Reakció egy ateista videóra

By | 2016-05-12
Megosztás:

Felkértek, hogy reagáljak egy ateista videóra. Íme az eredmény!

Sajnos a videó nagy része ismételgetés, így nincs sok mindenre reagálni.

Szubjektív abszurditás. A gondolkodás szó nem azt jelenti, hogy valaki úgy gondolkozik, hogy annak eredményeképpen eljut oda, hogy az ellenkező álláspontot képviselő vitapartner álláspontját elfogadja. Kisebb több tolerancia kellene: elfogadni, hogy valaki a dolgokat másképp látja, mint te.

Passzív ateista. A passzivítás nem eszmefüggő. Vannak erőszakos ateisták és nagyon passzívak is – pont mint ahogy ez a hívők között is van.

Egyes hívők csúsztatnak és rosszul érvelnek? Igen, így van. Vannak bizony hívők, akik kellő vitakultúra és teológiai ismeretek nélkül leállnak vitázni: azt hiszik, a hitük elegendő a vitához. Nem, nem elég. Az ilyen hívők erős hite sajnos önmagában nem elég a vitákhoz, sokszor a felkészületlen hívő így nevetségessé válik. A hitvitázás is egyfajta szaktudás, nem elég hozzá a lelkesedés.

Honnan lehet biztos a hívő, hogy Isten szól hozzá és nem saját elméje játszik vele? Konkrétan: sehonnan. Egy egyedi eset önmagában nem elég. Folyamatos bizonyosság kell.

Jézus tudta mi lesz vele, azaz a szenvedése nem számít? Abszurdum. Jézus egyszerre volt ember és Isten. Az, hogy Istenként tudta mi lesz a vége, nem jelenti azt, hogy emberként ne lett volna mindez számára szenvedés, amit – mint minden normális ember – el akart kerülni.

Az eredeti bűn lényege nem egy adott gyümölcs megevése. Ez egy jelkép csupán. Az eredeti bűn lényege: Ádám és Éva elhitték, hogy nincs szükségük Istenre, maguk is képesek élni, Isten nélkül.

Kígyó – ez egy jelkép. A Biblia nem enciklopédia, hanem nagyrészt jelképes mű. A kígyót azért választotta ki a szerző, mert az ő kultúrájában (a zsidó kultúrában) a kígyónak – ami kifejezéssel – rossz volt a sajtója.

A velem személyesen foglalkozó részt illetően. Isten valóban átruházta a felelősséget, Isten nem robotot teremtett, hanem embert. Az ember szabad akaratú, aminek része a szabályok felrúgása is. A te logikád alapján, ha megölöm a szomszéd nénit a konyhakéssel, ez a kés gyártójának a felelőssége.

Tudomány mint végső forrás? Ez is vallásos hit, szcientizmus. Ráadásul folyton változó hit. Pl. 500 éve az akkori tudomány alapján azt állította, a Föld a világ központja, 400 éve azt, hogy a Nap a világ központja, 150 éve az, hogy a Nap egy csillag a Tejút egyik külső karjában, 50 éve meg az, hogy maga a Tejút is csak egy a sok galaxis között és nincs is közepe a világnak, mert állandóan tágul. Mostanában meg olyanokat is felvet, hogy az ősrobbanás esetleg nem is a világ kezdete, hanem pl. egy világegyetem kiválása egy másikból. Ez lenne a biztos talaj?

A tartalom a lényeg, nem a tekintély. Na, ezzel egyetértek. A kereszténységben egyetlen ember sem jelent tekintélyt a tanítást illetően, az egyetlen tekintély Isten.