Tag Archives: biblia

Ateista téveszmék IV. – ellentmondások

Nem fogadható el a Biblia a benne lévő ellentmondások miatt, valamint azért, mert jóval Jézus után íródott. Ez a következő tévhit. Ezen kívül a kereszténység egyes elvei nincsenek meg a Bibliában. A Jézusban való hit rendben van, de az Egyházban való nem, mert az Egyház elferdítette a tanítást. Sőt, Jézus nem is alapított semmilyen egyházat. Lássuk e téveszmék cáfolatát!… Read More »

Ateista téveszmék II. – hamisítás

A másolt, hamis vallásról szóló téveszmék. A kereszténység másolt vallás, elemei megtalálhatók korábbi vallásokban is, azaz a kereszténység egy innen-onnan összehordott lopott tákolmány, szól a népszerű tévhit. Ez a tévtan különösen az utóbbi években vált népszerűvé. Eleve ha egy elem nem teljesen új valamiben, az nem lopás. A kereszténység legtöbb eleme valóban megtalálható más, korábbi vallásokban, csak hát… Read More »

Ateista téveszmék I. – a Biblia

Megindítjuk Ateista téveszmék sorozatunkat, melynek célja széles körben elterjedt, ateista gyökerű tévhitek megcáfolása a kereszténységgel kapcsolatban. Ez az első rész, melynek témája a Biblia. Lássuk az öt legfontosabb és leggyakoribb álérvet! A Bibliát meghamisították, többször átírták, köztük Konstantin császár a niceai zsinaton. A valóság: a Biblia szövege ugyanaz kanonizációja óta. Az egyes keresztény felekezetek között az eltérés csupán… Read More »

A Biblia könyvei

A Biblia könyvei. Az egyes keresztény hagyományok és a zsidó hagyomány szerint.

Ószövetség XLVI.

Tartalomjegyzék itt. * Jeremiás levele (A katolikus hagyományban ez nem önálló könyv, hanem betoldás Báruk végén. Az etióp hagyományban sem önálló könyv, ott Jeremiás része.) A szerző a hagyomány szerint Jeremiás (VII. század), a bibliakritika viszont későbbi műnek tekinti. A téma: a pogány vallások, s különösen az idolok ellenzése. Hagyományosan két érvrendszer szokott lenni az idegen vallások ellen:… Read More »

Ószövetség XLV.

Tartalomjegyzék itt. * Báruk könyve (A könyv az etióp hagyományban nem önálló könyv, hanem Jeremiás része.) А szerző a hagyomány szerint a VI. századi Bárúk, Jeremiás próféta közeli barátja. Sokan ezt azonban megkérdőjelezik, a könyvet a III. századra datálva. A leírás a babilónia rabság kezdeti időszaka: Babilónia már elfoglalta Jeruzsálemet, de a templom még áll, a zsidók egy… Read More »

Ószövetség XLIV.

Tartalomjegyzék itt. * A bölcsesség könyve A hagyomány szerint Salamon műve. Általános nézet: 8 évszázaddal később írták, a szerző valószínűleg egy görög anyanyelvű, feltehetően alexandriai zsidó. Rendkívül mély írás, semmi köze a modern életvezetési tanácsokhoz. Kifejezetten megrázó élmény először találkozni a szöveggel. A könyv tartalmilag 5 részre osztható. Az első gyakorlati tanácsokat ad. Íme röviden ezek: Felszólítás a… Read More »

Ószövetség XLII.

Tartalomjegyzék itt. * Judit könyve Az Ószövetség zsidó kánonjában nem szerepel, azaz az azt követő protestáns hagyományban sem. A könyv a hagyomány szerint kései, az II-I. században íródhatott. Amiről szól az viszont a VI. század. Az általános konszenzus szerint nem valós történelmi leírás, hanem példamese. A VI. sz. elején járunk, az újbabilóniai birodalom fénykorában. Nebukadnezár – II. Nabú-kudurri-uszur… Read More »