovjet területeken is. Mindenhol széles körben beszélik az orosz nyelvet vagy anyanyelvként vagy idegen nyelvként. Dél-Oszétia és Transznisztria esetében a nem-oroszok is 90 %-ban orosz anyanyelvűek. A másik véglet a 3 balti állam, ahol a nem-orosz lakosságból jellemzően csak az a nemzedék beszél oroszul, mely már élt felnőttként a szovjet időkben. A kaukázusi államokban és a közép-ázsiai államokban is széleskörű az orosz nyelv ismerete, de jellemzően idegen nyelvként, Kazahsztánban pedig a kazah lakosság legnagyobb része kettős, azaz kazah és orosz anyanyelvű. Ukrajna esetében csak az ország nyugati részén nem beszélt az orosz anyanyelvként. Míg Belaruszban az orosz a fő nyelv, a belarusz nyelv rovására.