Ószövetség XXV.

By | 2012-10-12
Megosztás:

Tartalomjegyzék itt.

*

Aggeus könyve (Haggeus könyve)

  • angol neve: Haggai
  • szláv neve: Аггей (az egyházi szláv kiejtésről itt)
  • latin neve: Aggae (a latin ejtésről itt)
  • görög neve: Ἁγγαῖος (a görög ejtésről itt)
  • héber neve: חַגַּי (a héber ejtésről itt)

Hagaj júdeai próféta, a VI. században működött. Ő az első próféta a babilóniai rabság után.

Júdeát 586-ban meghódítja Babilón, azonban Babilón perzsák általi meghódítása után, 539-ben a perzsák megengedik a zsidóknak a visszatérést, s Júdea autonómiát kap Perzsián belül.

A téma: a lerombolt jeruzsálemi templom ismételt felépítése. Ezzel késlekedtek a visszatért zsidók. A történelem szerint ennek 2 oka lehetett:

  • a gazdagabb zsidók nem tértek vissza Babilóniából,
  • nem volt meg a konszenzus Júdeában, ugyanis ott voltak a fogságba nem hurcolt zsidók utódai, a szamaritánusok, akik magukat szintén az igaz zsidó hit egyetlen képviselőinek tartották.

Végül a templom csak 516-ban lett visszaállítva, az eredetihez képest szerényebb kivitelben. Végül az I. században lett jelentősen megnagyobbítva a templom az Újszövetségből ismert Heródes király által, nem állt fenn sokáig, mert a római-zsidó háború során a rómaiak lerombolták i. sz. 70-ben. Ma a helyén csak maradványok vannak, a legnagyobb részén muszlim szentély működik, mely a terület arabok általi meghódítás után épült az i. sz. VII. században – az egyetlen megmaradt zsidó objektum a Nyugati Fal, keresztény objektum pedig nincs ott az i. sz. XIII. sz. óta, a legközelebbi keresztény szentély, a Szent Sír-templom kb. 400 méterre van innen.

A könyv nehezményezi a templom visszállításának lassúságát és a kevés lelkesedést. Az egyéni érdek és a közösség ellentéte ez, a próféta rámutat, az egyéni érdek se érvényesül, ha nem nézzük a közösséget: „Bő termésre számítottatok, és lám, szűkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? – mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever – mindegyiketek csak a maga házával törődik. Ezért nem adta meg az ég az esőt, ezért nem adta meg a föld a termést.„.

Isten követése áldást hoz, fordítva ez nem működik: az üres hit nem eredményez jót. A könyv befejezése pozitív: Isten áldást hoz, miután népe építi a templomot, s Júdea ígéretet kap: Zerubbábel helytartó lesz a pecsét. Ez a keresztény értelmezésben az ugyanebből a vérvonalból származó Jézus megjóslása.

a Templom-hegy ma