Válasz az ál-alkotmányjogásznak

By | 2014-03-01
Megosztás:

Miután minden értelmes kritika ismét be lett tiltva kedvenc ál-alkotmányjogászunk blogjában, kénytelen vagyok így válaszolni.

Kifejezetten vicces, hogy ál-alkotmányjogászunk szerint az alkotmányozási jog nem az alkotmány változtatásának és elfogadásának jogát jelenti.

A jelenleg hatályos alkotmány előtt hatályban volt alkotmány 19. §. (3) a) pontja szerint:

„E jogkörében az Országgyűlés
megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát”

– ez az alkotmányozó hatalom meghatározása, nem több.

Azaz az előző alkotmány szerint az alkotmányozó hatalom az Országgyűlésé volt, pont mint ahogy most is és ahogy azelőtt is (a kommunista alkotmány szerint). Tehát egyszerűen nem igaz PK azon érvelése, hogy 1989-2011 között az Országgyűlésnek nem volt alkotmányozó hatalma. Ha nem lett volna, hogyan tudtak számtalan alkalommal változtatni az alkotmányon? Vagy az is illegitím volt?

A másik érve PK-nak, hogy diktatúra van, mivel nincs népszuverenitás. Abszurd, hiszen az eddigi összes alkotmány rögzíti a népszuverenitást.  A jelenlegi alkotmány is, az előző is, de még a kommunista alkotmány is!

1949-es alkotmány:

2. §

(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat.

1972-es alkotmány:

2. §

(2) A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé.

(4) A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek által gyakorolják hatalmukat.

1989-es alkotmány:

2. §

(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Jelenlegi alkotmány:

B)

(3) A közhatalom forrása a nép.

(4) A nép a hatalmát választott képviselői útján, kivételesen közvetlenül gyakorolja.

A PK által felvetett többi kérdést illetően, lásd részletes cáfolatomat.

Külön érdekes PK vitamódszere: ha olyan kritikába botlik, amit nem tud cáfolni, akkor azt egyszerűen törli.