Összeesküvéselmélet

Megosztás:

A magyar jobboldal előtt három fő probléma van: az antiszemitizmus, a nacionalizmus, s az összeesküvéselméletek.

Most ez utóbbiról szólnék. Az antiszemitizmus erősen csökkenőben, a nacionalizmus túlhaladására pedig semmi esély a jelenlegi fejlődési szakaszban.

Az összeesküvéselméletek a bonyolult dolgokat igyekeznek nagyon egyszerűvé tenni, pedig a világ bonyolult.

A legnépszerűbb összeesküvéselmélet manapság a zsidó összeesküvés és a szabadkőműves összeesküvés. A kettő tulajdonképpen ugyanaz, csak a szabadkőműves verzióban nincs meg a zsidó etnikai/vallási elem. Így csak a szabadkőműves verziót fogom elemezni, mert a zsidó változat azonos vele, azzal az egyetlen eltéréssel, hogy benne szabadkőművesek helyett zsidók vannak. Azt hiszem, ez világos.

Történelmileg Magyarországon létezett még a pánszláv összeesküvéselmélet és a katolikus összeesküvéselmélet, ez utóbbi mai megmaradt lelkes magyar híve Bartus László volt újságíró, jelenleg blogger Amerikai Népszava nevű blogja, akit érdekel és szeretne nevetni, ott bőven olvashat róla.

Tehát a szabadkőműves elmélet szerint van valamiféle titkos, évezredek óta működő csoport, mely a háttérből és titokban irányítja az emberiség sorsát, mindig hatalmas sikerrel.

Ez az eset, amikor a kritikusok komolyan veszik a kritizált szervezet mítoszait.

A szabadkőműves mítoszok valóban már a Kheopsz-piramis és a jeruzsálemi templot megépítését is saját teljesítményeik közt tartják
számon.

A valóságban a szabadkűművesség első jelei a XII. sz., s titkosságuk annyiban rejtőzött, hogy építészeti tudással rendelkeztek, azaz tényleg kőművesek voltak. Abban a korban minden szakma igyekezett a maga szaktudását őrizni, a nyilvánosság előtt titkolni. Ennek jelei ma is megvannak: tessék egy szakértőt bármiről megkérdezni, s szinte biztos, hogy közérthető válasz helyett hosszas, kívülállók számára érthetetlen szakszavakkal teli mondatokat fog mondani, ezzel érzékeltetve, hogy az adott téma nagyon bonyolult, s csak szakemberek számára érthető.

A XVII. században a liberális fordulatot előkészítő személyek megalakították első klubjaikat, s azokat a szabadkőművességről nevezték el, átvéve a jelképeket is. A valóságban semmi bizonyíték, hogy bármiféle kontinuitás is lenne az eredeti szabadkőművesek és ezen modern értelmiségi klubok közt.

A modern szabadkűművesek valóban fontos szerepet játszottak a rendi társadalmak felforgatásában, ez szimpla tény. A felvilágosodás nem a szabadkűművesek munkája, az korábbi náluk, de eszméinek terjesztésében hatalmas volt a szerepük, ez is tény.

Azonban a liberalizmus gyózelme után a szabadkőművesség színházzá vált, azaz maradt a forma, tartalom nélkül.

A háttérhatalom nem összesküvés. Vegyük észre: a háttérhatalomról való beszéd nem feltételez titkos összeesküvést. A háttérhatalom nem más, mint a liberális, kapitalista világrend elitje. Ez a világrend működik a maga szabályai alapján, mint egy gépezet. Ahogy egy autókerék forgása nem összeesküvés eredménye, úgy ez sem az. Az autót vezető személy megállapítja az útirányt, de közvetlenül nem mondja meg a keréknek mikor merre mozogjon, sőt erre képtelen lenne. A háttérhatalom sem képes a világot irányítani, csak próbálkozhat az irány megatározásával, de magát a már beindult folyamatot nemigen képes érdemben befolyásolni.

Ami pedig a szabadkőműves páholyokat illeti, ma egy elit golfklubban fontosabb döntések születnek, mint egy ilyen páholyban. Vagy a minden évben megrendezett davosi gazdasági fórum sokkal fontosabb esemény, mint egy „titkos” Bilderberg-konferencia. Aki komolyan elhiszi, hogy a világot titkos személyek irányítják, majd ezek a személyek direkt összes is gyűlnek valahol látható módon, hogy direkt leleplezzék magukat, az valószínűleg a Húsvéti Nyúlban is hisz.