Ószövetség XXVI.

By | 2012-10-15
Megosztás:

Tartalomjegyzék itt.

*

Zakariás könyve

 • angol neve: Zechariah
 • szláv neve: Захарїя (az egyházi szláv kiejtésről itt)
 • latin neve: Zacharia (a latin ejtésről itt)
 • görög neve: Ζαχαρίας (a görög ejtésről itt)
 • héber neve: זְכַרְיָה (a héber ejtésről itt)

Zöharjá júdeai próféta, a VI. században működött, nem sokkal a Babilóniából való visszatérést követően.

A könyv kezdete Hagáj prófétát követi: megrója a népet a templom visszaállításban mutatott késlekedés és a hűtlenség miatt.

A próféta leírja 8 látomását:

 • egy lovas négy lóval – a lovak mindenhol békét láttak a Földön, csak Júdeában nem, de Isten megkönyörül Jeruzsálemen 70 év után (kb. ennyi volt a babilóniai rabság ideje), visszáll a templom is, ismét Jeruzsálem lesz Isten városa,
 • négy szarv és négy kovács – a szarvak azok a népek, melyek feldúlták Júdeát, a kovácsok pedig azok, akik most ezek a szarvakat letörik,
 • ember mérőzsinórral – felméri Jeruzsálemet, mert az a jövőben sokkal nagyobb lesz, jövendölés, hogy sok idegen nép is meg fog térni Istenhez,
 • főpapi korona – Jesúa (a templom főpapja abban a pillatban) feloldozát nyer bűnei alól, jövendölés: az ő sarja lesz a gonoszság megszüntetője,
 • mécstartó hét mécsessel és két olajfa – mert Istennek hét szeme van és két felkentje (a főpap és a helytartó, akik megkezdték a második templom építését),
 • repülő könyv – átok azokra, akik hamisan esküsznek Istenre,
 • asszony a vékában – a gonoszság száműzve lesz Babilóniába,
 • négy kocsi – bejárják a világot, helyreállítják az igazságot.

Isten meghatározza a böjti szabályokat, megállapítja minden szabály az emberek miatt van, Istennek nem kell semmi, majd csodálatos jövőről szól: bőség és jóság lesz, Isten visszatér Jeruzsálembe, idege:n népek is megtérnek.

Nagy jelentőségű itt a 8:23Ezt mondja a Seregek Ura: Azokban a napokban egyetlen júdai ruhája szegélyét tíz különböző nyelvű ember fogja majd meg, és kéri: „Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Isten!”” – ez a zsidóság és a kereszténység viszonyának értelmezésére alkalmas. Hagyományos értelmezése: a zsidókon keresztül jön el a kereszténység.

A keresztény teológiában ugyanis többfajta felfogása van a zsidó-keresztény viszonynak. A két alapváltozat:

 • több szövetség van, azaz van zsidó ó szövetség és keresztény új szövetség, ezek párhuzamosan hatályosak, ez nagyon népszerű újprotestáns körökben,
 • egy szövetség van: ennek két verziója van:
  • a zsidó szövetség el lett törölve, az új szövetség felváltotta,
  • az új szövetség egyszerűen folytatása az eredetinek.

Itt az egységes szövetség tézis látszik megerősítve.

A jövendölés része folytatódik. Isten megbünteti a gőgös gazdagságot. Izrael népe pedig visszaszerzi amit elvesztett, külföldre került fiai hazatérnek. A „kései eső” mint a bőség jelképe.

Örök kérdés itt a keresztény cionizmus. Vajon a visszatérés a zsidókra vonatkozik, vagy mindenkire aki Istent elfogadja.

A pásztorok példabeszéde viszont éppen az ellenkezőjét látszik erősíteni: Isten eltörli a szövetséget jelentő botokat. Ezért is sokan azt feltételezik, a könyv második része későbbi, azaz a szerzője más.

Itt a rossz kormányzás is megjelenik: a vezető, aki hasznot lát a népben, az rossz vezető. A nép felelős azért ki vezeti. Ha a nép nem ismeri fel a jó vezetőt, megkaphatja a rosszat – Isten nem lép közbe.

Ez egyben jóslás is a Messiásról, akit Isten elküld, de a nép elveti őt. A „30 ezüst” kifejezés (11:12) is innen származik. Ezért Isten szabad utat enged a rossz pásztornak (kormányzónak), aki tönkre teszi a rá bízott népet.

A vég mégis pozitív: maradnak hűek, a nép egyharmada, s hozzájuk csatlakoznak más népekből is. Ez lesz az új nép, melyet Isten megtisztít. Ellenük lép háborúba a világ többi része, de Isten immár kiáll új népéért és személyesen fog uralkodni a Földön,

az utolsó perzsa uralom alatti júdeai helytartó képe korabeli érmén: Hizkíjá (332-ig)