Ószövetség XXII.

By | 2012-10-03
Megosztás:

Tartalomjegyzék itt.

*

Náhum könyve

  • angol neve: Nahum
  • szláv neve: Нахумъ (az egyházi szláv kiejtésről itt)
  • latin neve: Nahum (a latin ejtésről itt)
  • görög neve: Ναοὺμ (a görög ejtésről itt)
  • héber neve: נַחוּם (a héber ejtésről itt)

Nahúm júdeai próféta, a VII. században működött.

A könyv egy dicshimnusz tulajdonképpen arra, hogy Asszíria megsemmisül. Különösen kiemeli Ninive – az asszír főváros – kegyetlen pusztulását.

Üzenete: Isten, bár elhagyhatja büntetésből ideiglenesen népét, azt teljesen sose hagyja el, az igazság végsősoron mindig győz.

A történelmi háttér: a zsidók két főellensége – Asszíria és Egyiptom – közül az előbbi a IX. és VIII. században a régió egyetlen nagyhatalmává nőtte ki magát. Izraelt – azaz az északi zsidó államot – is meghódítja a VIII. században Asszíria, a lakosságot elhurcolják, így szűnik meg a 12 zsidó törzsből 10 törzs. Pár évtizedre még Egyiptom is asszír függőségbe kerül. A déli zsidó állam – Júdea – sorsa jobb, mint az északié: Júdea asszír vazallus államként ugyan, de megmarad.

Asszíria végét belső feszültségei okozzák. A babilóniak és a médek felkelnek az asszír uralom ellen, aminek következtében Asszíria megszűnik létezni 609-ben. A zsidó területek babilóni uralom alá kerülnek, majd méd uralom alá, amikor a médek 539-ben legyőzik a babilóniai államot.

A babilóni identitás még létezett egészen az I. századig, aztán beolvadt a perzsába. Az asszír identitás pedig máig létezik: Irakban és a környező államokban ez egy kb. félmilliós nép, sajátossága: az iszlám megjelenése után is megmaradtak az asszírok az. i. sz. II. században felvett keresztény vallásuknál. A méd identitás pedig már a VI. században a perzsa identitás része lett.

Zsidó szemszögből a legkedvezőbb a méd-perzsa uralom volt. A VI. században, amikor Babilón meghódítja Júdeát, a lakosságot elhurcolják, azonban 50 évvel később a Babilónt meghódító médek-perzsák megengedik a zsidóknak a visszatérést, Júdea visszaáll mint vazallus állam perzsa főhatalom alatt. Ez így is marad egészen Nagy Sándorig, amikor Júdea görög-macedón terület lesz, amit követ az I. századtól a jól ismert római uralom.

Érdekesség: Ninive pusztulása után újranépesedik, s máig létezik, ma ez Moszul város része. A lakosság 5-10 %-a máig asszír itt. Máig ez a történelmi asszír őshaza központja.

James Tissot festménye a prófétáról