Ószövetség III.

By | 2012-08-07
Megosztás:

Tartalomjegyzék itt.

*

Kivonulás könyve (Mózes második könyve)

 • angol neve: Exodus
 • szláv neve: Исходъ (az egyházi szláv kiejtésről itt)
 • latin neve: Exodus (a latin ejtésről itt)
 • görög neve: Ἔξοδος (a görög ejtésről itt)
 • héber neve: שְׁמוֹת (a héber ejtésről itt)

Ezt a könyvet a hagyomány szerint Mózes írta. A kutatók szerint összeállítása valójában a VI. században zajlott le, korábbi forrásokból, melyek között lehetett Mózes által írt rész is.

Mózes előélete

Az Egyiptomban letelepedett zsidók egyre jobban élnek, s egyre többen vannak. Ez zavarja a fáraót, fél a belső ellenségtől. Sose jó, ha egy jól megkülönböztethető kisebbség van az országban, erős pozíciókkal. Kiadja tehát a parancsot: minden zsidó fiú újszülött legyen megölve. A parancsot tömegesen nem teljesítik a bábák, mert félnek az isteni bosszútól – ártatlan kisgyerekek tömeges megölése ellenkezik minden vallással, az egyiptomival is. Az új parancs ekkor: a fiú zsidó újszülöttek legyenek a Nílusba dobva.

Ez történik Mózessel is: szülei egy ideig rejtegetik, majd kis kosárban a Nílusba helyezik. A fáraó lánya találja meg, aki úgy dönt, felnevelteti zsidó szolgalányával. Így Mózes bár idegen háztartásban nő fel, mégis megkapja a zsidó identitást.

Évekkel később, a már felnőtt Mózes megöl egy egyiptomit, aki kegyetlenkedik zsidókkal. Ezután Midiánba menekül, félve a büntetéstől. Ott feleségül veszi a midiáni főpap Reuel/Jetro egyik lányát, Ciporát. Mózes letelepszik Midiánban.

Isten elhívja Mózest

Isten megjelenik Mózesnek égő csipkebokor alakjában. Felszólítja őt, vezesse ki a zsidókat Egyiptomból. Isten megjósolja Mózesnek: a fáraó ellenkezni fog, csak kényszer hatására fogja engedni a zsidók távozását.

Mózes ellenkezik, Isten azt mondja, majd testvére Áron segíteni fogja őt.

Mózes elindul útközben Isten meg akarja ölni őt. Rejtélyes részlet, jellemző értelmezése: mert nem tartotta ba a parancsolatot, fia nem volt körülmetélve.

Mózes és a fáraó harca

A fáraó természetesen nem veszi komolyan Mózest, nemhogy nem teljesíti a kérdést, de még ront is a zsidók helyzetén, ami miatt a zsidók morgolódni kezdenek Mózes ellen. Tipikus emberi viselkedés: nem a bajok forrása ellen fellépni, hanem az ellen, aki megoldást kínál, mert a megoldás nem hoz azonnali eredményt.

Megkeződik egyfajta vetélkedés Mózes és az egyiptomi papok között, ki képes nagyobb csodákat végrehajtani.

A tíz csapás

Mózes csapásokkal próbálja rávenni a fáraót, egyezzen bele a zsidók távozásába.

 • 1. csapás: a víz vérré változik – az egyiptomi papok megismétlik,
 • 2. csapás: békainvázió – az egyiptomi papok ezt is megismétlik,
 • 3. csapás: szúnyoginvázió – ezt az egyiptomiak nem képesek utánozni, kijelentik ez Isten műve valóban, a fáraó azoban mégse adja fel,
 • 4. csapás: bögölyök támadása – a fáraó először beleegyezik a zsidók távozásába, de végül meggondolja magát,
 • 5. csapás: dögvész az egyiptomiak állatain – a fáraó nem tágít,
 • 6. csapás: fekélyek az egyiptomiakon és állataikon – a fáraó nem tágít,
 • 7. csapás: jégeső – a fáraó először beleegyezik a zsidók távozásába, de végül meggondolja magát, csak a férfiakat akarja elengedni feleségek, gyerekek, állatok nélkül,
 • 8. csapás: sáskajárás – a fáraó könyöreletért esedezik, Mózes eltávolítja a sáskákat, de aztán a fáraó mégse engedi el a zsidókat.
 • 9. csapás: sötétség – a fáraó elengedi a zsidókat, családostul, de állatok nélkül, Mózes ezt nem fogadja el, az elsőszülött egyiptomi fiúk halálával fenyeget,
 • 10. csapás: az elsőszülöttek halála: Isten elrendeli a Húsvét ünnepét, majd bekövetkezik a csapás – a fáraó elengedi a zsidókat, azok még kincseket is kapnak az egyiptomiaktól.

Minden alkalommal ki van hangsúlyozva: a fáraó makacsságának oka Isten akarata. Vajon miért? Mert Isten meg akarja mutatni a népnek, ő minden földi hatalom felett áll.

A kivonulás

A zsidók elindulnak 430 Egyiptomban töltött év után. Isten utasításokat ad a Húsvétet illetően.

Mózes nem a rövid útvonalon vezeti népét a Földközi-tenger partján, hanem délebbre, mocsaras vidéken. Isten mutatja az utat tűz- ill. felhőoszloppal.

A fáraó közben meggondolja magát, üldözőbe veszi haderejével a zsidókat. A tenger megnyílik a zsidók előtt, viszont bezárul az egyiptomiak számára.

