Tag Archives: szabad akarat

Szabad akarat

Nemrég írtam a középkor 3 fő szellemi kérdéséről. Volt azonban még egy, bár arra már az ókor végén választ adtak, viszont mégis folyamatosan felmerül, sőt manapság ismét megjelenik. Ez a szabad akarat és az isteni mindentudás látszólagos ütközésének kérdése. Hiszen ha Isten mindent tud, akkor ez magában foglalja a jövőt is, azaz tudja, hogy az egyén mit fog… Read More »

Szabad akarat és politika

Nemrégi cikkemben vázoltam a kereszténység különböző ágaiban a szabad akarat kérdését. Joggal felmerül a kérdés, hogyan lehetséges, hogy a szabad akarat megléte és a liberális demokrácia sikere között miért van fordított arányosság. Hiszen elviuleg az lenne a logikus, hogy ahol a vallás a legnagyobb szabad akaratot feltételezi, ott van a legnagyobb esélye a sikerre az egyéni szabadságot központba… Read More »

Okság

Miután már írtam a egyik filozófiai alapkérdésről, a tudat és test (szellem és anyag) kérdéséről egy vázlatot, íme egy vázlat egy másik alapkérdésről, az okságról és a szabad akaratról. A determinizmus az jelenti: minden ami történik, azt megelőző ok miatt van. A szabad akarat azt jelenti: az adott cselekvést végrehajtó entitás dönthetett volna a cselekvés nem megtétele mellett… Read More »