A vándorlás

A vándorlás alatt a nép elégedetlenkedik a rossz körülmények miatt. Isten azonban segítséget ad cserébe a nép hozzá való hűségéért. Az egyik élelmiszer a manna, melyet azonban nem lehet felhalmozni, mindenki csak annyit tud belőle felhasználni, amennyire valós szüksége van. Egyedül a pénteken szedett mennyiség marad meg a szombati munkatilalom miatt.

Érdekes koncepció ez: a nem felhalmozható vagyon.

A zsidók harcba lépnek az amelekitákkal, de csakis Isten segítségével képesek sikeresek lenni a harcban.

Mózes találkozik apósával, aki elismeri Istent. Ezután tanácsot ad Mózesnek, ne próbáljon mindent maga intézni, nevezzen ki bírákat a nép közül.

Alapvető, de erre sok jó vezető nem képes: a hatalmat delegálni kell.

A szövetség

A Sínai-sivatagban megtörténik Isten megjelenése. Isten megígéri a zsidóknak, különlegessé teszi őket az összes népek között, papi és szent néppé. Ennek jelentése: a zsidókon keresztül jelenik meg Isten. Isten megparancsolja Mózesnek, válassza szét az embereket, csak a két főpap – ő és Áron – mehet fel a Sínai-hegyre Isten közvetlen közelébe, a többiek a hegy lábánál várjanak.

Isten elmondja a tízparancsolatot:

 • isteni szabályok:
  • 1. parancsolat: ne legyen más istened,
  • 2. parancsolat: ne csinálj idolokat,
  • 3. parancsolat: ne mondd ki hiába Isten nevét,
  • 4. parancsolat: üld meg a szombatot;
 • emberi szabályok:
  • társadalmi:
   • 5. parancsolat: tiszteld szüleidet,
   • 6. parancsolat: ne ölj,
   • 7. parancsolat: ne paráználkodj,
   • 8. parancsolat: ne lopj,
   • 9. parancsolat: ne tanúskodj hamisan;
  • egyéni:
   • 10. parancsolat: ne kívánd a másét.

(Ez a görög felosztási rendszer, van zsidó és latin felosztás is, tartalmuk azonos, csak a számozás különbözik.)

Isten számtalan egyéb parancsot is ad, ezeket nem sorolom fel, csak azt ami különösen érdekes közöttük:

 • zsidó maximum 6 évig lehet rabszolga, kivéve, ha ő is akarja rabszolgasága folytatását,
 • női rabszolga nem adható el, csak családjának,
 • a szándékosság és a gondatlanság megkülönböztetése,
 • a rabszolga embernek és nem tárgynak tekintése, bár a rabszolga nem rendelkezik a szabadok jogaival, mégis az ellene elkövettett bűncselekmény bűncselekménynek számít,
 • a nemi erőszak megváltható a megerőszakolttal történő házassággal, ha a megerőszakolt lány apja is beleegyezik,
 • az idegennel nem szabad rosszul bánni,
 • másik zsidónak nem szabad kamatot felszámítani,
 • a smítá szabálya: minden 7. évben tilos a mezőgazdasági tevékenység és az adósság beszedése,
 • 3 ünnep megjelölése: a kovásztalan kenyér ünnepe (Pészah), az aratás ünnepe (Sávúót), s a szüret ünnepe (Szukkót).

Isten megparancsolja a Kánaán elfoglalását. Majd felhívja a hegyre ismét Mózest, egyes kiválasztottak vele mennek. Fogadalmat tesz az egész nép, mind a 12 törzs. Végül Isten 40 napra magánál tartja Mózest, s átadja nekik a kőtáblákat a tízparancsolattal.

Isten megadja hogyan kell elkészíteni a szentélyt és a papok ruházatát, beiktatásuk módját, meghatározza az áldozás, valamint a templomi adózás szabályait. A papok csak Áron leszármazottai lehetnek. Majd megerősíti Isten a szombatot, pontosítva annak szabályait.

Eközben a nép elégedetlen. Követeli Árontól adjon nekik látható, kézzel fogható istent – Áron ezt teljesíti, ez lesz az aranyborjú.

Az egész könyv legérdekesebb része ez: a nép nem tudja elfogadni a transzcendens istenség fogalmát, neki valami közvetlen kell. Magyarázza: az emberi vallások mindig csak lassan jutottak el a transzcendens fogalmáig. S ez máig így van: keresztényeknél se ritka, hogy idolt csinálnak kegytárgyakból.

Isten dühös lesz, Mózes végül lebeszéli az egész zsidó nép kiirtásáról. Ehelyett Mózes intézkedik: összetöri a kőtáblákat, majd maga köré gyűjti azokat, akik hisznek neki, s ezeknek megparancsolja a háromezer ember megölését.

Mózes visszatér a hegyre, megmondja Istennek, ha nem bocsát meg a népnek, akkor őt is ölje meg inkább. Isten kijelenti: a nép folytassa a Kánaán meghódítását, de most már magára támaszkodva, Isten nem fog közvetlenül bevatkozni. Mózes kéri Istent, mutassa meg neki magát, ezt Isten részlegesen teljesíti: élő ember nem láthatja ugyanis Istent teljes valójában.

Isten felszólítja Mózest, csináljon két kőtáblát, melyekre ismét ráírja a tízparancsolatot. Mellette Isten sok más parancsot is ad Mózesnek. 40 nap után Mózes lejött a hegyről, arca ragyogott.

Megtörténik a szentélyhez szükséges anyagok összegyűjtése, elkezdődik készítése. A papi ruházatok is készülnek. Amint minden megvan, Mózes átveszi a kész munkát, megállapítja, hogy az isteni utasítások be lettek tartva.

Megtörténik a szentély felszentelése, Isten birtokba veszi.

Folytatódik a zsidók vándorlása. Egy felhő vezeti őket.